Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wilhelminapark in Sneek

Tuin Park Landgoed

Bolswarderweg 14
8602XX Sneek (gemeente Súdwest Fryslân)
Friesland

Bouwjaar: 1898
Architect: G.L. Vlaskamp Vlaskamp 1898 G.L. Vlaskamp

(1 recensie)

Beschrijving van Wilhelminapark

Inleiding Het WILHELMINAPARK is in 1898 aangelegd in opdracht van de voogden van het in 1581 gestichte Old Burger Weeshuis te Sneek. Het park kwam te liggen op een stuk grond aan de noord-westzijde van de stad, tussen de Franekervaart, de Oude dijk en de Bolswarderweg en werd naar Koningin Wilhelmina genoemd, die in dat jaar ingehuldigd werd. Het trapeziumvormige park is door tuinarchitect Gerrit Lambertus Vlaskamp (1834-1906) te Hardegarijp ontworpen in Landschapsstijl. De drie korte zijden (de west-, noord- en oostzijde) van het trapezium liggen tegen de Oude dijk en zijn verhoogd en omsloten door beplanting. De Franekervaart loopt achter de oost- en de noordzijde. De lange zijde (zuidzijde) ligt aan de Bolswarderweg. Omschrijving De hele oppervlakte omvat twee percelen grond met een totaal van 2,73 hectare. De kern bestaat uit een eiland in het midden, dat door een waterpartij wordt omringd, waaraan uitstulpingen in oostelijke en westelijke richting een organische vorm geven. Om de centrale waterpartij heen zijn slingerpaden aangelegd, ellips- en boonvormige perken, kleinere waterpartijen en twee heuvels. De verschillende elementen zijn dankzij de ingebrachte zichtlijnen goed zichtbaar. De oorspronkelijk aangeplante bomen zijn in de loop der tijd vervangen door bomen van dezelfde soort. Monumentale bomen zijn onder andere schijnacacia's, Hollandse linden, 2 Japanse notenbomen, een moerascypres, een vleugelnoot, twee goudessen, iepen, een plataan, een watercypres en een papierberk. Behalve bomen zijn er ook sierheesters, vaste planten, perken en bakken met oude agaves. De toegang tot het park bevindt zich aan de westzijde. Links van de ingang staat de parkwachterswoning. Een smal pad in noordelijke richting, tussen de vaste planten, leidt naar een paar opslagruimtes en oostelijk ervan naar de vijverpartij. Hier bevinden zich, dicht bij elkaar, de volière en de dubbele bank voor ouden van dagen. Ten oosten van de grote vijver staat het monument met gedenksteen en lindeboom, gewijd aan koningin Wilhelmina. Ten zuiden van het monument staat in het midden van een perk een natuurstenen vaas. Om deze hoofdelementen heen zijn de kronkelende paden en de perken aangelegd, die een organische vorm hebben gekregen. Hier en daar zijn kleinere waterpartijen aangelegd. De kleine gietijzeren bruggen zijn in de loop der tijd vervangen door houten exemplaren. Waardering Het Wilhelminapark te Sneek, aangelegd in 1898 in Engelse Landschapsstijl naar ontwerp van G.L. Vlaskamp is van algemeen cultuurhistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van een culturele ontwikkeling, met name in relatie tot het opkomen van dagontspanning, sport en recreatie in de tweede helft van de negentiende eeuw en vanwege zijn betekenis voor het sociale leven van Sneek; - vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp; - als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch van nationaal belang is; - vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad en in relatie tot de functie van het complex; - vanwege de in grote mate aanwezige gaafheid van het oorspronkelijke ontwerp; - in relatie tot de structurele gaafheid van de stedelijke omgeving; - als vrij zeldzaam voorbeeld van een kleinschalig stadspark in de provincie Fryslân uit het einde van de 19de eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514079
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Wilhelminapark
5
Recensie door: ()
De houten bruggen zijn in 1998 weer vervangen door siersmeedijzeren exemplaren naar het oude ontwerp van Albert Breunissen Troost. Er is een holle, een bolle en een platte brug, het siersmeedwerk van hekken is bij elke brug anders.
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Wilhelminapark
Doorkijk in het Wilhelminapark op de voormalige plaats van de Julianagondel (2011).
Doorkijk in het Wilhelminapark op de voormalige plaats van de Julianagondel (2011).
Type Stadspark
Locatie Sneek, Vlag van Nederland Nederland
Oppervlakte 3 hectare
Opening 1898
Beheerder Gemeente Sneek
Status geopend, rijksmonument

Het Wilhelminapark is het oudste stadspark van de stad Sneek. Het park werd in 1898 aangelegd ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.

