Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafmonument vice-admiraal J.C. Koopman in Utrecht

Graf Begraafplaats

Gansstraat 167
3582EG Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1850-1855


Beschrijving van Grafmonument vice-admiraal J.C. Koopman

Omschrijving In eclectische trant uitgevoerd GRAFMONUMENT (vak 5, grafnr 2a), blijkens inscriptie ter nagedachtenis van vice-admiraal J.C. Koopman en het beleg van Antwerpen in 1830-32, bestaande uit een hardstenen tombe en een eveneens in hardsteen uitgevoerd, drieledig gedenkteken met ondermeer een gebeeldhouwde sokkel, vierkante attributen van Koopmans beroep en aan weerszijden twee met eierlijsten versierde cirkels waarin gebeeldhouwde ringen en voluten; de aan vier zijden licht uitkragende, keperboogvormige bekroning heeft aan de stadszijde een wapenschild met leeuwekop, waarboven een vijfpuntige ster. Tekst op de voorkant: de wapenspreuk "Faire sans dire". Voorts :" Vice admiraal J.C. Koopman/ geboren den 21 maart 1790/ overleden den 21 april 1855". Tekst op zijkanten: "Antwerpen 1830-1832 / Palembang 1821" Tekst op achterzijde: "Hulde aan mijnen echtgenoot/ aan onzen vader,/ aan onzen vriend". Signatuur op het monument: L.H. Eberson, Architect 18.. P.J. de Vitesse sculp. Tot het grafmonument behoort het aan drie zijden omringende hekwerk met door kettingen verbonden gietijzeren balusters waarin het omgekeerde toorts-motief is verwerkt. Waardering 19e-eeuws grafmonument met bijbehorende omheining en symboliek van algemeen belang vanwege de kunsthistorische waarde als karakteristiek voorbeeld van grafkunst en vanwege de cultuurhistorische waarde vanwege de verbondenheid met vice-generaal Koopman en de Belgische Opstand. Tevens vanwege de funerair-historische waarde als onderdeel van de begraafplaats 'Soestbergen'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514332
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Jan Coenraad Koopman
Jan Coenraad Koopman Litho door C.C.A Last.jpg
Geboren 21 maart 1790
Amsterdam
Overleden 21 april 1855
Utrecht
Begraven Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen
Land/partij Statenvlag.svg Bataafse Republiek
Flag of France.svg Eerste Franse Republiek
Flag of France.svg Eerste Franse Keizerrijk
Flag of the Netherlands.svg Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Onderdeel Naval Jack of the Netherlands.svg Koninklijke Marine
Franse marine
Naval Jack of the Netherlands.svg Koninklijke Marine
Dienstjaren 1808 - 1848
Rang Viceadmiraal
Slagen/oorlogen Tweede expeditie naar Palembang
Onderscheidingen Commandeur in de Militaire Willems-Orde
Graf van Koopman bestaande uit onder meer een 4 meter hoge erezuil.

Jan Coenraad Koopman (Amsterdam, 21 maart 1790 - Utrecht, 21 april 1855) was een Nederlands marineofficier. Hij was in 1832 kapitein-ter-zee en bevelhebber van een flottielje van 12 kanonneerboten op de Schelde tussen fort Austruweel en fort Burght.

Loopbaan

In 1808 trad Koopman als jong officier in dienst van koning Lodewijk Napoleon. Van 1810 tot 1813 was hij in Franse dienst.

Koopman was lid van de Raad van Defensie van de Citadel van Antwerpen, die luitenant-generaal D.H. Baron Chassé en generaal-majoor der infanterie C.A. de Favauge bijstond toen de citadel werd belegerd door muitende Belgen en de hen te hulp geschoten Franse troepen onder maarschalk Gérard.

Koopman was de superieur van luitenant Jan Carel van Speijk die scheepsladingen moest controleren. Alle schippers die de stad vanuit het noorden wilden aandoen, dienden aan boord van een Nederlandse kanonneerboot hun papieren te laten zien. Ladingen die voor oorlogsdoeleinden konden worden gebruikt, werden zonder pardon in beslag genomen. Wie zich niet aan controle onderwierp werd beschoten.

