Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Jachtopzienerswoning met schuren in Uddel

Woonhuis

't Hof 33
3888MH Uddel (gemeente Apeldoorn)
Gelderland

Bouwjaar: ca. 1905 1905 ca. 1905


Beschrijving van Jachtopzienerswoning met schuren

Inleiding JACHTOPZIENERSWONING met SCHUREN, gelegen aan de noordzijde van 't Hof te Uddel, in het uiterste westen van het Kroondomein. De woning is rond 1905 gebouwd. Omschrijving Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op rechthoekig grondplan en telt anderhalve bouwlaag onder een met gesmoorde kruis- of bouletpan gedekt, ruim overstekend gebroken dak. Het dak heeft een rookkanaal en een windveer met hert. Een soortgelijke windvaan komt op elke jachtopzienerswoning voor. Haaks op de rechter zijgevel staat een éénlaags schuur onder een met gesmoorde tuiles du Nord gedekt, ruim overstekend zadeldak. Het woonhuis heeft een gepleisterde bovenbouw, waarin een speklaag van schoon metselwerk ter plaatse van de ontlastingsbogen boven de vensters. Daarboven is de gevel voorzien van siervakwerk met deels gesneden onderdelen. De gevel heeft een gepleisterde plint, uitgevoerd in rustica met een gepleisterde afdeklijst. Ter plaatse van de zijgevels heeft de plint onder de vensters vakken met siermetselwerk en -pleister. De VOORGEVEL heeft in het midden een overdekt bordes dat toegang geeft tot de hoofdentree, bestaande uit een paneeldeur met 4-ruits bovenlicht. Het bordes heeft een schilddak, gedekt met gesmoorde kruispannen, rustend op een gesneden houten stijlen. Eén zijde van het bordes is gedicht met kraaldelen. Links van het bordes een 2-ruits stolpraam met 8-ruits bovenlicht. De verdieping heeft twee 2-ruits stolpramen met 8-ruits bovenlicht, waarboven zich een gepleisterd veld in rustica bevindt. Tussen de twee vensters hangt een hertegewei met daaronder een klein blind schild, geverfd in een rode kleur. Een dergelijke versiering komt bij alle jachtopzienerswoningen voor en aan het aantal zijtakken van het gewei is de positie van de bewoner af te lezen. De gevel wordt afgesloten met een gesneden windveer. De symmetrisch ingedeeld LINKER ZIJGEVEL heeft in het midden een drielicht met enkelruits onderramen en in het midden een 4-ruits bovenlicht. Links en rechts bevindt zich ter plaatse van het bovenlicht een gepleisterd veld met siermetselwerk. Geheel links en rechts een enkelruits venster (was 2-ruits stolp?) met 8-ruits bovenlicht. Boven het drielicht heeft het dakvlak een dakkapel met vierlicht met 2-ruits bovenlichten. De bakgoot rust op gesneden korbeelstellen. De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL bevat zowel op de begane grond als de verdieping twee vensters met enkelruits onderramen (was 2-ruits stolp?) en 8-ruits bovenlicht. Het linker venster op de begane grond heeft een 4-ruits bovenlicht. De vensters op de begane grond hebben luiken. De gevel wordt afgesloten met een gesneden windveer. De RECHTER ZIJGEVEL heeft links een 2-ruits stolpraam met 8-ruits bovenlicht en rechts een deur. Daartussen een klein venster. Boven de deur heeft de verdieping een 6-ruits venster. De bakgoot rust op gesneden korbeelstellen. De schuur heeft eveneens een gepleisterde bovenbouw, waarin speklagen van schoon metselwerk. De onderzijde van het pleisterwerk is om de gevelopeningen heen gezet. De gevel heeft een gepleisterde plint, uitgevoerd in rustica met een gepleisterde afdeklijst. De VOORGEVEL van de schuur heeft links twee kleine vensters en rechts een getoogd meerruits gietijzeren venster. De ACHTERGEVEL heeft links een getoogd meerruits gietijzeren venster en rechts een deur met 2-ruits bovenlicht. De RECHTER ZIJGEVEL heeft links een dubbele deur en rechts een meerruits getoogd geitijzeren venster. De geveltop heeft een dubbel luik, met daarboven een betimmering. Rechts achter het huis staat een bakstenen schuur op rechthoekig grondplan onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak. De topgevels zijn uitgevoerd in hout. Rechts vóór het huis staan twee houten schuren op rechthoekig grondplan, een met een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak, de ander met een met riet gedekt zadeldak. Voor de rechter schuur een oude benzinepomp. Waardering Jachtopzienerswoning met schuren uit ca. 1905. - Van architectuurhistorische waarde als goed en - vooral wat betreft het exterieur - gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een jachtopzienerswoning. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals het materiaalgebruik en de ornamentiek. Karakteristiek zijn onder meer het siermetselwerk, het sierpleisterwerk en de gesneden onderdelen. - Van landschappelijke waarde door de situering aan de rand van het Kroondomein in de bocht van een weg. - Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming en daarmee samenhangende verschijningsvorm. Tevens van belang vanwege een landelijk historisch gegeven als onderdeel van het Kroondomein. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514593
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Jachtopzienerswoning met schuren in Uddel

Terrein waarin een grafheuvel

-
Uddel (Gemeente Apeldoorn)
Terrein waarin een grafheuvel. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage C).

archeologie

-
Uddel (Gemeente Apeldoorn)
Terrein met pingoruine, resten van nederzettingen, grafheuvels en een ringwalbrug uit het Neolithicum en de Middeleeuwen.

Boerderij. Woongedeelte en stal worden gedekt door een hoog wolfdak, met riet gedekt. Voorgevel met vlechtingen, kleine rode lichtopeningen en venster ..

Garderenseweg 65
Uddel (Gemeente Apeldoorn)
Boerderij, blijkens jaartalankers in de voorgevel uit 1725. Woongedeelte en stal worden gedekt door een hoog wolfdak, met riet gedekt. Voorg..

Terrein waarin twee grafheuvels

-
Ermelo
Terrein waarin 2 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd.

Klokkenstoel met klok van de Gereformeerde gemeente

Garderenseweg 29
Uddel (Gemeente Apeldoorn)
Gereformeerde Kerk, vanwege klokkenstoel met klok van J. du Mery, 1750, diam. 44,6 cm. De klok is afkomstig uit het carillon te Aalst (Belgi..

Kaart & Routeplanner

Route naar Jachtopzienerswoning met schuren in Uddel