Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gedeeltelijk vrijstaande, voormalige, winkelwoning in Apeldoorn

Woonhuis

Van Kinsbergenstraat 3
7311BL Apeldoorn
Gelderland

Bouwjaar: 1897


Beschrijving van Gedeeltelijk vrijstaande, voormalige, winkelwoning

Inleiding Gedeeltelijk vrijstaande, voormalige, WINKELWONING uit 1897. Deze aan de zuidzijde van de licht gekromde Van Kinsbergenstraat gesitueerde, in 1897 gebouwde, voormalige winkelwoning maakt deel uit van de best bewaarde stedelijke bebouwing van Apeldoorn. De Van Kinsbergenstraat kent een nog oorspronkelijke zuidelijke gevelwand die is ontstaan als gevolg van de verkaveling van het landgoed "Randerode". Het pand is uitgevoerd in OVERGANGSARCHITECTUUR, waarin ondermeer invloeden van de vakwerkstijl aanwijsbaar zijn. Dit is ondermeer zichtbaar aan de vormgeving van de erker van de gevelbeëindigingen met wit gepleisterde vlakken en pseudo-vakwerk. In het voormalige winkelgedeelte is tegenwoordig een restaurant gevestigd. Het pand maakt deel uit van de best bewaarde stedelijke bebouwing van Apeldoorn uit de periode rond de eeuwwisseling. Omschrijving De op één hoek vrijstaande winkelwoning heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen. De gevels zijn grotendeels opgebouwd van in kruisverband gemetselde baksteen. De gevels worden afgesloten door een samengesteld afgeplat schilddak met stijl aflopende dakschilden. De kap is gedekt door gesmoorde kruispannen. Daknok en hoekkepers zijn met lood belegd. Boven de gevels bevindt zich een omlopend hoofdgestel, bestaande uit een fries van stucwerk tussen een gesneden houten bloktandlijst aan de onderzijde en een op korbelen en klossen rustende geprofileerde bakgoot aan de bovenzijde, die is voorzien van een in bloktandmotief gesneden druiplijst. De vensters worden afgesloten door geprofileerde wit gepleisterde lateien. De meeste vensters zijn voorzien van gecementeerde lekdorpels. De vensters op de verdieping zijn voorzien van wit gepleisterde dagkanten met sierblokken. De a-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL heeft op de begane grond een trasraam dat wordt afgesloten door een waterslaglijst van geglazuurde lekdorpeltegels. Het risaliet aan de rechterzijde heeft op de begane grond twee rechthoekige vensters, elk voorzien van een enkelruits schuifraam met 9-ruits bovenlicht. De vensters worden afgesloten door een koppellatei. Boven de latei bevindt zich een steense segmentboog met gepleisterde geboortestenen en een sluitsteen met diamantkop. Onder de segmentboog is het boogveld voorzien van siermetselwerk in keperverband. Boven de segmentboog is in het gevelvlak van de verdieping een rechthoekig venster aangebracht, voorzien van een recent stolpraam met 8-ruits bovenlicht. Boven dit venster is het gevelvlak van de afsluitende topgevel voorzien van een gesneden schijnspant. Onder het dakoverstek bevindt zich een stolpraam met 8-ruits bovenlicht. De topgevel wordt afgesloten door een afgewolfd zadeldak. Het terugspringende gevelvlak heeft op de verdieping een ondiep portiek met hardstenen stoep. In het portiek is een deurkozijn aangebracht, met daarin een rijk gesneden paneeldeur met 8-ruits bovenlicht. De deur is voorzien van drie rechthoekige glazen panelen met daarvoor ijzeren roosters in Art Nouveau stijl. De portiek wordt afgesloten door een wit gepleisterde latei met daarboven een steense segmentboog, voorzien van gepleisterde geboortestenen en een gepleisterde sluitsteen met diamantkop. Links van de portiek bevindt zich een identieke vensterpartij als op de begane grond van het risaliet. Boven de vensters heeft het gevelvlak van de verdieping een soortgelijk venster als in de verdieping van het risaliet. Rechts hiervan bevindt zich een klein rechthoekig venster, afgesloten door een steense segmentboog met gepleisterde geboortestenen en een sluitsteen met diamantkop. Voor het venster is een houten paneel aangebracht met de tekst "Anno 1897". Boven het hoofdgestel is het dakschild voorzien van een dakkapel met twee stolpramen. De dakkapel wordt afgesloten door een aangekapt lessenaarsdak, voorzien van windveren aan de zijkanten en een zinken mastgoot aan de voorzijde. De voorgevel wordt aan de linkerzijde beëindigd door een afgeschuinde hoek. Deze is op de begane grond voorzien van een rechthoekig venster met enkelruits schuifraam en 6-ruits bovenlicht. Hierboven bevindt zich op de verdieping, rustend op twee rijk gesneden korbelen, een rijk uitgevoerde houten erker. Aan beide zijden is de erker voorzien van enkele ramen met een 4-ruits bovenlicht. De voorzijde van de erker heeft een stolpraam met twee 9-ruits bovenlichten. De erker wordt boven de daklijst afgesloten door een met leien gedekte spits. Deze wordt bekroond door een gestileerde zinken pinakel in de vorm van een granaatappel. In de voorzijde van de spits bevindt zich een kleine dakkapel met een enkelruits draairaam. De dakkapel wordt afgesloten door een kleine zinken spits. De LINKER ZIJGEVEL heeft op de begane grond nabij de voorgevel een ruime houten serre op een gemetselde borstwering. De erker is aan de rechterzijde voorzien van twee gekoppelde enkelruits schuiframen met 9-ruits bovenlichten. Aan de linkerzijde zijn deze ramen thans dichtgezet. De voorzijde van de serre is behoudens het meest rechtse raam dichtgezet en heeft enkel nog vier 9-ruits bovenlichten. De serre heeft aan alle zijden een gesneden kalf in bloktandmotief en wordt afgesloten door een geprofileerde bakgoot op rijk gesneden consoles en klossen. De bakgoot is voorzien van een decoratief gezaagde druiplijst. Achter een recente balustrade heeft het gevelvlak op de verdieping een deurkozijn, voorzien van gepleisterde dagkanten met sierblokken. In het kozijn bevinden zich twee enkelruits draaideuren met 9-ruits bovenlichten. Aan de linkerzijde van de serre heeft de gevel op de begane grond twee rechthoekige vensters, afgesloten door een wit gepleisterde koppellatei. De vensters zijn dichtgezet. Boven de latei bevindt zich een steense segmentboog met gepleisterde geboortestenen en een sluitsteen met diamantkop. Het boogveld onder de segmentboog is voorzien van siermetselwerk in keperverband. Op de verdieping bevindt zich een rechthoekig kozijn met gepleisterde dagkanten en sierblokken dat wordt afgesloten met een gepleisterde latei. Het venster is voorzien van een stolpraam met 8-ruits bovenlicht. Boven de bakgoot is het dakschild voorzien van een aangekapte dakkapel. Deze is identiek aan de dakkapel in het dakschild van de voorgevel. De gevel wordt aan de linkerzijde afgesloten door een gepleisterde hoek met bossageblokken. De gewijzigde ACHTERGEVEL heeft centraal een aanbouw van één enkele bouwlaag. Deze wordt aan de bovenzijde afgesloten door een decoratief gezaagde druiplijst. Links van de aanbouw heeft de gevel op de begane grond een deurkozijn met gesneden kalf in bloktandmotief. Hierin bevindt zich een enkele houten deur met 6-ruits bovenlicht. Links van dit kozijn bevindt zich een rechthoekig venster, voorzien van een 4-ruits schuifraam met 6-ruits bovenlicht. Op de verdieping bevindt zich een rechthoekig venster met stolpraam en 8-ruits bovenlicht. Rechts van de aanbouw heeft de gevel een groot rechthoekig venster, dat wordt afgesloten door een steense strek. Hierin bevinden zich twee enkelruits paneeldeuren met een 8-ruits bovenlicht. Het INTERIEUR bevat nog enkele oorspronkelijke elementen, waaronder enkele oorspronkelijke vloeren, een gesneden trappaal en enkele paneeldeuren. Onder de verlaagde plafonds bevinden zich vermoedelijk nog de oorspronkelijke stucplafonds. Waardering Voormalige WINKELWONING uit 1897 in OVERGANGSARCHITECTUUR. - Van architectuurhistorische waarde als goed bewaard voorbeeld van een winkel woonhuis uit de late 19e eeuw, met een fraai uitgevoerde winkelpui. Het exterieur van het pand heeft hoogwaardige esthetische kwaliteiten en is gebouwd in de karakteristieke Overgangsarchitectuur, waarin ondermeer invloeden van de Vakwerkstijl aan te wijzen zijn. Hoewel het interieur van het pand is aangepast vormen de gaaf bewaarde hoofvorm en de detaillering van het exterieur in combinatie met de situering een waardevol geheel. Als oorspronkelijk als winkel/woonhuis gebouwd pand is er tevens sprake van een typologische waarde. - Van stedebouwkundige waarde als bewaard gebleven oorspronkelijk onderdeel van de gave zuidelijke straatwand van de Van Kinsbergenstraat. In combinatie met de overige, veelal monumentale, bebouwing in deze straat en in het bijzonder met het naastgelegen pand Van Kinsbergenstraat 1 heeft dit pand een sterk beeldbepalende waarde. De licht gekromde Van Kinsbergenstraat is de best bewaarde winkelstraat in het centrum van Apeldoorn. - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514574
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gedeeltelijk vrijstaande, voormalige, winkelwoning in Apeldoorn

