Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in Utrecht

Woonhuis

Koningsweg 173
3585LC Utrecht
Utrecht

Bouwjaar: 1938


Beschrijving van Villa

Inleiding VILLA, gebouwd naar ontwerp van architect P.J. Elling (1897-1962), in opdracht van mej. H.C.H. Hoetink en uitgevoerd in de stijl van het Nieuwe Bouwen in 1938. Het ten dele uitgevoerde oorspronkelijke interieur is ontworpen door Bart van der Leck, vertegenwoordiger van de Stijl. De villa, deel uitmakend van een kleine villawijk buiten de bebouwde kom van Utrecht ligt ingeklemd tussen het spoortraject Arnhem-Utrecht aan de zuidzijde, de snelweg Hilversum-Vianen (A 27) aan de westzijde en aan de noordzijde de Koningsweg. Het pand bestaat uit in elkaar geschoven kubische bouwvolumen. Deze zijn in de plattegrond op een gebogen lijn uitgelegd, globaal op een noord/oost-zuid/west as. Omschrijving Het grondplan van het woonhuis beslaat het grootste vierkant dat door een soort tussenlid met de garage is verbonden. Het woonhuis telt behalve de kelder twee bouwlagen en wordt evenals de lagere uitbouwen door een plat dak gedekt. De witgeschilderde gevels zijn opgetrokken in baksteen en rusten op een (niet-geschilderd) trasraam. Alleen in het woonhuis komt onder het overstek een inspringende band voor, waardoor het dak lijkt te zweven. Ter plaatse van sommige vensters zijn in deze band ventilatiegaten aangebracht. De van stalen ramen voorziene vensters zijn a-symmetrisch over de ongelede gevels verdeeld en variƫren in type en formaat, maar zijn steeds gedeeld. In drie van de vier zijden komt een verdiepte vensteras voor waarbij de raampartijen de hoogte van de bouwlaag beslaan. De twee in een vensteras voorkomende vensters worden ter plaatse van de verdiepingsvloer door een metalen plaat van elkaar gescheiden. De voorgevel (w) van het woonhuis is van de Koningsweg afgekeerd. Deze bevat een onder een luifel geplaatste voordeur met ruitje. Links bevindt zich een liggend raam en rechts een samengesteld raam. Op de verdieping komt alleen rechts van de boven de voordeur gesitueerde vensterstrook van het trappenhuis een venster voor, identiek aan het venster in de voorgevel. De linker zijgevel is naar de straat gekeerd en wordt bepaald door een in het midden van de gevel gelegen vensteras, met in beide bouwlagen een samengesteld venster met alleen boven ter rechterzijde een gedeeld raam. De achtergevel bevat, tegen de hoek met de rechter zijgevel, een smalle vensteras met een raam dat boven en beneden tot het vloerniveau doorloopt. Rechts is een brede vensteras opgenomen waarin een balkon met spijlen hekwerk. Het raam begane gronds is niet meer oorspronkelijk en wordt als van ondergeschikt belang aangemerkt. De rechter zijgevel bezit rechts een vensteras (met raamtypen vergelijkbaar met de linker zijgevel) en op de verdieping een samengesteld venster. De gevel wordt verder grotendeels ingenomen door een haaks geplaatste soort veranda (op rechthoekig grondplan), onder licht hellend lessenaarsdak. Tegen de rugzijde, in de hoek met de achtergevel bevindt zich het tussenlid en de garage. Twee van de vier zijden van de genoemde veranda bestaan uit houten stijlen die alleen aan de korte, vrijstaande zijde met glas is ingevuld. In de gemetselde rugzijde komt een klein venster voor. In de korte zijde rechts is een deur naar de woonkamer. Het tussenlid biedt, middels een uit twee delen bestaande deur, toegang tot de tuin. De bovenste deurhelft is van een door drie verticale roeden ingedeelde deurruit voorzien. De achterzijde van de garage is blind uitgevoerd terwijl de linker zijgevel alleen een gedeeld venster bezit. De korte zijde van de garage die naar de weg is gekeerd, heeft twee met platen bekleedden deuren, rechts van een gedeeld venster van het tussenlid. In het interieur is de oorspronkelijke ruimtelijk indeling bewaard gebleven. Daarnaast zijn er waardevolle elementen aanwezig waaronder wandkasten, radiatoren; in keuken en hal gekleurde vloer- en wandtegels en in de kamer met balkon is een opmerkelijk onderdeel de schuifwand. Waardering Villa, van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als een in in- en exterieur goed en gaaf bewaard voorbeeld van een villa in de stijl van het Nieuwe Bouwen door architect P.J. Elling en een interieur naar ontwerp van Bart van der Leck. Het pand is tevens van belang als onderdeel van het oeuvre van architect P.J. Elling. Van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de ontwikkeling in de huisvesting vanaf tweede kwart 20ste eeuw, waarbij naast het ontwerp, bouwfysische elementen een wezenlijke bijdrage leverden voor het verhogen van het woongenot. Tevens als uitdrukking van samenwerking tussen vertegenwoordigers van de Stijl en het Nieuwe Bouwen. De straatgevel wordt bepaald door een vensteras in het midden van de gevel met rechts daarvan op de verdieping een klein gedeeld raam. In de linker zijgevel is een dergelijke komt een met spijlen hek uitgerust balkon rechts van de middenas voor De onder een luifel geplaatste ingang van het woonhuis is van de weg afgekeerd; de met deze zijde te spiegelen gevel van het huis bezit. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513963
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa in Utrecht

Knapschinkel

Koningslaan 7
Bunnik
Inleiding Op de zuidelijke oever van de Kromme Rijn ten zuidwesten van Oud-Amelisweerd een markant gelegen boerderij-ensemble "De Knapschin..

boerderij

Koningslaan 7A
Bunnik
Inleiding Op de zuidelijke oever van de Kromme Rijn ten zuidwesten van Oud-Amelisweerd een markant gelegen boerderij-ensemble "De Knapschin..

boerderij

Koningslaan 7A
Bunnik
Inleiding Op de zuidelijke oever van de Kromme Rijn ten zuidwesten van Oud-Amelisweerd een markant gelegen boerderij-ensemble "De Knapschin..

Koetshuis/ tuinmanswoning

Koningslaan 3
Bunnik
Omschrijving onderdeel 3: KOETSHUIS/TUINMANSWONING behorende tot de buitenplaats Nieuw Amelisweerd. Ten zuidoosten van het hoofdgebouw ee..

Hoofdgebouw

Koningslaan 1
Bunnik
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Nieuw Amelisweerd). Van de vroegste bebouwing op Nieuw Amelisweerd is vrijwel niets bekend. In 1538..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa in Utrecht