Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hiëronymushuis in Utrecht

Gebouw

Maliesingel 77
3582AB Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1874


Beschrijving van Hiëronymushuis

Omschrijving Hoofdgebouw en kapel van BEJAARDEN- en WEESHUIS, op samengestelde plattegrond, met een symmetrische hoofdopzet bestaande uit een centrale zware vierkante toren met aan weerszijden twee brede lagere vleugels, waarvan aan de uiteinden de bouwwmassa naar voren springt. De middenas wordt naar achter verlengd door de aanwezige kapel met dwarsgeplaatste annex. Het geheel onder een steile met leien gedekte, samengestelde kap. Het centrale deel heeft een souterrain en vier bouwlagen, met aan de vier zijden hoektorentjes, uitgaande van hoekpilasters met verdiepte velden. De vier gevels worden door een rondboogfries onder een balustrade beëindigd. Beide vleugels hebben een souterrain en twee bouwlagen. De gehele voorgevel met 2x(1+2) schuifvensters onder segmentboog geplaatst. De vensters in het bovenste deel van de centrale toren zijn gezet in gotische spaarbogen. Voorts in de gevels ondermeer sierlijke ankers, een neo-gotisch rondboogfries en andere neo-gotische elementen in baksteen. Oorspronkelijk langs de gehele gevel een balustrade, nu alleen nog langs de zijgevels. Hoofdingang gesitueerd in het centrale bouwdeel bereikbaar via een dubbele bordestrap. Onderaan de trap en op het bordes in totaal vier schilddragende leeuwen. Boven de ingang vier (lege) witte sokkels en baldakijnen. De zijgevels zijn in vergelijkbare trant als de voorgevel uitgevoerd en hebben een middenrisaliet. De achtergevel is eveneens in dezelfde stijl uitgevoerd, met tegen de middenas een neo-gotische kapel. De kapel met driezijdige koorsluiting bezit tot onder de goot eindigende steunberen die in de langsgevels de vijf vensters van elkaar scheiden. De begane grond is blind uitgevoerd, de verdieping glas-in-loodvensters. Op de kap een rijzige dakruiter. Het interieur is voor wat betreft indeling nagenoeg ongewijzigd en bezit nog vele interieuronderdelen. Interieur van het hoofdgebouw met centraal trappenhuis in de middentoren, doorlopend tot in bovenste deel van de toren. In het hoofdgebouw op de bel-etage een entreehal en de diverse gangen die hier op uit komen. In de hoofdgang zijn de oorspronkelijke deuren en lambrisering aanwezig, onder meer die naar de bestuurskamer. Hier bevindt zich een grote gotische schouw en zandstenen consoles die de moerbalken van de samengestelde kap dragen, beide afkomstig uit het middeleeuwse huis Zoudenbalch, voorts een oorspronkelijke parketvloer en lambrizering. Voorts nog aanwezig een middeleeuwse schouw uit Zoudenbalch (nu in de fysiotherapie-ruimte) en enkele neogotische schoorsteenpartijen. De oorspronkelijke kap - gedeeltelijk later ingericht met een aantal kamertjes - heeft nog droogbalken voor het wasgoed. Ook de kapel met kruisribgewelven, is in redelijk goede staat bewaard gebleven. De sacristie is gesitueerd op de verdieping aan de noordzijde. De orgeltribune rust op geklonken ijzeren bogen. Tegen de zijgevel van de kapel is een houten serre aangebouwd, 5 traveeën lang en één travee breed. De traveeën worden gescheiden door slanke zuiltjes met rijk bewerkte kapitelen. Waardering Bejaardenhuis met kapel van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in Neo-Gotiek opgetrokken verzorgingstehuis en als onderdeel van het oeuvre van architect A. Tepe. Het interieur is tevens van algemeen belang vanwege de bouwhistorische waarde vanwege de diverse gotische elementen uit het voormalige Zoudenbalch-huis. Voorts is het geheel van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging aan de Maliesingel, tegenover de Abstederbrug. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514277
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hiëronymushuis met op de voorgrond de Abstederbrug.

Het Hiëronymushuis of Huize Sint Hiëronymus is een rijksmonument in de stad Utrecht.

Het bouwwerk is oorspronkelijk ontworpen als weeshuis of ook bejaardentehuis door de architect Alfred Tepe in neogotische stijl. Hij kreeg daarbij hulp van zijn vakgenoot A.G. Tollenaar. Het is in 1874 gebouwd in opdracht van het Rooms Katholiek Parochiaal Armbestuur. De naam Wees- en Oudeliedengesticht is na 1945 veranderd in Huize Sint Hiëronymus. Het aan de Maliesingel gelegen gebouw verwierf in 2001 de status van rijksmonument, met complexnummer 514276. In 2007 is het verbouwd tot appartementencomplex.


Monumenten in de buurt van Hiëronymushuis in Utrecht

Woning

Maliesingel 77
Utrecht
Maliesingel 77 - Hieronymushuis - dienstwoning Omschrijving Vrijstaande DIENSTWONING uit circa 1873, gelegen aan de Minstroom. Pand opge..

Washuis

Maliesingel 77
Utrecht
Omschrijving Eenvoudig eenlaags WASHUIS op vierkante plattegrond in baksteen opgetrokken, met tentdak belegd met pannen, derde kwart van de..

Brug

Maliesingel 77
Utrecht
Omschrijving Achter op het terrein gelegen betonnen VOETGANGERSBRUGGETJE over de Minstroom, met bakstenen landhoofden en betonnen muurtjes,..

Beheerderswoning

Maliesingel 74
Utrecht
Omschrijving Tot DIENSTWONING verbouwde T-boerderij, in 1873 naar ontwerp van A. Tepe, met alleen het woongedeelte nog intakt. De moderne a..

Abstederbrug

Tegenover Maliesingel 77
Utrecht
Inleiding ABSTEDERBRUG met HEKKEN en LANTAARNS gebouwd in 1901 in Jugendstil naar ontwerp van de Dienst Gemeentewerken onder directie van F..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)