Het Wilhelminapark bevindt zich vlak buiten het stadscentrum van Sneek tussen de Bolswarderweg en de Franekervaart. In 1898 werd het park aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Het park is ontworpen door tuinarchitect Gerrit Vlaskamp en is nog bijna volledig in oorspronkelijke staat/vorm. Het Wilhelminapark is het tweede park van Nederland, na het Vondelpark in Amsterdam, dat rijksbescherming geniet. De gemeente Sneek is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog eigenaar van het park.[1]

Bomen

In het park bevinden zich de volgende bijzondere en tevens beschermwaardige bomen: Carpinus betulus (haagbeuk, drie exemplaren, 1898), Fagus sylvatica 'Purpurea' (rode beuk, 1898), Fraxinus excelsior 'Jaspidea' (goudes, 1898), Ostrya carpinifolia (hopbeuk, 1898), Parotia persicifolia (parotia, 1960), Populus nigra (populier, 1898), Pterocarya fraxinifolia (gewone vleugelnoot, 1898), Robinia pseudoacacia (schijnacacia, 1898), Taxodium distichum (moerascypres, 1898), Tilia europaea 'Pallida' (koningslinde, 1945, gedenkboom), Tilia tomentosa (zilverlinde, 1898) en Ulmus hollandica (iep, 1898).[2]

Bank voor Ouden van Dagen

Naast de parkwachterswoning bevindt zich een Bank voor Ouden van Dagen. De dubbele en overkapte bank is in 1920 geplaatst op verzoek van de oudere inwoners van de stad. De 90-jarige Jan Ras plaatste de eerste steen. Sijbe Jellema ontwierp de bank, die bijzonder is vanwege zijn luifels, rugschot en zijschotten.[3]

Bruggen

De bruggen in het park zijn ontworpen door Albert Breunissen Troost (Drunen 1832 - Sneek 1900). Van 1885 tot 1897 was hij, als voogd van het Old Burger Weeshuis, een van de opdrachtgevers voor de aanleg van het stadspark. Naast directeur van de gemeentelijke gasfabriek was hij ook particulier gevestigd architect. In zijn functie als architect ontwierp hij verschillende bruggetjes, de parkwachterswoning en het toegangshek van het park (dat er overigens nooit is geplaatst).[4]

Julianagondel

Op 30 april 1909 werd prinses Juliana geboren. De voogden van het Old Burger Weeshuis lieten een 4,5 meter lange fantasiegondel bouwen, die een prominente plaats kreeg in de centrale vijver van het park. Het bootje werd op 31 augustus 1909 geplaatst, maar verdween in 1936 weer. Het bootje, naar onderwerp van Auke Holtrop van der Zee, werd niet door iedereen gewaardeerd en kostte te veel onderhoud.[5]

Muziektent

Centraal in het park ligt een rond eiland, dat zich bij uitstek leende voor het geven van muziekuitvoeringen. Hiertoe werd in 1917 een verplaatsbare muziektent geplaatst op het eiland. De tent werd ook gebruik voor uitvoeringen op het Schaapmarktplein, in het centrum van de stad. De voorstellingen zorgden echter voor te veel vernielingen aan perken, gras en bloemen, waardoor al snel besloten werd om te stoppen met de optredens in het park. In 1982 werden er speeltoestellen geplaatst op het eilandje.[6]

Parkwachterswoning

In de zuidwesthoek van het park ligt een parkwachterswoning. De woning werd tegelijkertijd met het park gebouwd door timmerman Martinus Rondema. De woning was niet erg comfortabel en was bovendien erg vochtig en donker. De woning is daartoe verschillende malen verbouwd. Buiten de woning staat een kas, waar de parkwachter planten hield. Op het dak van de woning staat een klokkenstoel, om bezoekers er op attent te maken dat de sluitingstijd van het park is aangebroken. In 1905 werd op een zijgevel van het pand een plaat aangebracht, een geschenk van glasfabrikant Marinus Josephus Houwink. Hierop staat te lezen dat de bezoekers zorgvuldig met het park moeten omgaan. De plaat is in 1988 gerestaureerd.[7]

Volière

In 1913 werd een volière met sier- en zangvogels aan het park toegevoegd. Het gebouw kent een ronde uitbouw, waar ruimte is voor een fontein. De volière is ontworpen door Geert Stapenséa en is nog altijd in gebruik, maar kent nu een minder uitheemse groep bewoners.[8]

Externe link


Monumenten in de buurt van Wilhelminapark in Sneek

Wilhelminapark, gedenkteken

Bolswarderweg 14
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding Het natuurstenen GEDENKTEKEN -een klip of poer met gedenksteen en zinken vaas- is in het Wilhelmina Park te Sneek geplaatst ter g..

Wilhelminapark, volière

Bolswarderweg 14
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding De VOLIERE is in 1913 door de regenten van het Old Burger Weeshuis aan het Wilhelmina Park toegevoegd. De volière bevindt zich a..

Wilhelminapark, dubbele zitbank

Bolswarderweg 14
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding De dubbele, overdekte ZITBANK voor Ouden van Dagen is in 1920 gemaakt en in het Wilhelmina Park geplaatst, ten noorden van het tr..

Wilhelminapark, rotsfontein

Bolswarderweg 14
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding De ROTSFONTEIN is vermoedelijk rond 1920 vervaardigd, in de tijd waarin ook de natuurstenen vaas en de zitbank zijn geplaatst. Wi..

Wilhelminapark, vaas

Bolswarderweg 14
Sneek (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding De natuurstenen VAAS bevindt zich aan de zuidzijde van het trapeziumvormige Wilhelmina Park, ten noorden van de Bolswarderweg. De..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)