Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Station in Sneek

Gebouw

Kanaalstraat 16
8601GA Sneek (gemeente Súdwest Fryslân)
Friesland

Bouwjaar: 1882-'84
Architect: mog. M.A. van Wadenooyen Wadenooyen 1884 mog. M.A. van Wadenooyen


Beschrijving van Station

Inleiding Het STATIONSGEBOUW (derde klas) te Sneek is in 1883-1884 gebouwd in opdracht van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. In 1883 werden Sneek en Leeuwarden verbonden door een spoorweg van de H.IJ.S.M.; de lijn werd in 1885 doorgetrokken naar Stavoren. Het Rijk bepaalde de plaats waar het gebouw zou komen. Het station is in Eclectische stijl gebouwd, met Art Nouveau-elementen. In de jaren dertig is het gebouw aan beide zijden uitgebreid om de wachtkamers te vergroten. Het interieur van het pand is ingrijpend verbouwd. In de tijd van de bouw van het station was dit gebied ten westen van Sneek niet bebouwd. De eerste bebouwing kwam als gevolg van de bouw van het station: de huidige Stationsstraat werd aangelegd, die de (noord-zuidelijke) verbindingsweg vormt tussen het spoor en de stad. Tegelijk met de Stationsstraat is de Dr. Bouwmaweg aangelegd, die in oost-westelijke richting loopt, parallel aan het spoor. Het Stationsplein, gelegen tussen het stationsgebouw en de Stationsstraat was oorspronkelijk anders ingericht dan nu en vormde een ruimtelijke verbinding tussen station en Stationsstraat. In het centrum van het plein lag een vrij groot groenperk omgeven door een ijzeren hekwerk, met in het midden een gietijzeren vijf-lichts GASLANTAARN. Aan weerszijden van dit perk waren twee maanvormige groene delen. De lantaarn is nog aanwezig maar verplaatst en alléén het onderste deel ervan, het hoge basement, is origineel; hier staat: "Pletterij/'s Gravenhage/1896". De lantaarn is door de Sneker Vereniging Floralia aan het gemeentebestuur aangeboden, ter verfraaiing van het plein. Het huidige bovenste deel van de lantaarn, gemaakt door de firma Pako in Rhenen, is in 1981 geschonken aan de gemeente Sneek door de heer Piet Hoomans, ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de firma Peha-handelsonderneming. Het interieur van het stationsgebouw komt vanwege de ingrijpende verbouwingen niet in aanmerking voor bescherming. Omschrijving Het stationsgebouw bestaat uit een centraal, twee bouwlagen hoog gedeelte met vierkante plattegrond en twee vleugels met rechthoekige plattegrond. Het centrale deel wordt door een gebroken schilddak gedekt, waarop vier schoorstenen zijn geplaatst, de vleugels worden door twee schilddaken gedekt. Op het voorste dakschild van het centrale deel staat een dakkapel met zadeldakje en klok. Het gebouw is uit bruine baksteen opgetrokken, de decoratieve gevelbanden zijn wit bepleisterd. De hoeken worden afgesloten door ondiepe pilaren, de gevels onder de daklijst worden afgesloten door een doorlopend fries gedecoreerd met cirkelvormige elementen. Vensters en deuren, zowel aan de vóór- als aan de achterzijde zijn door nieuwe vervangen. De meeste zitten wel op de oorspronkelijke plaats in de gevels. Tegen de oostelijke zijgevel en over de hele lengte van de achtergevel is een overkapping geplaatst, die in de stijl van de Art Nouveau is uitgevoerd. De gietijzeren zuilen met Corinthische kapitelen ondersteunen een forse, deels vernieuwde, houten luifel. Waardering Het stationsgebouw te Sneek uit 1883, gebouwd in opdracht van de H.IJ.S.M. is van algemeen cultuurhistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; - als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling; - als belangrijkste, bepalende factor voor de uitbreiding van de stad aan de noordkant van de stadsgrens; - vanwege de historische, ruimtelijke relatie met de infrastructuur, als markante stedebouwkundige afsluiting van de Stationsstraat; - in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving; - vanwege de in redelijke mate aanwezige architectonische gaafheid van het exterieur; - vanwege de oorspronkelijke en tevens huidige functie; - vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid binnen de provinciale grenzen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514104
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
    Sneek   
Overzicht voorgevel station - Sneek - 20345963 - RCE.jpg
Plaats Sneek
Afkorting Sk
Opening 16 juni 1883
Perrons 2
Perronsporen 2
Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren
Streekbus 33, 42, 45, 46, 47, 93, 94, 98, 99, 198, 199
Belbus 235, 239
Vervoerder(s) Arriva (bus & trein)
Externe link  NS-stationsinformatie
Portaal  Portaalicoon   Openbaar vervoer
Stationsgebouw Sneek
Stationsgebouw vanaf de perronzijde.
Stationsgebouw vanaf de perronzijde.
Locatie Kanaalstraat 16, Sneek
Oorspr. functie Stationsgebouw
Huidig gebruik Nationaal Modelspoor Museum
Start bouw 1882
Bouw gereed 1884
Opening 1884
Verbouwing 2004 (renovatie)
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 514104
Architect M.A. van Wadenoijen
(niet zeker)
Eigenaar NS Stations
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Station Sneek (ook wel Snits) is het spoorwegstation in de Friese stad Sneek. Het gebouw is tegelijkertijd met de opening van het eerste gedeelte van de spoorlijn Leeuwarden - Stavoren geopend op 16 juni 1883. Hierbij was Sneek nog het eindpunt. Twee jaar later, op 8 november 1885, was de hele spoorlijn tot aan Stavoren gereed.

