Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hygiënisch Laboratorium in Utrecht

Gebouw

Catharijnesingel 61
3511GJ Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1893-1910


Beschrijving van Hygiënisch Laboratorium

Inleiding UNIVERSITEITSGEBOUW (Hygiënisch Laboratorium), gebouwd in 1893 in opdracht van de Rijksgebouwendienst aan de Catharijnesingel, uitgevoerd in Hollandse Neo-renaissance, naar ontwerp van Rijksbouwmeester J. van Lokhorst. Het pand is oorspronkelijk tesamen met de van ondergeschikt belang geachte panden Catharijnesingel 60 en 62 in een U-vorm rond een parkje aangelegd. N.B. De verhoging van de collegezalen aan de westzijde zijn van latere datum en worden van ondergeschikt belang aangemerkt. Omschrijving Laboratorium met in hoofdopzet twee evenwijdige vleugels tussen topgevels, evenwijdig aan de Catharijnesingel, verbonden door twee wat inspringende haaks hier op staande vleugels die een binnenplaats omsluiten. Aan de linkerzijde zijn twee achtzijdige traptorens toegevoegd. Het in oranje-rode baksteen opgetrokken laboratorium heeft twee bouwlagen, het geheel onder een samenstel van zadeldaken gedekt met leien en dakkapellen uitgevoerd als Vlaamse gevels. De 13 traveeën brede voorgevel heeft een drie traveeën brede sterk uitspringende middenrisaliet, waarin de ingang is gesitueerd, opgenomen in een pilasterstelling, waarboven een gevelsteen met stichtingstekst, geflankeerd door twee vrouwenbeelden met symbolen van scholing en twee lezende kinderen, het geheel bekroond met een driehoekig fronton met beeldmerk van de Utrechtse Universiteit en tekstband "SOL IUSTITIA ILLUSTRA NOS", daarboven in de natuurstenen boogvulling van de vensters van de tweede bouwlaag het rijkswapen en beeltenis van regentes Emma en koningin Wilhelmina. De kruisvensters van de eerste bouwlaag hebben geprofileerde vensterneggen en lateien, op de tweede bouwlaag natuurstenen kruisvensters met terugliggende boogtrommels met tegeltableaux of natuurstenen reliefs welke namen van wetenschappers dragen, omkranst met bloemen, in de boogtrommels van de middenrisaliet afbeeldingen van laboratorium-werkzaamheden. De zijgevels hebben dezelfde uitwerking in hoofdlijnen als de voorgevel. De gevels aan de binnenplaats zijn uitgevoerd in gele baksteen met banden van oranje baksteen, ontlastingsbogen en boogvelden eveneens versierd met oranjerode baksteen. Interieur met op beganegrond ter ontsluiting van kamers en laboratoria een U-vormige gang met kruisgewelven in gele baksteen, schoongemetselde wanden geleed door pilasters van profielsteen en lambrisering met tegels. De gangen van de verdieping is soberder. Hal met origineel trappenhuis verlicht door natuurstenen kruisvensters met als biforium uitgevoerd met glas-in-lood ingevulde, bovenlichten. Waardering Universiteitslaboratorium van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als stijlzuiver en gaaf voorbeeld van Hollandse Neo-Renaissance en vanwege de rijkdom aan detaillering en vanwege de architectuurhistorische waarde als onderdeel van het oeuvre van rijksbouwmeester J. van Lokhorst. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514458
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hygiënisch Laboratorium in Utrecht

Sterrehof

Sterrenhof 2
Utrecht
Omschrijving WOONBLOK C met vijf woningen, aan de oostelijke zijde van het Sterrehof gelegen. Het bouwblok heeft twee bouwlagen en een zad..

Sterrehof

Sterrenhof 4
Utrecht
Omschrijving WOONBLOK A met zes woningen, aan de noordzijde van het complex Sterrehof gesitueerd. Het woonblok bezit een symmetrisch inged..

Sterrehof

Sterrenhof 10
Utrecht
Omschrijving WOONBLOK B met vijf woningen, aan de westelijke zijde van het Sterrehof gelegen, loodrecht op het Sterrenbos gesitueerd. Het ..

Duitse Huis, met onder meer middeleeuwse delen

Geertebolwerk 1
Utrecht
Voormalig Duitse huis, nu militair hospitaal, middeleeuws complex, gebouw met zadeldaken en topgevel, merendeels gepleisterd aan de singelzi..

Pand, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een complex huis, bestaande uit een breed voorhuis van een laag met kap evenwijdig aan de straat en twee a ..

Zilverstraat 38
Utrecht
Een in opzet 16e eeuws pand, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een complex huis, bestaande uit een breed voorhuis van een laag met kap e..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hygiënisch Laboratorium in Utrecht

Foto's (1)