Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rovérestein, park in Bilthoven

Tuin Park Landgoed

Maartensdijkseweg 5
3723MC Bilthoven (gemeente De Bilt)
Utrecht

Bouwjaar: 1885


Beschrijving van Rovérestein, park

Omschrijving complexonderdeel 3 De HISTORISCHE PARKAANLEG in gemengde stijl, waarin restanten van een geometrische rozentuin ten westen van het huis is gerealiseerd en een landschappelijk park ten zuiden, oosten en noorden van het huis, is één van de vroegste uitgevoerde ontwerpen van de tuinarchitect L.A. Springer. Het park omvat een nagenoeg vierkant terrein met schuin daarop een brede aftakking naar de Maartensdijkseweg. Aan de Maartensdijkseweg bevindt zich de hoofdentree tot de buitenplaats en park. Een houten brug over de kavelsloot langs de weg sluit aan op de geasfalteerde oprijlaan naar het landhuis. Na de brug maakt de oprijlaan een bocht in oostelijke richting maar buigt daarna in een bocht langzaam naar het westen af om aan de oostzijde van het centraal gelegen landhuis te eindigen. Langs de oprijlaan staan aan de linkerzijde twee grote boom- en struikgroepen (waaronder beuken, eiken), waartussen zichtlijnen vanaf het landhuis lopen. De rechterzijde kenmerkt zich door een meer aaneengesloten begroeiing. Bij het koetshuis is deze begroeiing onderbroken. Na het koetshuis is er een afsplitsing aan de rechterzijde. Dit wandelpad maakt een grote ellipsvormige boog en komt uiteindelijk ten noorden van het landhuis uit. Het open gebied ten westen van dit pad is beplant met bewust geplaatste solitairen, maar doet thans door achterstallig onderhoud enigszins rommelig aan. De wandeling via dit wandelpad geeft fraaie doorkijken op het landhuis. Het pad kende een aantal aftakkingen die het open gebied doorkruisten, maar zijn thans verdwenen. Er bestaat een aftakking in noordelijke richting naar het parkbos dat wegens ontbreken van enige aanlegstructuren van ondergeschikt belang is. Van de geometrische tuin, ten westen van het huis is tegenwoordig alleen de omtrek bewaard gebleven. De verdiept gelegen tuin heeft een rechthoekige grondvorm en wordt aan de noord- en zuidzijde door een verwilderde berceau begrensd. Vanaf het terras aan de zuidzijde van het huis is een fraai uitzicht over de weide, die ten westen van de oprijlaan ligt. Solitairen versterken de dieptewerking die de doorzichten fraai omlijsten. Waardering De historische parkaanleg naar ontwerp van L.A. Springer is van algemeen belang vanwege de tuinarchitectuurhistorische waarde als voorbeeld van een parkaanleg in gemengde stijl alsmede van belang als vroeg ontwerp in het oeuvre van Springer. Tevens vanwege de ensemblewaarde in relatie met het landhuis en koetshuis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514658
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rovérestein, park in Bilthoven

Rovérestein

Maartensdijkseweg 5
Bilthoven (Gemeente De Bilt)
Omschrijving LANDHUIS in Frans geörienteerde neorenaissance stijl van de buitenplaats Roverestein op nagenoeg vierkante plattegrond. Het h..

Rovérestein, koetshuis

Maartensdijkseweg 7
Bilthoven (Gemeente De Bilt)
Omschrijving Een langs de oprijlaan gelegen KOETSHUIS uit 1885 op U-vormige plattegrond. Het gebouw heeft één bouwlaag onder een afgepla..

Eyckenstein: koetshuis

Dorpsweg 195
Maartensdijk (Gemeente De Bilt)
(op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.4) KOETSHUIS. Witgepleisterd blokvormig koetshuis (1850-1875) op rechthoekige grondslag bestaa..

Eyckenstein: historische tuin- en parkaanleg

Dorpsweg 193
Maartensdijk (Gemeente De Bilt)
(op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.2) HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Eyckenstein. De deels in stru..

Eyckenstein: hoofdgebouw

Dorpsweg 193
Maartensdijk (Gemeente De Bilt)
(op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.1) HOOFDGEBOUW (Eyckenstein). Het witgepleisterde pand in neoclassicistische stijl is in het b..

Kaart & Routeplanner