Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Lunet I in Utrecht

Militair Object

Koningsweg 133 (bij)
3500AA Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1819-1821


Beschrijving van Lunet I

Omschrijving Tussen 1819-1821 aangelegd maanvormig aarden VERDEDIGINGSWERK, genaamd Lunet 1, gelegen ten noorden van de Koningsweg, met bakstenen bekledingsmuren. Aan de keelzijde is de toegang tot het werk gelegen. Aan de aanvalszijde zijn schietgaten in de muren aanwezig en aan weerszijden flankerende kanonkazematten. Op het werk een in 1936 gebouwde betonnen kazemat en twee betonnen groepsschuilplaatsen uit 1939. Waardering Verdedigingswerk van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vanwege de militair-historische waarde als voorbeeld van een verdedigingswerk met beklede muren alsmede vanwege de zichtbare ontwikkelingsgeschiedenis van de lunetbouw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514314
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Fort Lunet I
foto van fort Lunet I
foto van fort Lunet I
Locatie Utrecht
Algemeen
Stijl oppervlakte groot, maar niet hoog
Bouwmateriaal steen
Eigenaar -
Huidige functie Naschoolse opvang
Gebouwd in 1819
Monumentnummer  514314
Ligging van de vier Lunetten

De vier Lunetten op de Houtense Vlakte zijn tussen 1819 en 1826 ten zuidoosten van de stad Utrecht aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Aanleiding

In 1811 viel het besluit de Oude Hollandse Waterlinie naar het oosten te verschuiven waarbij de stad Utrecht binnen de linie zou worden getrokken. Het duurde tot 1816 voordat een begin werd gemaakt met de bouw van de verdedigingswerken voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij de stad. Omdat de Houtense Vlakte hoger ligt dan de omgeving kon deze niet goed geïnundeerd worden. Daarom werden op deze zwakke plek in de waterlinie vier vrijwel identieke verdedigingswerken, lunetten, dicht bij elkaar gebouwd. De term lunet is afkomstig van het Franse woord lune (maan) en in de plattegrond van een lunet valt dan ook een halve maanvorm te herkennen. Tegelijkertijd werden rondom Utrecht ook Fort aan de Klop, Fort de Gagel, Fort Blauwkapel, Fort de Bilt en Fort Vossegat aangelegd.

Na 1860 nam de ontwikkeling van geschut en explosieven een grote vlucht. Om de stad te kunnen blijven beschermen werden daarom op grotere afstand van Utrecht nieuwe forten gebouwd. De vier lunetten houden nog tot na de Tweede Wereldoorlog een militaire bestemming. Zo worden de Lunetten I, III en IV in de jaren 30 gemoderniseerd met een mitrailleurkazemat van gewapend beton. En in de jaren 50 wordt op Lunet I een atoombunker gebouwd. Deze bunker deed tijdens de Koude Oorlog dienst als landelijk hoofdkwartier van de organisatie Bescherming Bevolking (BB). Vanaf de jaren 50 verloren de lunetten hun militaire belang. De lunetten zijn rijksmonument.

De spoorlijnen naar Arnhem en 's-Hertogenbosch werden tussen de Lunetten door aangelegd, zodat ook deze spoorlijn door de vier forten kon worden beheerst.

Inrichting van een fort

Plattegrond van Fort Lunet I

De vier lunetten zijn vrijwel identiek aan elkaar. De forten zijn voorzien van een punt die op de vijand is gericht ('de saillant') (1). De schuine zijden tot aan de knik zijn de 'flanken' (2). De zijden vanaf de knik zijn de 'facen' (3). Aan de achterzijde ('de keel', (4)) is het verdedigingsbolwerk open. Op de hoeken van de zijde die van de vijand is afgekeerd bevinden zich 'flankkazamatten' (5). Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn de groepsschuilplaatsen (6) aangelegd. Deze zijn alleen op Fort Lunet I afgebouwd. Op de forten II en III is met de bouw een aanvang gemaakt, daar bevinden zich niet-voltooide schuilplaatsen. Ten tijde van de Koude Oorlog is op Fort Lunet I een atoombom bestendige bunker gebouwd (7). (8) is een ondergrondse doorgang, (9) een houten noodgebouw. In 1935 werden de lunetten I, III en IV uitgerust met een mitrailleurkazemat (10).

Huidig gebruik

De vier Lunetten op de Houtense Vlakte worden beheerd door de Gemeente Utrecht. Lunet III en IV maken deel uit van het Beatrixpark in het noordwesten van de wijk Lunetten.

In Fort Lunet I is nu het "Fort van de Democratie" gehuisvest, een initiatief van de Stichting Vredeseducatie i.s.m. de gemeente Utrecht. De atoombunker is nog intact. Fort Lunet II wordt sinds 2010 tijdelijk gebruikt door Monumentenwacht Utrecht. Fort Lunet III wordt bewoond en gebruikt door de scoutinggroep Salwega en de naschoolse opvang Ludens. Fort Lunet IV zal gerestaureerd worden. Het plan is om hier een zorgboerderij te vestigen.

Het Waterliniepad loopt langs deze werken.

Afbeeldingen

Externe link


Monumenten in de buurt van Lunet I in Utrecht

Lunet IV

Oude Liesbosweg 76 (bij)
Utrecht
Omschrijving Tussen 1819-1821 maanvormig aarden VERDEDIGINGSWERK, genaamd Lunet 4, gelegen ten zuiden van het Houtensepad, met bakstenen b..

Blauwe Huis

Nieuwe Houtenseweg 55
Utrecht
In oorsprong wellicht 17e-eeuwse T-BOERDERIJ - genaamd het Blauwe Huis - onder (vernieuwde) rieten wolfdaken, met latere aanbouw. De gevels..

Lunet III

Houtensepad 148 (bij)
Utrecht
Omschrijving Tussen 1819-1821 aangelegd maanvormig aarden VERDEDIGINGSWERK, genaamd Lunet 3, gelegen ten noorden van het Houtensepad, met b..

Fort `t Hemeltje, bomvrije fortwachterswoning

Fortweg 11
Houten
Omschrijving complexonderdeel 7 Een bij de ingang op het fort gelegen bomvrije DIENSTWONING voor de wachter van het fort uit 1878-1880 is e..

militair object

Fortweg 9
Houten
Cluster 49. Inleiding VERDEDIGBARE FORTWACHTERSWONING Omdat de meeste forten en andere (buiten de bebouwde kom gelegen) verdedigings..

Kaart & Routeplanner

Route naar Lunet I in Utrecht

Foto's (1)