Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijksmunt in Utrecht

Gebouw

Leidseweg 90
3531BG Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1903-1911
Architect: C.H. Peters


Beschrijving van Rijksmunt

Leidseweg 90 Inleiding MUNTGEBOUW ("Rijksmunt"), tussen 1903 en 1911 gebouwd, in Neo-Classicistische stijl naar ontwerp van rijksbouwmeester (voor Landsgebouwen Eerste District) C.H. Peters (1847-1932). Het gebouw is gelegen aan de kruising van Merwedekanaal en Leidscherijn. Het uit meerder bouwmassa's bestaande gebouw bevat een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond waarin opgenomen een binnenplaats. Het gebouw wordt aan drie zijden omgeven door straten en is gelegen in de hoek waar Merwedekamnaal en Leidsche Rijn elkaar ontmoeten. Het gebouw wordt van de straat gescheiden door een ijzeren hekwerk op laag gemetseld muurtje. De tuin lngs de :eidsewerg en Muntkade en het bijbehorende ijzeren hek maken deel uit van het ontwerp. Evenwijdig aan de achtergevel (Steijnstraat) liggen, grenzend aan een omsloten achterterrein, de van bescherming uitgesloten bijgebouwen. Omschrijving Het hoofdgebouw is met de voorgevel gesitueerd aan de Leidseweg en Muntkade, resp. evenwijdig aan de Leidse Rijn en Merwedekanaal en wordt aldaar gemarkeerd door een hoektorentje. Links grenst de, in bouwmassa en positionering van het hoofdgebouw afwijkende voormalige directerswoning aan. Ook aan de rechterzijde van het gebouw (Muntkade) bevindt zich een lagere annex (dienstwoning). Het hoofdgebouw, evenals de directeurswoning, is opgetrokken in baksteen, zandsteen en hardsteen, uitgevoerd in twee bouwlagen boven een souterrain. Beide bouwmassa's worden gedekt door een samenstel van met pannen belegd schilddak, voorzien van diverse hoogopgetrokken schoorstenen met kapje.. De voorvleugel aan de Leidseweg bevat kantoren, bibliotheek en publiekruimten. De dertien traveeën brede voorgevel wordt in kolossale orde geleed door zandstenen pilasters over beide bouwlagen, met een middenrisaliet van drie traveeën onder driehoekig fronton met het opschrift "s RIJKS MUNT" in het fries. Enkele- en gekoppelde kruisvensters met hardstenen stijlen, lateien en onderdorpels voor beide bouwlagen. Drie natuurstenen ingangspartijen onder rondboog met drielicht, rijk uitgevoerd in renaissance-motieven. Zandstenen getande cordonlijst tussen de bouwlagen, kroonlijst deels in zandsteen, deels in verblendsteen onder een door klossen ondersteunde geprofileerde daklijst. Op het voorschild twee grote dakkapellen met voluutvormige wangstukken onder driehoekige frontons en vier bescheidener van omvang. De voorgevel van de voormalige directeurswoning bestaat uit twee bouwlagen onder afgeplat schilddak, vormgeving gelijksoortig aan die van het hoofdgebouw. De rechtergevel aan de Muntkade sluit met een rond, lichtuitgebouwd gevelvlak tussenlid met hoektoren aan op deze voorgevel. In de extra verdieping van de toren nemen de pilasters de vorm van voluten aan, het koepelvormig dak wordt bekroond door een bol en een smeedijzeren windvaan. De rechtergevel bevat vijf traveeën van twee bouwlagen met een middenrisaliet, waarin een dubbele entree met zandstenen renaissance-omlijsting. Ook hier dakkapellen met voluutvorrmige wangen en driehoekige frontons. De dienstwoning als annex bestaat uit één bouwlaag, heeft een sobere gevel met pilasters, kapitelen en friezen in verblendsteen en cordonlijsten, lateien en onderdorpels in hardsteen. Ook hier dakkapellen met voluutvormige wangen en driehoekige frontons. De werkplaatsen op de binnenplaats van het hoofdgebouw hebben sheddaken. Interieur met oorspronkelijke, rijk uitgevoerde afwerking, met onder meer aan de straatzijde de bibliotheek met oorspronkelijke geschakelde boekenkasten en spiegel in een pilasterstelling onder een kroonlijst met balustrade. Hierboven schilderingen betreffende het muntmakersbedrijf en een rijk gedecoreerd plafond. De muntmeesterskamer in de hoektoren heeft een beschilderd houten plafond en een schouwpartij met schilderingen betreffende het muntproces. Waardering MUNTGEBOUW "Rijksmunt", van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde vanwege zijn bestemming welke is verbonden met de geschiedenis van het muntwezen. Vanwege de architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een muntgebouw opgetrokken Neo-classicistische stijl en tevens van belang vanwege het oeuvre van rijksbouwmeester C.H. Peters. Tevens vanwege de stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging aan de kruising van waterwegen en het sluizencomplex. De bijbehorende tuin en het ijzeren hek op een laag muurtje langs de Leidseweg en Muntkade zijn van algemeen belang vanwege de ensemble - en de situationele waarde als onderdelen van het ontwerp en vanwege de visuele en functionele afstand tot de openbare weg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514180
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Koninklijke Nederlandse Munt
Pand van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht (circa 1910), bekend als "De Munt"
Pand van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht (circa 1910), bekend als "De Munt"
Oprichting 1567
Oprichter(s) Nederlandse overheid
Eigenaar Groep Heylen
Hoofdkantoor Leidseweg 90
Utrecht
Industrie Muntproductie
Website Officiële website
Portaal  Portaalicoon   Economie

