Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Tien aangesloten herenhuizen in Utrecht

Woonhuis

Oorsprongpark 2
3581ES Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1886-1893
Architect: Derk Semmelink


Beschrijving van Tien aangesloten herenhuizen

Inleiding In één opzet gebouwde, rij van tien aaneengesloten HERENHUIZEN, gescheiden van de weg door een voortuin met ijzeren hekwerk, in Hollandse Neo-Renaissancestijl, Het blok is gebouwd in 1886/87 naar ontwerp van architect D. Semmelink, aan Maliebaanzijde aansluitend op de in 1893 naar hetzelfde ontwerp van architect Semmelink gebouwde pand Maliebaan 108. Omschrijving Reeks van tien herenhuizen op complexe plattegrond, waarbij de hoekpanden Oorsprongpark 2 en 9,10 en Maliebaan 108 vooruitgeschoven liggen ten opzichte van de overige panden in de rij. Per twee panden gekoppelde ingangen, gelegen in een risalerend bouwdeel. Alle panden met souterrain, twee bouwlagen en pannen daken. De in baksteen met natuursteen en pleisterdecoraties opgetrokken gevels hebben alle gepleisterde souterrains, afwisselend vormgegeven in blokken of gebosseerd en getuigen van rijke vormgeving. Bij de panden Oorsprongpark 3 en 8, terugliggend ten opzichte van het buurpand, een uitgebouwd souterrain (bij nr 3 als garage op kwartronde plattegrond), tevens dienend als terras voor eerste bouwlaag, afgesloten met fraai hekwerk. Diverse verhoogd gesitueerde ingangen met stenen trap van dezelfde vorm en rijk vormgegeven ijzeren trapleuningen. Alle deuren, gezet in rondboogvormig portaal en met rondboogvormig bovenlicht. Risalerende bouwdelen op tweede bouwlaag met ondermeer inpandig balkon, houten balkon op bewerkte consoles of houten erker, alle met Neo-Renaissance snijwerk. Risalerende delen bekroond met diverse rijk bewerkte topgevels, tevens rijk bewerkte dakkapellen in neo-renaissance stijl. Alle gevels met schuifvensters. Voorts ornamentering als diamantkoppen, banden en lijsten, balusters, schelpornamenten en sierankers. Maliebaan 108 in dezelfde stijl opgetrokken, met op de hoek met het Oorsprongpark een tot vijfhoekige toren uitgebouwd hoekelement van drie bouwlagen met tentdak. De gevel aan de Maliebaan heeft twee traveeën van onregelmatige breedte. De begane grond met souterrain is uitgevoerd met gebosseerde blokken. Rechtertravee met verdiept liggende ingang met bordes, uitgevoerd in gebosseerde blokken. In het gehele souterrain en het bordes vensters met rijk bewerkte diefijzers, op het bordes een sierlijk hekwerk. Risalerende linkertravee opgetrokken tot rijk versierde topgevel. Zuidgevel met uitgebouwde houten erker over de gehele gevelbreedte van de eerste bouwlaag, met dak. Daarboven in de tweede bouwlaag een eenvoudiger uitgebouwde houten erker, in de kap een dakkapel. Voorts hebben beide gevels dezelfde ornamentiek als de overige gevels aan het Oorsprongpark, onder meer gepleisterde banden over de gehele gevelbreedte. De hekwerken van bordessen, trappen en ter aflsuiting van de tunen hebben dezelfde rijke vormgeving. Waardering Reeks van tien woonhuizen met bijbehorende tuin en hekwerk van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf en rijk voorbeeld van Neo-renaissance. Tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514423
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Tien aangesloten herenhuizen in Utrecht

woonhuis

Biltstraat 469
Utrecht
Inleiding WINKELWOONHUIS circa 1880 gebouwd in Neo-gotische stijl, gelegen op de hoek van de Biltstraat en de Mgr. van de Weteringstraat. ..

Oorsprong

Oorsprongpark 12
Utrecht
Inleiding VILLA ('DE OORSPRONG'), een in 1879 in eclectische stijl verbouwde villa uit 1823, oorspronkelijk gebouwd voor de cementfabrikant..

Rij van vijf aaneengesloten herenhuizen

Mgr. van de Weteringstraat 124
Utrecht
Inleiding Rij van vijf aaneengesloten HERENHUIZEN gebouwd rond 1856 in neo-renaissancestijl op een perceel tussen het landgoed de Oorsprong..

Huize Gildestein, voormalige buitenplaats, ontstaan rond 1680

Biltstraat 168
Utrecht
Huize Gildestein, voormalige buitenplaats, ontstaan rond 1680. Het oorspronkelijke huis bestaat uit twee bouwlagen met kap. Hierachter is l..

Zes herenhuizen

Maliestraat 1
Utrecht
Inleiding Zes HERENHUIZEN, gebouwd in 1888 en uitgevoerd in drie typen met elk hoofdzakelijk invloeden uit de neo-gotiek, Chaletstijl en ne..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)