Het stationsgebouw van Sneek is niet uniek in zijn soort. Het ontwerp, mogelijk van de architect M.A. van Wadenoijen, wordt ook wel Standaardtype Sneek genoemd en werd in de jaren 80 van de 19e eeuw gebruikt voor zes spoorwegstations in Nederland, waaronder ook station Workum aan dezelfde lijn. Van deze gebouwen zijn er drie overgebleven, naast Sneek ook die in Delfzijl en Tiel. Het ontwerp is symmetrisch, waarbij het forse hoofdgebouw wordt geflankeerd door twee lagere zijvleugels. De overkapping van dit stationstype was voor elk station gelijk. Korinthische zuilen van gietijzer ondersteunen een houten kap, die de hele lengte van het gebouw beslaat. Met de verbouwingen van deze stations in de jaren zestig (zie verderop in dit artikel), is de houten kap gerenoveerd.

In 1921 werd een verbindingsboog aangelegd tussen Station Sneek en de tramlijn Sneek - Bolsward van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij, zodat goederenwagens via de tramlijn doorgevoerd konden worden. Deze tramlijn werd na 1947, nadat het station aan de tramlijn was komen te vervallen, via het emplacement van het NS-station bediend. De tramlijn werd in 1968 opgeheven en kort nadien opgebroken.

Vrijwel alle stations in de noordelijke provincies van Nederland zijn tegenwoordig verstoken van stationsvoorzieningen. Ook in Sneek is dit het geval. Na sluiting van het loket en stationsrestauratie (nog ten tijde van de exploitatie door de Nederlandse Spoorwegen) heeft het gebouw een tijdje leeg gestaan. De nieuwe spoorvervoerder NoordNed, tegenwoordig Arriva, had geen belangstelling voor het heropenen van een loket in het gebouw.

Na de restauratie van het gebouw in juli 2004, waarbij onder meer de 'jaren 60-luifel' is weggehaald, vestigde het Nationaal Modelspoor Museum zich in de voormalige stationsrestauratie. Het museum werd op 29 januari 2005 geopend door de toenmalige commissaris van de Koningin van Friesland en treinliefhebber, Ed Nijpels. In het gebouw was tot 2012 ook de Taxicentrale Sneek gevestigd, die het loket heropende. Inmiddels wordt dit deel van het station opnieuw ingericht.

In 2007 werden plannen uitgeschreven voor de ontwikkeling van Stoom Stad Sneek, een pretpark rondom het thema 'stoom'. Onderdeel hiervan had onder meer de stoomtrein Sneek-Stavoren moeten zijn, te exploiteren door de Friese Stoomtrein Maatschappij (FStM). Stoomstad zou direct ten zuidwesten van station Sneek worden gevestigd, maar het park is nooit van de grond gekomen.

Bediening

De volgende treinseries stoppen op dit station:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
37000 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenSneek Rijdt niet 's avonds na 20:00 en op zondag.
37100 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenSneekStavoren

Monumenten in de buurt van Station in Sneek

Zestien woonhuizen in Art Nouveau-stijl

Prinses Julianapark 2
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding De WONINGEN gelegen aan het Julianapark zijn gebouwd in 1901 in de stijl van de Art Nouveau naar een ontwerp van L.W.A. de Blinde..

Dubbel woonhuis in expressionistische stijl

Stationsstraat 9
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving Inleiding Dubbel WOONHUIS, gebouwd omstreeks 1920 in de stijl van het Expressionisme naar een ontwerp van Arjan Goodijk. Het..

Dubbel woonhuis met Um 1800-elementen

Stationsstraat 24
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding Het dubbele WOONHUIS is gebouwd in 1908 naar een ontwerp met 'Um 1800'-elementen van G. Stapenséa in opdracht van de Hanso Boele..

Overblijfselen van een bastion (Bolwerk)

bij Kerkgracht 10 Kerkgracht 10 bij Kerkgracht 10
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Overblijfselen van een bastion.

Stadsgracht

rondom oude stad
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Het water van de Stadsgracht.

Kaart & Routeplanner

Route naar Station in Sneek

Foto's (1)