De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM), gevestigd te Utrecht, was in Nederland, vanaf 1807 tot de invoering van de nieuwe Muntwet, de enige instantie die Nederlands muntgeld mocht slaan en doen uitgeven. Op 17 september 1806 is, onder het bestuur van koning Lodewijk Napoleon, bij koninklijk decreet no. 18, besloten het slaan en doen uitgeven van Nederlandse munten landelijk te laten plaatsvinden, door deze activiteiten door één onderneming te laten uitvoeren. In november 2016 werd Groep Heylen de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

Geschiedenis

Utrecht verkreeg het muntrecht in 936 van koning Otto I, waarna een munthuis werd gevestigd binnen de burcht Trecht. Vanaf het verkrijgen van het muntrecht werd eeuwenlang uitsluitend zilver gebruikt met pas in de 14e eeuw de komst van gouden munten. Na 1529 kwam het muntrecht in handen van keizer Karel V. In 1567 kwam er weer een munthuis in Utrecht dat gaandeweg diverse locaties kende, waaronder een werfkelder aan de Oudegracht. Ook de naam Muntstraat herinnert nog aan een vroegere locatie van het munthuis.

Pand van de Nederlandse Munt aan het Merwedekanaal.
Het rechter teken is sinds 1815 het muntteken van het munthuis van Utrecht. Sinds 1830 (met een onderbreking in 1941-1945) staat dit teken op alle Nederlandse munten.

In de Middeleeuwen bezaten veel grote handelssteden hun eigen munthuis. Omdat deze verscheidenheid aan valuta binnen de Nederlanden tot administratieve rompslomp leidde, werd in 1806 besloten het uitgeven van muntgeld landelijk te concentreren. Aanvankelijk zou het Nederlandse Munthuis in Amsterdam worden gevestigd. Echter door het ontbreken van de benodigde financiële middelen is het nooit tot vestiging in Amsterdam gekomen. Het munthuis van Utrecht was destijds het best uitgeruste munthuis van de Nederlanden, en werd daarom aangewezen als vestigingsplaats van het Nederlandse munthuis.

Na de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden, in 1814, werd het bedrijf omgedoopt in 's Rijks Munt. Pas in 1902 kwam het bedrijf onder direct toezicht van het ministerie van Financiën te staan, en in 1912 werd het bedrijf officieel een staatsbedrijf. Was tot circa 1910 het munthuis gevestigd aan de Oudegracht ter hoogte van de Neude, rond die tijd ontwierp rijksbouwmeester C.H. Peters een nieuw gebouw aan de Leidseweg. Dit neorenaissance bouwwerk is een rijksmonument en is onder meer in de gevels voorzien van symbolieken met betrekking tot het geld. Het Merwedekanaal en de Leidse Rijn vormden logistiek als naastgelegen vaarwegen een belangrijke rol in de keuze voor deze nieuwe locatie.

