Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Liniewal met nevenbatterij in Abcoude

Militair Object

Veltersl. fort e/h Gein
1390AA Abcoude (gemeente De Ronde Venen)
Utrecht

Bouwjaar: 1895


Beschrijving van Liniewal met nevenbatterij

Omschrijving De LINIEWAL met nevenbatterij uit 1895 is een smal, meer dan een kilometer lang aardwerk, dat 1,8 meter boven het omringende maaiveld uitsteekt. De wal is gelegen tussen de batterij aan het Gein en de keel van het Fort Nigtevecht en wordt halverwege doorsneden door de Velterslaan (de toegangsweg tot het fort). Deze laan scheidt ook de twee polders: de polder Baambrugge-Oostzijds en de Aetsveldsepolder. De liniewal bestaat uit een grenssloot, berm, dijklichaam met vlakke kruin en aan de frontzijde een flauwer talud dan aan de keel, en een grenssloot. Langs de zuidzijde staan knotwilgen. De wal is begroeid met gras. De nevenbatterij van omstreeks 1903 is gelegen in het tweede deel van liniewal tussen de kruising met de Velterslaan en het Fort Nigtevecht. Het omvat een viertal plaatsen voor het opstellen van geschut, die aangeaard zijn en bestaan uit steenslag beton. Op de zuidwestelijke terreinpunt bevindt zich een grenspaal (no. 17). Achter de wal bevinden zich een aantal opstelplaatsen uit 1926 voor kanonnen, onderdeel uitmakend van de luchtverdedigingskring rond Amsterdam. Rond de liniewal is het landschap vlak en niet voorzien van bebouwing. Waardering De liniewal met batterij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een verbindings- en inundatiewal, waarin een batterij is opgenomen. Tevens is het van algemene cultuurhistorische waarde als onderdeel van de ontwikkeling van de krijgskunde in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Het is van ensemblewaarde als onderdeel van de Stelling van Amsterdam in relatie tot fort Nigtevecht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514609
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Liniewal met nevenbatterij in Abcoude

Fort Nigtevecht

Velterslaan 1
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving Het ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen FORT BIJ NIGTEVECHT bestaat uit een omgracht aardwerk uit 1883-1993 met e..

Fort Nigtevecht: fortwachterswoning

Velterslaan 1
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De bij fort Nigtevecht behorende FORTWACHTERSWONING is opgetrokken op een nagenoeg rechthoekige plattegrond en telt één bouw..

Fort Nigtevecht: genieloods

Velterslaan 1
Abcoude (Gemeente De Ronde Venen)
Omschrijving De evenwijdig ten oosten van het fort gelegen GENIELOODS telt één bouwlaag onder een zadeldak, gedekt met gesmoorde pannen. ..

waterwerken bij nigtevecht

waterwerken bij nigtevecht
nigtevecht (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 6. Duiker bij Nigtevecht. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding INUNDATIEDUIKER bij Nigtevecht als essentieel onderdeel van het inu..

sluis bij nigtevecht

sluis bij nigtevecht
nigtevecht (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 6. Sluis. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding KLEINE SCHUT-, INLAAT- en KEERSLUIS nabij Nigtevecht als essentieel, maar in eerste..

Kaart & Routeplanner

Route naar Liniewal met nevenbatterij in Abcoude