Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Brinkhorst De Brinkhorst in Oosterwolde

Woonhuis

Brinkstraat 9
8431LC Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf)
Friesland

Bouwjaar: 1898
Architect: verm. O.M. Meek Meek OM 1898 verm. O.M. Meek


Beschrijving van Brinkhorst De Brinkhorst

Inleiding De VILLA genaamd De Brinkhorst is in 1898 gebouwd als notariswoning. Het gebouw vertoont formeel zodanige verwantschap met de villa Vredewoud te Ol-deberkoop uit 1899, dat ervan uit gegaan kan worden dat O.M. Meek uit Don-kerbroek ook voor De Brinkhorst het ontwerp heeft getekend. Het pand staat ruim teruggerooid met een ruim erf rondom, waaronder een diepe achtertuin met borders en opgaande randbeplanting; in de voortuin staat een groepje berken. Aan de oostzijde is een oorspronkelijk vrijstaande garage onder plat dak aan een uitbreiding van het hoofdvolume, zowel verlengd als opgebouwd, vastgebouwd. Omschrijving De villa heeft globaal een L-vormige plattegrond en is opgetrokken in twee bouwlagen. De eerste bouwlaag is levendiger gedecoreerd dan de tweede bouw-laag, die rondom wordt afgesloten door een gevelfries versierd met decoratief metselwerk rond een diamantkop-steen en een cordonlijst waarop de kor-belen van de gootlijst steunen. Het linker gedeelte van de façade is drie traveeën breed, onder een flauw hellend schilddak; het risalerende rechter gedeelte bestaat uit één breed raamtravee, onder een steil wolfdak met een schoorsteen op de nok. Het samengestelde schild/wolfdak is belegd met zwart geglazuurde Lucas IJsbrandspannen; op de nokhoeken staan zinken pironnen met bloemmotief. De ramen van de eerste bouwlaag zijn alle H-vensters onder een getoogde streklaag met sluit- en aanzetstenen; in het trommelveld meer-dere getoogde rollagen. De ramen van de tweede bouwlaag zijn bijna alle T-vensters onder een getoogde streklaag met een sluitsteen; in het trommelveld betegeling met een gestileerd plantenmotief. De geveltop aan de west-zijde heeft een houten driepas-sierspant. Het opgaand muurwerk bestaat uit bruine bakstenen op een trasraam met een waterlijst; de eerste bouwlaag wordt verlevendigd door een gepleisterde band langs de onderdorpel van de ramen en twee banden in rode strengpers-bakstenen met rode voegen. Rondom de vensters zijn neggeblokken: afwisselend vlak en met diamantkop rustica. Ook op de hoeken van de eerste bouwlaag bevinden zich dergelijke verstevigingsblokken. In het midden van het woonhuis is een inpandige portiek met een stoep. Het bovenlicht van het portaal is voorzien van gekleurd glas-in-lood op een architraaf. De portiek-wanden hebben een granito lambrizering en reliëftegels. De voordeur heeft een glaspaneel en een gesneden deuromlijsting. Links daarvan zijn twee H-vensters onder streklaag. In het rechter deel van de façade is een drielichtvenster onder een getoogde streklaag met in het trommelveld vier getoogde rollagen van rode strengpersbakstenen en een gevelsteen met het jaartal: 1898 //. De tweede bouwlaag heeft een gepleisterde band ter hoogte van de raamonderdorpels en een band van rode strengpersbakstenen ter hoogte van de wisseldorpel, drie T-vensters onder een getoogde streklaag en boven het portiek een vlaggemast. In het rechter gedeelte is een drielichtvenster met een driepas-achtige afsluiting; de betegelde trommelvelden hebben een gestileerd plantenmotief. In de geveltop van het rechter gedeelte van de façade staat in metalen kapitalen de naam van het huis: DE BRINKHORST//, onder een getoogd H-venster met glas-in-lood in het bovenlicht. Het opgaand muurwerk van de linker zijgevel heeft dezelfde decoraties als de façade. Het bevat onder meer een H-venster en een bakstenen serre met vier T-vensters. De serre is verlengd, en heeft een zij-ingang. Het opgaand muurwerk van de rechter zijgevel heeft dezelfde decoraties als de façade. Aan de zuidwestzijde is een serre op een bakstenen voet met tuindeuren en een stoepje. De stijlen van de houten opbouw zijn versierd. De H-vensters hebben nog ten dele bovenlichten met gekleurd glas-in-lood. Onder de balkonrand bevinden zich sierpanelen. Op de serre is een balkon met een smeedijzeren balustrade. In de tweede bouwlaag zijn balkondeuren, een raam en een T-venster. In het dakschild staat een driehoekige dakkapel. Waardering Villa De Brinkhost uit 1898 is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang vanwege: - de hoge mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp, - de zeer fraaie detaillering en ornamentiek, - de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur, met name aan de straatzijde, - de hoge mate van belang van het object voor het aanzien van het straat- beeld en van het dorp. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514118
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Brinkhorst De Brinkhorst in Oosterwolde

Bonifatiuskerk, hervormde kerk met klokkenstoel

Brink 10
Oosterwolde (Gemeente Ooststellingwerf)
HERVORMDE KERK. In 1775 gebouwd eenvoudig gebouwtje met toren. Inwendig preekstoel, lezenaar en 3 zerken. Lycklama en Nijeholt (XVII & XVI..

Dorpskerk Hervormde kerk met dubbele klokkenstoel

Brink 26
Oosterwolde (Gemeente Ooststellingwerf)
In 1735 herbouwd zaalkerkje met klokketorentje boven de westgevel. Dubbele klokkestoel met schilddak. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij..

Hervormde kapel ("het lokaal")

Prinsenstraat 5
Oosterwolde (Gemeente Ooststellingwerf)
Inleiding De KAPEL van de voormalige Evangelisatie Vereeniging 'Immanuel' te Oosterwolde en Fochteloo is gerealiseerd naar ontwerp van M.O...

Hervormde kapel, pastorie

Prinsenstraat 7
Oosterwolde (Gemeente Ooststellingwerf)
Inleiding De PASTORIE behorende bij de Hervormde kapel, de voormalige Evangelisatiekapel, is een eenvoudig woonhuis in Interbellum-architec..

Balhof Huize De Balhof

't Oost 56
Oosterwolde (Gemeente Ooststellingwerf)
Inleiding De VILLA genaamd 'Huize de Balhof' is in 1938 gebouwd naar ontwerp van A. Baart sr. uit Leeuwarden in een Interbellum-architectuu..

Kaart & Routeplanner