Sinds 15 juni 1994 is het bedrijf verzelfstandigd met, tot 22 november 2016, de staat als enige aandeelhouder. Aanvankelijk heet het bedrijf de Nederlandse Munt NV, maar vanaf 15 oktober 1999 de Koninklijke Nederlandse Munt en legt het zich mede toe op de commerciële aspecten van de numismatiek en munthandel. De organisatie van de jaarlijkse Dag van de Munt maakt onderdeel uit van deze commerciëlere koers.

Staatssecretaris van Financiën Ad Nooteboom en koningin Juliana tijdens een bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Munt op 17 november 1978.
Minister van Financiën Jan Kees de Jager en koningin Beatrix tijdens de presentatie van het Muntgebouw Vijfje op 22 juni 2011.

Een slecht uitgevoerde mega-opdracht voor de Chileense Nationale bank bracht KNM in 2015 aan de rand van de financiële afgrond en heeft geleid tot het aftreden van directeur/muntmeester Maarten Brouwer.[1] Hij werd vervangen door interim muntmeester Kees Bruinsma.[2] KNM leed een netto verlies voor belasting van ruim 14 miljoen euro.[3] Door dit resultaat kreeg KNM een negatief eigen vermogen. De overheid converteerde een vordering van 17 miljoen euro op KNM grotendeels in aandelen en een kleine lening waardoor het eigen vermogen weer positief werd.[3]

Op 22 november 2016 werd de Belgische investeringsmaatschappij Groep Heylen de nieuwe eigenaar van KNM.[4] Heylen is een Belgische investeerder in diverse ondernemingen en vastgoed in Nederland en België. Met haar dochterbedrijf Mauquoy Token Company en Royal Blanking is Heylen actief op de markt van rondellen voor circulatie-, souvenirmunten en tokens.[5] De totale opbrengst voor de overheid van deze verkoop is 3,6 miljoen euro.[5] Bij de Munt werken nog ongeveer 90 mensen.[5]

Verbouwing

Tussen medio 2005 en begin 2007 is het pand gerenoveerd en werd het mogelijk om het Geldmuseum en de muntproductie in één gebouw onder te brengen. Het interieur is teruggebracht naar de stijl uit de periode van de bouw. Van Hoogevest Architecten ontwikkelde de plannen voor de renovatie. De inrichting van het nieuwe museum werd ontworpen door D/Dock Design & Development.

Herdenkingsmunten

Naast de reguliere euromunten kunnen landen ook herdenkingsmunten uitgeven. Deze hebben een afwijkende nominale waarde - bijvoorbeeld 5 of 10 euro - en zijn alleen wettig betaalmiddel in het land van uitgifte. Herdenkingsmunten worden vaak in speciale verzamelaarskwaliteiten geslagen, zoals brilliant, uncirculated of proof. Het materiaal is dan vaak zilver of goud. De herdenkingsmunten hebben thema's die te maken hebben met cultuur, historie, wetenschap, koningshuis of actualiteiten van het betreffende land. De Koninklijke Nederlandse Munt ontwikkelt en produceert deze speciale herdenkingsmunten voor Nederland. Bijvoorbeeld op 12 april 2011 werd de herdenkingsmunt 'Nederland en de Schilderkunst' uitgebracht. Op 22 juni 2011 werd het Muntgebouw Vijfje geslagen door koningin Beatrix ter ere van de opening van het muntgebouw, 100 jaar geleden, door koningin Wilhelmina.

Geldmuseum

Sinds het midden van de 19e eeuw wordt bij de Munt een ‘munt- en medaillekabinet’ in stand gehouden. Van ca. 1980 tot 2004 was in het gebouw van de Nederlandse Munt Het Nederlands Muntmuseum gevestigd.
In 2004 zijn het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Het Nederlands Muntmuseum en de numismatische sectie van De Nederlandsche Bank gefuseerd tot het Geldmuseum, wederom gevestigd in het gebouw van de Nederlandse Munt. Eind oktober 2013 sloot dit museum zijn deuren vanwege de stopzetting van de subsidie door het Rijk.

Buitenlandse munten

De Koninklijke Nederlandse Munt slaat niet alleen de Nederlandse euromunten. Het bedrijf slaat ook voor enkele andere landen munten, bijvoorbeeld voor Aruba, (incidenteel) Luxemburg, en Malta. Vroeger sloeg men ook voor Nederlands-Indië en Suriname. Het bedrijf slaat ook nog steeds de Antilliaanse gulden, die nu nog slechts op Sint Maarten en Curaçao gebruikt wordt.

