Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schoolgebouw, gebouwd als Utrechtse Industrie en Huishoudschool in Utrecht

Gebouw

Laan van Puntenburg 2
3511ER Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1939-1940
Architect: Hermann Friedrich Mertens


Beschrijving van Schoolgebouw, gebouwd als Utrechtse Industrie en Huishoudschool

Inleiding SCHOOLGEBOUW, in 1939 gebouwd als Utrechtse Industrie en Huishoudschool naar ontwerp van H.F. Mertens, uitgevoerd in een op het Funktionalisme geïnspireerde stijl en gelegen aan de noordzijde van wat resteert van het park Nieuweroord. Omschrijving De school heeft een van een rechthoek afgeleide plattegrond met een door zuilen omsloten binnenplaats, telt drie bouwlagen en een plat dak. Het rechterdeel van de voorgevel springt iets naar voren. De lokalen zijn gelegen aan de buitengevels, de ontsluitingsgang aan de binnenplaats. Het trappenhuis is gesitueerd op de binnenplaats, midden tegen de achtervleugel. Op de binnenplaats vóór het trappenhuis is een driekwart cirkelvormige uitbouw, waarop een balkon. Voor de uitbouw ligt een vijver. De open doorgang naar de binnenhof heeft afgeronde hoeken en ligt symmetrisch in de voorste vleugel. Alle vensters zijn van staal, op de verdiepingen komen in de vensteropeningen twee fors uitgevoerde stijlen voor. Ook voor de onderdoorgang, de balkons aan de buitengevel en de kolommen en lateien is met bouwpleister afgewerkt beton gebruikt. De baksteenmuren zijn als spouwmuren uitgevoerd met een buitenspouwblad van gele baksteen. De gevels aan de binnenhof hebben een terugliggende eerste bouwlaag met betonnen zuilen en eenvoudige stalen vensters in de tweede en derde bouwlaag. Inwendig een indeling van acht lokalen per verdieping, de voormalige directricekamer op begane grond in afgeronde deel van de oostgevel en een tweede trappenhuis in westgevel. Het interieur van de lokalen, respectievelijk de voormalige directricekamer is in de loop der tijd in meer of mindere mate gewijzigd en is van ondergeschikt belang. De aanbouw aan de achterzijde van het pand is van latere datum (omstr.1960) en is eveneens van ondergeschikt belang. Waardering SCHOOLGEBOUW (Industrie- en Huishoudschool) is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke, strakke vormgeving, geïnspireerd op het Funktionalisme. Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering tegenover het park. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514457
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Schoolgebouw, gebouwd als Utrechtse Industrie en Huishoudschool in Utrecht

Hoofdgebouw I, Hoofdgebouw II en Hoofdgebouw III (De Inktpot)

Moreelsepark 1
Utrecht
COMPLEX KANTOORGEBOUWEN. HOOFDGEBOUW I. Administratiegebouw - later Hoofdgebouw I van de Nederlandse Spoorwegen - ontworpen door de architec..

Sterrehof

Sterrenhof 10
Utrecht
Omschrijving WOONBLOK B met vijf woningen, aan de westelijke zijde van het Sterrehof gelegen, loodrecht op het Sterrenbos gesitueerd. Het ..

Oude stadswal met grachtengordel a/d Stadsbuitengracht, de (restanten van de) 9 bolwerken waaronder Sonnenborgh en het Lucasbolwerk, overblijfselen va ..

ruwweg het gebied aan de rand van de Binnenstad
Utrecht
De rondom de oude binnenstad gelegen wallen, afkomstig van de vroegere verdedigingswerken, in oorsprong daterend uit de 12e eeuw; tussen 182..

Sterrehof

Sterrenhof 4
Utrecht
Omschrijving WOONBLOK A met zes woningen, aan de noordzijde van het complex Sterrehof gesitueerd. Het woonblok bezit een symmetrisch inged..

Sterrehof

Sterrenhof 2
Utrecht
Omschrijving WOONBLOK C met vijf woningen, aan de oostelijke zijde van het Sterrehof gelegen. Het bouwblok heeft twee bouwlagen en een zad..

Kaart & Routeplanner

Route naar Schoolgebouw, gebouwd als Utrechtse Industrie en Huishoudschool in Utrecht

Foto's (2)