Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig brandspuithuisje gelegen aan de Arnhemseweg in Beekbergen

Gebouw

Arnhemseweg 504
7361CM Beekbergen (gemeente Apeldoorn)
Gelderland

Bouwjaar: 1925-1930


Beschrijving van Voormalig brandspuithuisje gelegen aan de Arnhemseweg

Inleiding Voormalig BRANDSPUITHUISJE gelegen aan de Arnhemseweg te Beekbergen. Het huisje is vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de jaren twintig in combinatie met het naastgelegen transformatorhuisje. Het huisje, wat nu dienst doet als berging, vertoont invloeden van het baksteenexpressionisme. Een deel van het interieur was vroeger in gebruik als tijdelijke gevangenis, waarvoor in de uitbouw rechts een arrestantencel was aangebracht. Omschrijving Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op T-vormige grondslag en telt één bouwlaag onder een met rode verbeterde Hollandse pan gedekt T-vormig, ver overstekend schilddak. De gevels hebben een steens rollaag van geteerde baksteen als afsluiting van het trasraam. Onder het dakoverstek bevindt zich een band metselwerk die tweemaal uitkraagt. Vlak onder het dakoverstek bevat de gevel een geprofileerde houten lijst met daaronder enkele ventilatieopeningen. De VOORGEVEL heeft in het linker, vooruitspringende deel een terugliggend gevelvlak waarin dubbele houten getoogde deuren, ontlast door een segmentboog opgebouwd uit drie halfsteens rollagen, de binnenste rollaag zet zich naar beneden door als dagkant. De band metselwerk onder het dakoverstek bevat op de uitkraging siermetselwerk. Het rechter deel van de gevel is blind. De LINKER ZIJGEVEL bevat twee symmetrisch geplaatste, liggende, enkelruits vensters. De ACHTERGEVEL bevat in het rechter vooruitspringende deel een liggend enkelruits venster en in het linker deel vijf gekoppelde glazen bouwstenen. De RECHTER ZIJGEVEL heeft in het vooruitspringende deel een terugliggend gevelvlak waarin een houten rondboogdeur, ontlast door een halfronde boog opgebouwd uit vier halfsteens rollagen. De band metselwerk onder het dakoverstek bevat op de uitkraging siermetselwerk. De twee terugliggende delen bevatten elk een liggend enkelruits venster. Waardering Voormalig BRANDSPUITHUISJE uit de tweede helft van de jaren twintig met invloeden van het baksteenexpressionisme. - Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard gebeleven brandspuithuisje in de stijl van het baksteenexpressionisme. Het gebouwtje heeft ensemblewaarde in combinatie met het naastgelegen trafohuisje. - Van stedebouwkundige waarde vanwege de prominente ligging langs de doorgaande weg van Arnhem naar Apeldoorn. - Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming, welke verbonden is met een historische ontwikkeling en van belang als goed voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling. De vroegere nevenfunctie als gevangenis versterkt deze cultuurhistorische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514578
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig brandspuithuisje gelegen aan de Arnhemseweg in Beekbergen

Transformatorhuisje type A3R

Arnhemseweg 504
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Inleiding TRANSFORMATORHUISJE gelegen aan de Arnhemseweg te Beekbergen, vlak naast een voormalig brandspuithuisje. Het huisje is vermoedeli..

Toren

Dorpstraat 35Ongd
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Toren. Bakstenen bouwwerk, beneden met tuf bekleed, vermoedelijk nog 13e eeuws. Romaniserende versiering met lisenen en boogfriezen. Korte,..

Pastorie behorende bij de naastgelegen Nederlandse Hervormde Kerk

Dorpstraat 33
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Inleiding PASTORIE behorende bij de naastgelegen Nederlandse Hervormde Kerk (HH Fabianus en Sebastianus) aan de Dorpsstraat te Beekbergen. ..

Nederlands Hervormde kerk

Dorpstraat 35
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Ned. Herv. Kerk. Driebeukige, pseudobasilicale dorpskerk, ten dele met tufsteen bekleed en ontstaan door de 15e eeuwse verbouwing van een wa..

Terrein waarin een grafheuvel

-
Beekbergen (Gemeente Apeldoorn)
Terrein waarin een grafheuvel. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd.

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig brandspuithuisje gelegen aan de Arnhemseweg in Beekbergen

Foto's (1)