Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaand dubbel herennhuis in eclectische stijl in Utrecht

Woonhuis

Maliebaan 76
3581CV Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1889


Beschrijving van Vrijstaand dubbel herennhuis in eclectische stijl

Inleiding Vrijstaand dubbel HERENNHUIS gebouwd in 1889 in Eclectische stijl. Het pand bevindt zich aan de noordwestzijde van de Maliebaan. Omschrijving Dubbelpand op rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen onder een pannen schilddak. Zes traveeën brede symmetrische voorgevel met licht risalerende rechter en linker travee. Deze worden visueel afgesloten door een onderbroken segmentboogvormig fronton op de dakgoot. Eerste bouwlaag uitgevoerd als basement met hardstenen plint en gepleisterde banden over het metselwerk, deuren geplaatst in rechter en linker travee, daarboven balkons met hek met balusters, tussenliggende traveeën met houten schuifvensters. Tweede en derde bouwlaag met houten vensters met gepleisterde omlijsting, tevens tussen de vensters van de derde bouwlaag decoratief pleisterwerk. Bouwlagen gescheiden door brede lijsten met opgelegde velden; ter afsluiting van de gevel een rijk uitgevoerde kroonlijst met ondermeer opgelegde velden, consoles en klossen. Linker en rechter travee met boven de kroonlijst een bekroning met halfrond fronton met tuit, waarop in oorsprong een rijk gedecoreerde vaas. In de kap een, later aangebrachte, aaneengesloten reeks kleine dakkapellen. Zijgevels zijn gecementeerd. Waardering Dubbel herenhuis van algemeen belang vanwege architectuurhistorische belang als voorbeeld van een in Eclectische bouwstijl opgetrokken woonhuis. Het pand is voorts van stedenbouwkundig belang als karakteristiek onderdeel van een ensemble voorname herenhuizen aan de Maliebaan. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514374
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Vrijstaand dubbel herennhuis in eclectische stijl in Utrecht

Herenhuis

Maliebaan 74
Utrecht
Inleiding HERENHUIS, gebouwd in 1907 naar ontwerp van P.J. Houtzagers in opdracht van de familie Wefers Bettink in Traditionalistische stij..

Dubbel herenhuis, door architect Tepe in 1871 voor hemzelf en de familie Mengelberg gebouwd in neo-gotische stijl

Maliebaan 82
Utrecht
Inleiding Dubbel HERENHUIS, door architect Tepe in 1871 voor hemzelf en de familie Mengelberg gebouwd in neo-gotische stijl. Omschrijvin..

Herenhuis en tuinhuisje gebouwd in eclectische stijl met aan de hollandse neo-renaissancestijl ontleende (fantasie)motieven

Maliebaan 70A
Utrecht
HERENHUIS EN TUINHUISJE gebouwd rond 1880 in eclectische stijl met aan de Hollandse Neo-Renaissancestijl ontleende (fantasie)motieven. Het a..

Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel

Maliebaan 70
Utrecht
Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel, 2e helft 19e eeuw.

Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel

Maliebaan 68
Utrecht
Pand met gepleisterde neoclassieke lijstgevel, 2e helft 19e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijstaand dubbel herennhuis in eclectische stijl in Utrecht

Foto's (2)