Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grote vrijstaande villa in Apeldoorn

Woonhuis

Mr. Van Hasseltlaan 3
7316DG Apeldoorn
Gelderland

Bouwjaar: 1900-1905


Beschrijving van Grote vrijstaande villa

Inleiding Grote vrijstaande VILLA gelegen aan de westzijde van de Mr. van Hasseltlaan als onderdeel van het lint van villa's aan deze laan. Het pand is vermoedelijk gebouwd rond 1905 in Overgangsarchitectuur waarin invloeden van de Neo-Renaissance, de Chaletstijl en de Vakwerkarchitectuur zichtbaar zijn. In het huis is een pension gevestigd geweest. De tuin wordt aan de straatzijde afgesloten door een HEKWERK in Art Nouveaustijl. Omschrijving Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op samengestelde plattegrond en telt twee bouwlagen onder een met rode geglazuurde tuiles du Nord gedekt samengesteld dak. Rechts achter bevindt zich een vierkant, plat afgedekt bouwdeel van drie bouwlagen. Het pand is deels onderkelderd. De gevels hebben een gepleisterde plint, gepleisterde speklagen ter hoogte van de onder- en bovendorpels en gepleisterde hoekblokken. De gevelopeningen worden ontlast door een zware gepleisterde, geprofileerde latei en segmentbogen met gepleisterde aanzetstukken en gepleisterde sluitstenen met diamantkop. De luiken of zonnerakken voor de vensters zijn verwijderd. De VOORGEVEL heeft rechts een sterk risalerend bouwdeel, eindigend in een topgevel met steekkap. De begane grond heeft een drielicht met in het midden een enkelruits schuifvenster met 6-ruits bovenlicht en ter weerszijden daarvan een enkelruits draairaam met 4-ruits bovenlicht boven een geprofileerd kalf. De bovenlichten zijn bezet met geel kathedraalglas. De verdieping heet twee schuifvensters met 8-ruits bovenlicht. De geveltop heeft een imitatie vakwerk met gepleisterde velden en een meerruits stolpraam met enkelruits zijlichten. De gevel wordt afgesloten met een gesneden windveer op geprofileerde klossen. Het linker deel van de voorgevel heeft op de begane grond een rechthoekige houten serre met bakstenen borstwering. De serre heeft gesneden stijlen en kalven met tandlijst. In het midden een dubbele enkelruits schuifdeur met gedeeld 6-ruits bovenlicht. Ter weerszijden enkelruits ramen met 8-ruits bovenlicht. De bovenlichten bezet met geel kathedraalglas. De serre wordt beëindigd met een rand blindnissen en een geprofileerde gootlijst op gesneden consoles. Boven de serre een balkon met niet oorspronkelijke balustrade, toegankelijk via een enkelruits stolpdeur met 12-ruits bovenlicht. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst op gesneden consoles. De LINKER ZIJGEVEL bevat geheel links een enigszins terugliggend gedeelte met op de begane grond een enkelruits schuifvenster met 8-ruits bovenlicht. Het rechter deel van de gevel heeft op de begane grond en de verdieping twee enkelruits schuifvensters met 8-ruits bovenlichten. De rechter zijgevel van de serre heeft twee enkelruits ramen met 8-ruits bovenlicht. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde houten gootlijst op gesneden consoles. De ACHTERGEVEL bestaat uit vier ten opzichte van elkaar verspringende bouwdelen. Rechts een plat afgedekt gedeelte van twee bouwlagen met op de begane grond een dubbel enkelruits schuifdeur met 12-ruits bovenlicht en enkelruits zijlichten met 4-ruits bovenlicht. De verdieping heeft een vierlicht met links en rechts een enkelruits schuifvenster met 6-ruits bovenlicht en in het midden twee enkelruits draairamen met 6-ruits bovenlicht boven een gesneden kalf met tandlijstje. Boven dit bouwdeel een groot balkon met niet oorspronkelijke balustrade, toegankelijk via een 2-ruits deur met 3-ruits bovenlicht. De gevel wordt hier afgesloten met een gesneden windveer op geprofileerde klossen. Het linker deel van de gevel heeft op de begane grond een plat afgedekte uitbouw van één bouwlaag met links een klein enkelruits venster, in het midden een ingehakte toegang met daarboven een enkelruits stolpvenster en rechts een toegang met 6-ruits bovenlicht. Boven de uitbouw een balkon met niet oorspronkelijke balustrade, toegankelijk via dubbele enkelruits schuifdeuren met 12-ruits bovenlicht. De tweede verdieping heeft een enkelruits schuifvenster met 4-ruits bovenlicht. De gevel wordt afgesloten met een gesneden gootlijst op geprofileerde consoles. De RECHTER ZIJGEVEL bevat rechts van het midden het risalerende bouwdeel van drie bouwlagen. Dit bouwdeel bevat op de begane grond links een enkelruits schuifvenster met 8-ruits bovenlicht, in het midden twee kleine enkelruits vensters en rechts een T-venster met 4-ruits bovenlicht. De eerste verdieping heeft links een enkelruits stolpraam met 10-ruits bovenlicht en de tweede verdieping heeft links een enkelruits schuifvenster met 4-ruits bovenlicht. Boven de twee kleine vensters bevat de gevel ter hoogte van de erachter gelegen trapbordessen twee T-vensters met 8-ruits bovenlicht, onderraam en bovenlicht bezet met helder kathedraalglas. Het linker deel van de gevel heeft op de begane grond rechts een portiek met entree, bestaande uit een houten paneeldeur met 6-ruits bovenlicht. Op de verdieping rechts een enkelruits venster. Het rechter deel van de gevel bevat een dienst(boden)ingang met houten deur en 6-ruist bovenlicht. Links naast de deur een bel aan een smeedijzeren haak. Het INTERIEUR bevat onder meer tussen voor- en achterkamer dubbele schuifdeuren (dichte en met glaspanelen), zwart marmeren schoorsteenmantels, paneeldeuren in geprofileerde deurkozijnen, een trap met gedraaide houten balusters en geprofileerde trappaal en stucplafonds met ornamenten in Art Nouveau-stijl. De ornamenten van de stucplafonds zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van het Atelier Silberling & Zoon te Amsterdam. Het pand heeft een voor-, zij- en achtertuin, aan de straatzijde afgesloten met een smeedijzeren spijlenhek in de stijl van de Art Nouveau. Waardering VILLA in Overgangsarchitectuur uit de periode rond 1905. - Van architectuurhistorische waarde als goed en vrij gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa in Overgangsarchitectuur met ornamentiek beïnvloed door ondermeer de Neo-Renaissance en de Chalet- en Vakwerkarchitectuur. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals het geavanceerde materiaalgebruik en de rijke ornamentiek. Karakteristiek zijn onder meer de serre en de gesneden kozijn(onderdelen). Er is sprake van een ensemblewaarde als onderdeel van de villawijk de Parken en daarbinnen in relatie met de Mr. van Hasseltlaan 1b en 5. - Van stedebouwkundige waarde door de situering langs de Mr. van Hasseltlaan. De laan bezit nog een in vrij gave staat bewaard bestand aan historische huizen, die tezamen met de vele particuliere en openbare groenelementen een aantrekkelijk, waardevol straatbeeld vormen. - Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element uit een maatschappelijke ontwikkeling. Het pand is gebouwd als huisvesting van de nieuwe en kapitaalkrachtige stedelijke elite, die zich bij voorkeur vestigde in kapitale villa's in ruim opgezette romantisch aangelegde villawijken. De Parken behoort tot de grootste en oudste villawijken van dit type in ons land en de aanleg droeg er toe bij dat het aanzien van het dorp en de sociale gelaagdheid van haar bevolking sterk veranderde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514563
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Grote vrijstaande villa in Apeldoorn

