Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hof van Moerkerken: historische tuin- en parkaanleg in Mijnsheerenland

Tuin Park Landgoed

Wilhelminastraat 66
3271BZ Mijnsheerenland (gemeente Binnenmaas)
Zuid Holland

Bouwjaar: 17e eeuw 1600 17e eeuw


Beschrijving van Hof van Moerkerken: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK EN TUINAANLEG (2) Gezien de prenten van Roghman moet aangenomen worden dat het huis nog tot ver in de 17de eeuw in hoofdzaak door wei- en/of bouwland omgeven is geweest. Vermoedelijk is er wel een beplante oprijlaan geweest, aansluitend op het inrijhek. Topografische kaarten uit de 19de eeuw geven enige nadere informatie omtrent de indeling rondom het huis. Duidelijk is de oprijlaan te zien en een tweede laan aan de achterzijde tussen het hoofdhuis en het koetshuis door, over de omgrachting tot aan de Binnenmaas. Aan weerszijden hiervan is iets van een mogelijk sieraanleg of een moestuin te zien. De aanleg laat zich globaal in drie onderdelen onderscheiden, te weten de omgrachte huisplaats, de aanleg ten zuiden hiervan en de aanleg ten westen hiervan. De omgrachte huisplaats is rechthoekig van vorm. De gracht is aangelegd vanaf de haven en loopt met twee haakse hoeken naar voren. Deze opzet moet tot de oorspronkelijke laat middeleeuwse aanleg gerekend worden. Aan de voorzijde van het huis is de grond nogmaals door een waterloop gedeeld in twee smalle percelen. Op het westelijk deel is in landschappelijke sfeer de oprijlaan aangelegd in slingervorm en beplant met platanen. De laan eindigt bij een bescheiden voorterrein. Deze laan is na 1900 opnieuw aangelegd. Het oostelijke smalle perceel is beplant met bomen. Binnen de omgrachting bevindt zich achter het huis een eenvoudige landschappelijke aanleg met een gazon, afsluitende begroeiing en enkele grote solitairen, waarvan sommige waarschijnlijk ouder dan 1900 zijn en kennelijk gespaard zijn. Vervolgens ten zuiden van de omgrachting een aanleg die kort na 1900 tot stand is gekomen. Hoewel de laan naar de Binnenmaas is verdwenen is dit deel door de wijze van aanleg nog steeds in twee delen gesplitst. Het westelijke deel is in landschappelijke stijl aangelegd met centraal een solitaire rode beuk met een rododendrongroep. Daarvoor bevindt zich de zonnewijzer. In het oostelijk deel was de moestuin binnen de moestuinmuur aangelegd. De moestuin is met uitzondering van de kassen verdwenen en de aanleg is in recente jaren vernieuwd in geometrische vormentaal met een eveneens recent gebouwd rozenprieel. Rondom dit geheel is een vrij dichte begroeiing met hoge bomen waardoor een wandeling is aangelegd. Aan de achterzijde van dit bos aan de rand van de Binnenmaas wordt een hondengraf aangetroffen met het opschrift "Tip 1894 - 1904". Tenslotte de aanleg ten oosten van de huisplaats. Hier is nog de oudere formele structuur gehandhaafd, zij het van een eenvoudige vormgeving bestaande uit een nagenoeg vierkant weiland omgeven door een bomensingel waardoor een wandeling mogelijk is. Dit deel en de huisplaats c.q. de zuidelijke aanleg zijn met elkaar verbonden door een fruitbomenlaantje. Waardering De HISTORISCHE PARK EN TUINAALEG is van belang vanwege - de gaafheid van de vroeg 20ste - eeuwse aanleg met behoud van oudere (formele) onderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514026
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hof van Moerkerken: historische tuin- en parkaanleg in Mijnsheerenland

Hof van Moerkerken

Wilhelminastraat 66
Mijnsheerenland (Gemeente Binnenmaas)
Omschrijving HOOFDGEBOUW (1) Het huis op rechthoekige plattegrond bestaat uit een souterrain, een bel-├ętage en een halfhoge verdieping aan ..

Hof van Moerkerken: inrijhek

Wilhelminastraat 66
Mijnsheerenland (Gemeente Binnenmaas)
Omschrijving onderdeel 3: INRIJHEK Aan de Wilhelminastraat staat het monumentale inrijhek daterend uit 1776. Dit bestaat uit twee hekpij..

Hof van Moerkerken: brug met gietijzeren leuning en hek

Wilhelminastraat 66
Mijnsheerenland (Gemeente Binnenmaas)
Omschrijving onderdeel 4: BRUG MET GIETIJZEREN LEUNINGEN EN HEK Aan de oostzijde over de gracht ligt een 19de-eeuwse brug met decoratiev..

Hof van Moerkerken: zonnewijzer

Wilhelminastraat 66
Mijnsheerenland (Gemeente Binnenmaas)
Omschrijving ZONNEWIJZER (5) In het landschappelijke deel van de zuidelijke parkaanleg staat een vroeg 20ste - eeuwse zonnewijzer op gemetse..

Hof van Moerkerken: tuinmuur

Wilhelminastraat 66
Mijnsheerenland (Gemeente Binnenmaas)
Omschrijving onderdeel 6: TUINMUUR De tuinaanleg ten zuiden van de huisplaats is op twee verschillende wijzen aangelegd. Op het oostelij..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hof van Moerkerken: historische tuin- en parkaanleg in Mijnsheerenland