Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Familiegraf Warblings in Doenrade

Graf Begraafplaats

Kerkstraat 42
6439AS Doenrade (gemeente Schinnen)
Limburg

Bouwjaar: 1889


Beschrijving van Familiegraf Warblings

Inleiding FAMILIEGRAF WARBLINGS, 1889. Gesitueerd op het kerkhof achter het koor van de R.K. Kerk van de H. Jozef te Doenrade, in het verlengde van de middenas van genoemde kerk. Het grafmonument is opgericht in opdracht van pastoor J.M. Warblings van de Jupille-gemeente te Luik en vervaardigd door de firma Laboureur et Filles te Jupille, Luik. Omschrijving Hardstenen familiegraf, met de kenmerken van een priestergraf. Een getrapt hardstenen bordes, waarop een vierzijdige grafsteen. Een bekroning voorzien van vlamornamenten, frontons met IHS-monogram en een kruis met corpus. Op de hoeken van de grafsteen ornamenten in de vorm van omgekeerde toortsen. Op de grafsteen is een witmarmeren plaat bevestigd met het opschrift: "Hier ligt begraven de Hoog Eerw Monseigneur Joannes Christianus Warblings voornaamste stichter en weldoener dezer parochie en kerk. Huis Prelaat van Z.H. Paus Leo XIII, vicaris-generaal van Mgr den bisschop van Luik en Deken van 't kathedrale kapittel aldaar. Geboren te Doenrade den 9 April 1814. Overleden te Battice Belgiƫ den 12 July 1888. Hij rust in vrede". Bordes en grafsteen worden omgeven door zes hardstenen zuiltjes in de vorm van brandende toortsen, onderling verbonden door kettingen. Waardering Het familiegraf Warblings is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van het culturele, sociaal-maatschappelijke en geestelijke belang dat de hier begraven familie voor Doenrade heeft gehad. Daarnaast is het graf van belang als specimen van een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de esthetische kwaliteiten, het materiaalgebruik en de ornamentiek van het graf. Het graf heeft belangrijke ensemblewaarden vanwege de weloverwogen situering achter het koor, in de lengte-as van de kerk en is van betekenis voor het aanzien van het dorp. Het familiegraf Warblings is in belangrijke mate gaaf bewaard gebleven en is van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de dorpse omgeving. Daarmee beschikt het familiegraf in regionaal opzicht over een belangrijke cultuurhistorische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514164
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Familiegraf Warblings in Doenrade

Pastorie en de vicariaatswoning met koetshuis

Kerkstraat 36
Doenrade (Gemeente Schinnen)
Inleiding VICARIAATSWONING MET KOETSHUIS en PASTORIE in neo-gotische stijl, 1878. Gebouwd in opdracht van vicaris-generaal mgr. J.C. Warbli..

Hoeve van baksteen met binnenplaats

Kerkstraat 87
Doenrade (Gemeente Schinnen)
Hoeve van baksteen met binnenplaats. Op de poortsluitsteen 1811.

Hoeven van baksteen met aan de binnenplaats overblijfselen van vakwerk

Kerkstraat 89
Doenrade (Gemeente Schinnen)
Hoeven van baksteen met aan de binnenplaats overblijfselen van vakwerk. Ankers 1777. Hoekblokken. Houten segmentboogkozijnen.

Herenhuis in neo-gotische stijl

Kluisstraat 33
Doenrade (Gemeente Schinnen)
Inleiding HERENHUIS in neo-gotische stijl, ca. 1878. Gebouwd voor de zus van vicaris-generaal mgr. J.C. Warblings van het bisdom Luik, di..

Huis Doenrade

Limpensweg 20
Doenrade (Gemeente Schinnen)
Huis Doenrade. Haakvormig herenhuis, XVI-XVIII, met vierkant torentje in de binnenhoek. Wapensteen 1629. Veel wijzigingen. Moderne kapel. Bo..

Kaart & Routeplanner

Route naar Familiegraf Warblings in Doenrade

Foto's (1)