Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schatzenburg, park en tuin in Dronryp

Tuin Park Landgoed

Eastryp 1
9035VN Dronryp (gemeente Menameradiel)
Friesland

Bouwjaar: 1839-'87 1887 1839-'87
Architect: L.P. Roodbaard Roodbaard 1839 L.P. Roodbaard


Beschrijving van Schatzenburg, park en tuin

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG behorende tot de buitenplaats Schatzenburg en deels gelegen op een afgegraven terp. In structuur en verschijningsvorm gaaf bewaarde kleinschalige buitenplaats in landschapsstijl uit de jaren '40 van de 19de eeuw met elementen van een oudere, formele aanleg die zich met name nog manifesteert in de begrenzing van de buitenplaats, de moestuin en de boomgaarden, de aan drie zijden van het huis lopende gracht (noord, west, zuid). De landschappelijke aanleg kwam tot stand tijdens de bewoning tussen 1839-1887 van Schatzenburg door Assuerus Quaestius, en vertoont verwantschap met het werk van L.P. Roodbaard. De landschappelijke aanleg wordt gekenmerkt door een open presentatie aan de voorzijde, parallel aan de oude weg naar Menaldum (oost) met daarin de entree en aansluitende rondweg om de niervormige vijver, solitaire bomen, heesters en een rij leilinden. In het gazon rond de vijver - maar ook elders op Schatzenburg - groeit stinsenflora. Aan de noordzijde de grote boomgaard met een oude lindenlaan, deels parallel aan de oude weg naar Menaldum, deels parallel aan het noordelijke deel van de rondweg; deze boomgaard heeft een parkachtige inrichting met nog herkenbaar beloop van slingerpaden en aan de zuidoostkant solitairen, heesters en geknotte esdoorns. Een tientallen meters lange houten schutting sluit de boomgaard aan de noordkant af. Aan de zuidzijde tussen het hoofdgebouw en de gracht met populierensingel en een houtwal, de moestuin met nabij gelegen bruggetje en bloemperken. Pal ten westen van het hoofdgebouw de kleine boomgaard met omlopend pad dat aan de zijde van de gracht door hagen wordt omzoomd; deze boomgaard is ter plaatse van de in 1897 gesloopte bijgebouwen aangelegd. Verder aan de westkant een gesloten en glooiende presentatie van de aanleg in de vorm van het Quaestiusbos, ook bekend als Reigersbosje met een diepgelegen vijver in de vorm van een kikkervisje en in verbinding staand met de gracht; deze vijver met parkbosje ligt op een vergraven terp; houten bruggetje uit 1986. Rond de vijver een wandelpad met op het verste punt een verhoging met panoramisch uitzicht naar het westen over de akkers. Vergelijkbare verhogingen kunnen op twee uiterste plaatsen in de aanleg worden aangetroffen, namelijk in de noordelijke en zuid-oostelijke hoek. Een sloot omgeeft de buitenplaats aan de noord-, oost- en zuidzijde. Waardering: De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Schatzenburg is van algemeen belang: - als zeldzaam en representatief voorbeeld van een midden 19de-eeuwse aanleg in landschapsstijl met behoud en integratie van oudere, formele kenmerken; - wegens het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur; -wegens de nog vrij gaaf behouden gebleven structuur; - omdat er functioneel-ruimtelijke en historische relaties met de overige onderdelen van de buitenplaats bestaan. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513999
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Schatzenburg, park en tuin in Dronryp

Schatzenburg, hoofdgebouw

Eastryp 1
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW ( Huis Schatzenburg), staat op restanten van de fundering van een oudere voorganger en werd in 1725-..

Schatzenburg, toegangshek

Eastryp 1
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Omschrijving onderdeel 3: TOEGANGSHEK. Dubbel smeedijzeren hek met spijl- en regelwerk, de spijlen aan de bovenzijde in drie tanden gespli..

Schatzenburg, tuinbeeld

Eastryp 1
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Omschrijving onderdeel 4: TUINBEELD. Wit geschilderd tuinbeeld van Flora uit het laatste kwart van de 18de eeuw. De staande Flora heeft in d..

Schatzenburg, voorm. tuinmanswoning (Huisje Giesing)

Eastryp 1
Dronryp (Gemeente Menameradiel)
Omschrijving onderdeel 5: VOORMALIGE TUINMANSWONING ("HUISJE GIESING"). Bakstenen, wit geschilderde voormalige tuinmanswoning op rechthoek..

Terp

ten westen van Schatzenburg Schatzenburg ten westen van Schatzenburg
Dronrijp (Gemeente Menameradiel)
Terp. Datering: begin jaartelling.

Kaart & Routeplanner