Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zestien woonhuizen in Art Nouveau-stijl in Sneek

Woonhuis

Prinses Julianapark 2
8601GJ Sneek (gemeente Súdwest Fryslân)
Friesland

Bouwjaar: 1901
Architect: L.W.A. de Blinde Blinde 1901 L.W.A. de Blinde


Beschrijving van Zestien woonhuizen in Art Nouveau-stijl

Inleiding De WONINGEN gelegen aan het Julianapark zijn gebouwd in 1901 in de stijl van de Art Nouveau naar een ontwerp van L.W.A. de Blinde en liggen schuin tegenover het station. Toen in 1883 de spoorlijn naar Leeuwarden tot stand was gekomen ontwikkelde het gebied tussen stad en station zich heel geleidelijk. De vereniging Floralia had in de jaren 1880 al moeite gedaan om bij het station een plantsoen van allure aan te laten leggen. Na de bouw van de 'grootsteedse huizenrij' werd een plantsoen, het Julianapark, aangelegd dat sindsdien veelvuldig is veranderd. De Blinde, die tevens de bouwer was, is echter aan het project failliet gegaan omdat de huizen lang leeg stonden. De nagenoeg symmetrische façade van de 16 woningen is één geheel waarbij de individuele woonblokken door geleding van de structuur en variatie in metselwerk goed herkenbaar zijn. De woningen zijn in variërende mate gemoderniseerd of aangepast, hetgeen ook voor de achtergevel geldt. Zware structurele wijzigingen hebben echter niet plaats gevonden. De monumentale façade heeft een sterk 'stedelijk' karakter en is derhalve een unicum voor Sneek en Friesland. Omschrijving Het complex is opgetrokken in rode, donkerrode en gele bakstenen afgewisseld met witte pleisterwerk speklagen, lateien en sluit- en aanzetstenen. Bij het maaiveld een hardstenen plint met daarboven zwart pleisterwerk dat begrensd wordt door de doorlopende hardstenen onderdorpel van de begane grond venster-partijen. Het samengestelde dak is, met uitzondering van de torens die zijn uitgevoerd als een leien kruisdak, uitgevoerd als een leien maasdak. De Julianapark gevel is op te delen in vijf onderdelen: het centrale middenblok, twee tussenblokken en twee hoekblokken. Het centrale blok: In het midden een topgevel met hoekpirons geflankeerd door lagere delen en begrensd door twee vierkante 'torens' met een convex tentdak en in de nok een zinken piron. De torens en het middendeel zijn uitgevoerd in rood metselwerk; ieder bevat een dubbele ingang onder een segmentboog (geel); een verdiepingsvenster met bovenlicht onder zwaar bepleisterde latei; hierboven bij de torens drie smalle vensters en bij het topgeveldeel een venster onder een rondboog; onder het dak van de torens links en rechts resp. 'anno' en '1901'. De lagere delen hebben ieder op de begane grond met geel metselwerk twee vensters onder bepleisterde latei; op de verdieping in rood metselwerk twee vensters onder segmentboog en bepleisterde zware lekdorpel; hierboven geel metselwerk en drie vensters; gemetselde balustrade als dakopstand. Een tussenblok: Twee ingangspartijen gevat in rood metselwerk met op de verdieping een gemetseld balkon op bepleisterde consoles; dubbele balkondeur met bovenlicht; een schoudergevel bij het dak met in de top een venster. Aan weerszijden en tussen de schoudergevels op de begane grond twee vensters onder een bepleisterde latei; op de verdieping twee vensters onder een segmentboog; bakgoot op klossen; in het dakvlak een dakkapel onder lessenaarsdakje. Het linker hoekblok: Op de afgeronde hoek een rond torentje met smalle vensters onder een spitsdak, uitgevoerd in donkerrood metselwerk; hieronder op de verdieping een gemetseld balkon op bepleisterde consoles; dubbele balkondeur met bovenlicht; op de begane grond een dubbele toegangsdeur. Een dubbele ingangspartij onder segmentboog met op de verdieping een venster onder bepleisterde architraaf; hierboven een dakopstand met hoekpilasters, een convex middenstuk en een boogvenster. Het geveldeel tussen de toren en de topgevel op de begane grond: een dubbel vensters en een toegang; op de verdieping een dubbel en een enkel venster; hierboven drie vensters; alle onder een bepleisterde latei; gemetselde balustrade als dakopstand. Het rechter hoekblok: als links, de toren is echter iets meer in het gebouw geschoven en de hoekingang en balkon ontbreken; het tussendeel heeft op de eerste etage drie vensters en op de tweede etage een boogvenster boven de deur, twee kleine vensters en in de toren twee schietgaten. Daarboven twee vensters en een gemetselde balustrade als dakopstand. De andere gevels variëren sterk en bevatten verder geen noemenswaardige details. Het INTERIEUR is in variërende mate gaaf. Bij diverse woningen zijn de binnenkozijnen, binnendeuren, schouwen en/of plafonds nog aanwezig. Waardering De woonhuizen aan het Julianapark zijn van algemeen cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: - als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; - voor het oeuvre van de architect; - vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp; - vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de stad; - vanwege de historische ruimtelijke relatie met de groenvoorziening; - vanwege de redelijke architectonische gaafheid; - vanwege de relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving; - vanwege de voor Friesland typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514106
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zestien woonhuizen in Art Nouveau-stijl in Sneek

Station

Kanaalstraat 16
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding Het STATIONSGEBOUW (derde klas) te Sneek is in 1883-1884 gebouwd in opdracht van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. In ..

Dubbel woonhuis in expressionistische stijl

Stationsstraat 9
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving Inleiding Dubbel WOONHUIS, gebouwd omstreeks 1920 in de stijl van het Expressionisme naar een ontwerp van Arjan Goodijk. Het..

Dubbel woonhuis met Um 1800-elementen

Stationsstraat 24
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding Het dubbele WOONHUIS is gebouwd in 1908 naar een ontwerp met 'Um 1800'-elementen van G. Stapenséa in opdracht van de Hanso Boele..

Overblijfselen van een bastion (Bolwerk)

bij Kerkgracht 10 Kerkgracht 10 bij Kerkgracht 10
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Overblijfselen van een bastion.

Stadsgracht

rondom oude stad
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Het water van de Stadsgracht.

Kaart & Routeplanner

Route naar Zestien woonhuizen in Art Nouveau-stijl in Sneek

Foto's (1)