Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Transformatorhuisje type A3R in Beekbergen

Nijverheid Industrie

Arnhemseweg 504
7361CM Beekbergen (gemeente Apeldoorn)
Gelderland

Bouwjaar: circa 1930
Architect: Gerrit Versteeg sr.


Beschrijving van Transformatorhuisje type A3R

Inleiding TRANSFORMATORHUISJE gelegen aan de Arnhemseweg te Beekbergen, vlak naast een voormalig brandspuithuisje. Het huisje is vermoedelijk rond 1930 gebouwd als type A3R, maar is aan de achterzijde uitgebreid. Het is één van de weinige voorbeelden van een trafohuisje met een hoog, met pannen gedekt dak. Het oorspronkelijke ontwerp, van de hand van Gerrit Versteeg sr. (1872-1938), dateert van begin jaren '20 en is in vele varianten in de provincie toegepast. De kleurstelling was gebaseerd op de gebruikte materialen: gele verblendsteen, roze baksteen en zwart geteerde baksteen. Doordat dit huisje deels is gepleisterd en geverfd is deze kleurstelling nog maar gedeeltelijk waarneembaar. Omschrijving Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op vrijwel vierkante grondslag en telt één bouwlaag onder een samengesteld dak. Het gebouw is, als gevolg van de beschikbare kavelgrootte aan de achterzijde afgeschuind. Het gedeelte aan de straat heeft een met rode verbeterde Hollandse pan gedekt ver overstekend schilddak, het achterste gedeelte heeft een plat dak. Aanwijzingen dat dit het gevolg is van een uitbreiding ontbreken. De gevels hebben een plint van geteerde en inmiddels zwart geverfde baksteen en worden afgesloten met een gepleisterde band. Onder deze band twee lage geteerde en inmiddels zwart geverfde bakstenen, van elkaar gescheiden door vier lage schoonmetselwerk. De onderste laag bevindt zich ter hoogte van de bovendorpel van de deuren. De VOORGEVEL bevat links dubbele stalen deuren. Boven de deuren vijf glazen bouwstenen. Rechts heeft de gevel een gepleisterd gedeelte. Plint en gepleisterde band hebben een ingehakte ventilatieopening. De band heeft daarnaast nog vijf van de zes oorspronkelijk ventilatiesleuven. De LINKER ZIJGEVEL is blind. De gepleisterde band heeft vijf ventilatiesleuven. De ACHTERGEVEL is gepleisterd en heeft een rij van zes glazen bouwstenen. Onder de daklijst vijf ventilatiesleuven. De RECHTER ZIJGEVEL heeft twee gepleisterde lisenen, één op de linkerhoek en één in het midden. Deze laatste zou de oorspronkelijke diepte van het gebouw kunnen aanduiden. De gevel heeft links een houten deur en rechts een stalen deur. Boven deze laatste deur vijf glazen bouwstenen. De gepleisterde band heeft een vijftal ventilatiesleuven. Waardering TRANSFORMATORHUISJE uit ca. 1930 met invloeden van de Nieuwe Haagse School. - Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van één van de vele exclusief voor deze provincie ontworpen trafohuisjes in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Het gebouwtje heeft ensemblewaarde in combinatie met het naastgelegen brandspuithuisje. - Van stedebouwkundige waarde vanwege de prominente ligging langs de doorgaande weg van Arnhem naar Apeldoorn. - Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming, welke verbonden is met een historische ontwikkeling en van belang als goed voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514579
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Transformatorhuisje type A3R in Beekbergen

Voormalig brandspuithuisje gelegen aan de Arnhemseweg

Arnhemseweg 504
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Inleiding Voormalig BRANDSPUITHUISJE gelegen aan de Arnhemseweg te Beekbergen. Het huisje is vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de..

Toren

Dorpstraat 35Ongd
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Toren. Bakstenen bouwwerk, beneden met tuf bekleed, vermoedelijk nog 13e eeuws. Romaniserende versiering met lisenen en boogfriezen. Korte,..

Pastorie behorende bij de naastgelegen Nederlandse Hervormde Kerk

Dorpstraat 33
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Inleiding PASTORIE behorende bij de naastgelegen Nederlandse Hervormde Kerk (HH Fabianus en Sebastianus) aan de Dorpsstraat te Beekbergen. ..

Nederlands Hervormde kerk

Dorpstraat 35
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Ned. Herv. Kerk. Driebeukige, pseudobasilicale dorpskerk, ten dele met tufsteen bekleed en ontstaan door de 15e eeuwse verbouwing van een wa..

Terrein waarin een grafheuvel

-
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Terrein waarin een grafheuvel. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)