Oplagecijfer

De oplagecijfers van de Koninklijke Nederlandse Munt over geheel 2004. In deze cijfers zijn ook de munten opgenomen die het bedrijf heeft geslagen voor Luxemburg.

Productie van euromunten (afgerond in miljoenen stuks)

Munt Aantal
0,01 113,9
0,02 115,7
0,05 0,4
0,10 0,4
0,20 20,5
0,50 0,3
1,00 0,3
2,00 0,3
5,00 1,3
10,00 1,1
totaal 254,2

Postzegeldrukkerij

Op het binnenterrein van 's Rijks Munt aan de Neude was van 1851 tot 1866 een apart gebouw in gebruik als postzegeldrukkerij. Hier is de eerste emissie gedrukt. Maar ook in het verlengde hiervan, als een verbeterde uitvoering van de eerste emissie, is de tweede emissie hier gedrukt. In 1866 is de postzegeldrukkerij overgegaan naar Joh. Enschede en Zonen in Haarlem. Daar is het vervolg van de tweede emissie voortgezet. Men spreekt dan ook van Utrechtse druk en de Haarlemse druk. Uit oude magazijnen van deze drukkerij werden in 1894 oude drukplaten van de eerste emissie opgeruimd. Joh. A. Moesman kreeg een versleten plaat IV van de 10 cent in handen er maakte daarmee in 1895 herdrukken.

Koninklijk bezoek

Op 28 april 2005 was koningin Beatrix bij de Koninklijke Nederlandse Munt op bezoek om ter gelegenheid van haar zilveren jubileum als Koningin der Nederlanden een speciale zilveren herdenkingsmunt te slaan, de Jubileummunt Beatrix. Op 21 mei 2014 verrichtte koning Willem-Alexander bij de Koninklijke Nederlandse Munt de eerste slag van een 2 euro herdenkingsmunt ter ere van zijn inhuldiging en op 22 januari 2014 activeerde hij er 8 muntpersen voor het slaan van de nieuwe serie euromunten met zijn portret er op.

Zie ook

Referenties

  1. Nederlandse Munt in diepe crisis door wanorde en mislukt Chileens avontuur, Volkskrant, 5 november 2015
  2. Waarnemend Muntmeester, Koninklijke Nederlandse Munt, 4 december 2015
  3. a b Koninklijke Nederlandse Munt, jaarcijfers 2014 (Kamerbrief). Rijksoverheid (26 augustus 2016). Geraadpleegd op 24 november 2016
  4. Paul Huysmans. Groep Heylen koopt Koninklijke Nederlandse Munt. Made in Kempen (22 november 2016). Geraadpleegd op 22 november 2016
  5. a b c Koninklijke Nederlandse Munt verkocht. Rijksoverheid (22 november 2016). Geraadpleegd op 24 november 2016

Externe linksMonumenten in de buurt van Rijksmunt in Utrecht

Dubbele ophaalbrug

Leidseweg 90
Utrecht
DUBBELE OPHAALBRUG uit 1885-1886, gebouwd bij de aanleg van de sluis in het Merwedekanaal. Beide bruggen zijn vervaardigd volgens het techni..

Abel Tasmanbrug

Leidseweg 90 (tegenover)
Utrecht
Omschrijving IJzeren dubbele OPHAALBRUG ('Abel Tasmanbrug') uit 1906, als onderdeel van het sluizencomplex, gelegen in de Leidsche Rijn, te..

Muntbrug

Leidseweg 90 (tegenover)
Utrecht
Omschrijving IJzeren DRAAIBRUG, 'Muntbrug', onderdeel uitmaken van het sluizencomplex, geslagen over het Merwedekanaal, ter plaatse van de ..

Merwedekanaal

Kanaalweg 88
Utrecht
Omschrijving Dubbele DIENSTWONING, onderdeel uitmakend van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal, uit 1885 gelegen op hoek Kanaalwe..

Ophaalbrug

Kanaalweg
Utrecht
Omschrijving IJzeren OPHAALBRUG uit 1886, behorend bij het sluizencomplex in het Merwedekanaal, gelegen over de Leidsche Rijn en in de Kana..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rijksmunt in Utrecht

Foto's (18)

Alle 18 foto's weergeven