Vrijstaande winkelwoning

Van Kinsbergenstraat 1
Apeldoorn
Inleiding Vrijstaande WINKELWONING uit 1897. Deze aan de zuidzijde van de licht gekromde Van Kinsbergenstraat gesitueerde, in 1897 gebouwde..

Minerva

Paslaan 11
Apeldoorn
Inleiding Voormalige BIOSCOOP aan de noordzijde van de Paslaan. De bioscoop, Minerva-theater genaamd, is gebouwd in 1918-1920 naar ontwerp ..

Villa met achtergelegen prieel en schuurtje

Paslaan 13
Apeldoorn
Inleiding Deze grote vrijstaande VILLA met achtergelegen prieel en schuurtje is gelegen aan de oostzijde van de Paslaan. De villa is in 191..

Fundering Dorpskerk

Fundering Dorpskerk a/h Raadhuisplein Raadhuisplein Fundering Dorpskerk a/h Raadhuisplein
Apeldoorn
Fundering Dorpskerk. Onder het Raadhuisplein, ongeveer 60 cm. onder het maaiveld de funderingen van de gotische O.L. Vrouwekerk, die in 1843..

Koningin Wilhelminaschool

Kerklaan 21
Apeldoorn
Inleiding Voormalige SCHOOL, gelegen aan de zuidwestzijde van de Kerklaan. De school met rechts naastgelegen hoofdonderwijzerswoning (Kerkl..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gedeeltelijk vrijstaande, voormalige, winkelwoning in Apeldoorn

Foto's (2)