Na zware gevechten gaf Chassé de Citadel over aan de Fransen maar de flottielje en de kleine forten waren daarbij niet inbegrepen.

Op 29 december 1832 kwam de weigering van koning Willem I om de kleine forten te ontruimen in Antwerpen aan. Niettemin bood Gérard vrije aftocht van de troepen naar Nederland aan, op voorwaarde dat de bezetting op haar woord van eer beloofde bij het voortduren van de vijandelijkheden tegen Frankrijk en België de wapenen niet meer te voeren. Generaal Chassé wees dit aanbod af en trok liever met de bezetting in Franse krijgsgevangenschap dan de Nederlandse krijgseer te bezoedelen. Kapitein-ter-zee Koopman, verkoos zijn schepen te verbranden, liever dan de vlag te laten beledigen. Ook Koopman en de gehele bemanning van de vloot werd door de Fransen in krijgsgevangenschap afgevoerd naar het Franse plaatsje Aire vlak bij St. Omer waar Chassé met zijn mannen gevangen werd gehouden.

Koopman was sinds 8 november 1821 Ridder[1], sinds 14 november 1831 Officier[2] en sinds 2 februari 1833 Commandeur[3] in de Militaire Willems-Orde. Hij droeg ook de Citadelmedaille en bezat de gouden Medaille van de Amsterdamse Commissie van Erkentenis. In 1848 ging Jan Coenraad Koopman als titulair viceadmiraal met pensioen. Hij was op dat moment onderscheiden als Commandeur in de Militaire Willems-Orde, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, drager van het Metalen Kruis 1830-1831 en de Citadelmedaille. Koopman overleed in 1855 en werd in Utrecht begraven op de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen. De Nederlandse marine heeft later een schroefstoomschip, Zr.Ms. Vice-Admiraal Koopman, naar hem vernoemd.

Militaire loopbaan

Literatuur

  • I.L.Uijterschout, "Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlands Krijgsgeschiedenis" 1935
  • Dr. W.F. Bax, "Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden)", 1973
  • H.G. Meijer, C.P. Mulder en B.W. Wagenaar, "Orders and Decorations of The Netherlands",1984
  • Henny Meijer, "Het Algemeen Onderscheidingsteeken 1833, oorzaak en gevolg" in het Lustrumnummer 1986 van het tijdschrift "Mars en Historia".

Zie ook


Monumenten in de buurt van Grafmonument vice-admiraal J.C. Koopman in Utrecht

Grafmonument familie Schuyt

Gansstraat 167
Utrecht
Omschrijving GRAFMONUMENT (vak 7, grafnr 5) voor de familie Schuyt, bestaande uit grote met hardstenen platen gedekte sokkel met bij de vie..

Grafmonument

Gansstraat 167
Utrecht
Omschrijving GRAF (vak 6, grafnr 101) met hardstenen stèle op zware voet met inscriptie, met bijbehorend sierlijk gesmeed ijzeren hek op h..

Grafmonument van Oort

Gansstraat 167
Utrecht
Omschrijving In eclectische trant uitgevoerd GRAFMONUMENT (vak 9, grafnr 36), blijkens de inscriptie ter nagedachtenis van Van Oort, bestaa..

Grafmonument prof. J.I. Doedes

Gansstraat 167
Utrecht
Omschrijving GRAFMONUMENT (vak 5, grafnr 228E) in de vorm van een obelisk op geprofileerde rechte sokkel, uitgevoerd in graniet blijkens de..

Grafmonument voor een kind

Gansstraat 167
Utrecht
Omschrijving GRAFMONUMENT (vak 5, grafnr 70) voor een kind bestaande uit op ruwgehakte blok geplaatste gebroken zuil. Marmeren zuil op hard..

Kaart & Routeplanner

Route naar Grafmonument vice-admiraal J.C. Koopman in Utrecht