Villa Gratia

Mr. Van Hasseltlaan 1b
Apeldoorn
Inleiding De vrijstaande VILLA Gratia is aan de westzijde van de Mr. van Hasseltlaan gesitueerd en vermoedelijk rond 1905 gebouwd. Het huis..

Vrijstaande villa

Mr. Van Hasseltlaan 5
Apeldoorn
Inleiding Deze vrijstaande VILLA is vermoedelijk rond 1905 gebouwd aan de westzijde van de Mr. van Hasseltlaan en bevindt zich temidden van..

Klok van 43 cm in diameter in de Koninklijke Hogere Burgerschool

Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42
Apeldoorn
Schoolgebouw vanwege de in 1621 gegoten klok met een diameter van 43 cm (gescheurd) en voorzien van het opschrift: ME FECIT HENRICK WEGEWART..

Villa

Mariannalaan 4
Apeldoorn
Inleiding Deze VILLA is (vermoedelijk) naar ontwerp van de architect van Driesum in 1904 gebouwd in een Overgangsarchitectuur op de rechter..

Villa

Mr. Van Rhemenslaan 9
Apeldoorn
Omschrijving Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op samengestelde plattegrond en telt twee bouwlagen onder een me..

Kaart & Routeplanner

Route naar Grote vrijstaande villa in Apeldoorn

Foto's (1)