Meer dan 63.000 rijksmonumenten


GEB-gebouw Rotterdam in Rotterdam

Gebouw

Rochussenstraat 230 e.a.
3015ZA Rotterdam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1927-1931
Architect: J. Poot


Beschrijving van GEB-gebouw Rotterdam

Rochussenstraat 230-734 GEB gebouw Inleiding: Tussen 1927 en 1931 gebouwd geheel vrijstaand KANTOORGEBOUW voor het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf naar Nieuw Zakelijk ontwerp van architect Gemeentewerken J. Poot, onder supervisie van de gemeentelijke architecten ir. W.G. Witteveen en ir. A.J. van der Steur. Het torenvormige 65 meter hoge GEB-gebouw was lange tijd het hoogste gebouw van Nederland. Voor de berekening van het betonskelet werd de raadgevend ingenieur A.E. van Genderen Stort uit Den Haag aangesteld. Het gebouw is gefundeerd op, speciaal door ir. J.J.P. Sprenger ontworpen, betonpalen, welke later ook elders veelvuldig zijn toegepast. Het GEB-gebouw is gesitueerd aan de tweesprong van de Rochussenstraat en de Claes de Vrieselaan en vormt een monumentaal sluitstuk binnen het 'Uitbreidingsplan Dijkzigt' van W.G. Witteveen uit 1926. N.B. De opbouw op het dak dateert uit de Tweede Wereldoorlog en fungeerde als uitkijkpost voor de Duitse bezetter. De toren heeft een daklijst aangezien de wens bestond de toren in een later stadium met een aantal verdiepingen uit te breiden. Het gebouw is in 1993 verbouwd tot een woongebouw voor jongeren met 231 wooneenheden. Omschrijving: Kantoorgebouw, grotendeels bekleed met gele ruwe Friese baksteen, bestaande uit een toren van 15 bouwlagen met aan de voet van het gebouw vier lagere bouwvolumes, die ten opzichte van elkaar verspringen en in hoogte verschillen en alle zijn voorzien van een plat dak: een rechthoekig bouwblok van vijf bouwlagen (in oorsprong met dakterras bij de voormalige koffiekamer) langs de Rochussenstraat aan de oostzijde afgesloten door een terugliggend halfrond paviljoen van twee bouwlagen; aan de westzijde een drie bouwlagen tellend verder teruggerooid rechthoekig bouwblok; aan de zuidzijde een vierkant bouwblok van twee bouwlagen. Daarnaast zijn er nog twee uitbouwen van één bouwlaag, een rechthoekige uitbouw aan de achterzijde van de lange zijgevel en een halfronde glazen toonzaal links naast de hoofdingang in het torendeel aan de Rochussenstraat. Het gevelbeeld van het gebouw wordt gekenmerkt door een consequent doorgevoerde ordening van penanten, lisenen, borstweringen en in de laagbouwvolumes strookvensters. De vensters waren in oorsprong voorzien van betonnen onder- en bovendorpels, oorspronkelijk gevat in stalen profielen met verticale roedenverdeling. De toren is verticaal geleed. De betonnen skeletpijlers zijn bekleed met baksteen terwijl de borstweringen tussen de verdiepingen bestaan uit iets terugliggende in lichte kleuren geschilderde betonelementen. In het midden van de westzijde bevindt zich een beeldbepalende glazen liftschacht met drie liften. Aan de oostgevel van het gebouw, tot aan de laagbouw, een stalen noodtrappenhuis, dat oorsponkelijk open was maar inmiddels met een metalen rooster is gedicht. De gevels van de laagbouw zijn horizontaal geleed. Hier zijn de borstweringen bekleed met baksteen terwijl de skeletpijlers iets terugliggen en zichtbaar zijn achter de doorlopende vensterstroken, hier nog de originele staalvensters met verticale roedenverdeling. De pijlers van het skelet zijn niet in een raster maar paarsgewijs in de lengteas van het gebouw geplaatst, waardoor aan weerszijden grote ruimtes ontstaan, die vrij kon worden ingedeeld terwijl het deel tussen de pijlers gemakkelijk als centrale gang kon worden gebruikt. In de hoogbouw bevonden zich voornamelijk de kantoor-, teken-, en directieruimten. In de laagbouw waren naast kantoorruimten ook dienst- en magazijnruimten en openbare vertrekken ondergebracht, doch dit is thans gewijzigd. In het gebouw zijn de originele trappen en liften nog aanwezig. In de kern van de toren bevindt zich een zorgvuldig vormgegeven ijzeren wenteltrap met tegellambrizeringen. Waardering: Voormalig GEB-kantoorgebouw van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook van belang uit stedebouwkundig oogpunt en bouwtechnische innovatieve waarde. Tevens van situationele waarde wegens de markante situering bij de kruising van de Claes de Vrieselaan en de Rochussenstraat, als sluitstuk van het stedenbouwkundig plan Dijkzigt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513884
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het GEB-gebouw gezien vanaf de Parksluizen
Uitkijkpost op het GEB-gebouw

Het GEB-gebouw is de naam van een gebouw in Rotterdam-West dat van 1931 tot 1968 het hoogste kantoorgebouw van Nederland was. GEB staat voor Gemeentelijk Energiebedrijf.

Locatie

Het GEB-gebouw staat aan de rand van de wijk Middelland op het gebied van het voormalige Land van Hoboken. Nadat het Land van Hoboken in 1924 eigendom werd van de gemeente Rotterdam ontwierp stadsarchitect W.G. Witteveen een uitbreidingsplan voor het gebied. Hiervan maakte ook het GEB-gebouw deel uit.

De omvangrijke werkzaamheden voor de fundering van het gebouw leidden in de wijk Middelland tot forse verzakkingen: in de stratenwanden van de Rochussenstraat en de De Vliegerstraat was een duidelijk golfpatroon van verzakkingen te herkennen.

Gebouw

Het GEB-gebouw is een ontwerp van de afdeling gebouwen van de gemeente Rotterdam, van J. Poot en Ad van der Steur. Het gebouw heeft een betonskelet en bestaat uit een toren van 15 verdiepingen en uit lagere vleugels van vijf, drie en twee bouwlagen en uit twee ronde uitbouwen. Het gebouw is gerealiseerd in de periode 1929-1931.

De Duitse bezetter heeft boven op het GEB-gebouw een uitkijkpost voor luchtafweergeschut gebouwd, waardoor het pand nog 7 meter hoger is geworden en de huidige hoogte van 65 meter is bereikt.

In 1993 is het gebouw verbouwd tot studentenflat.

Externe links


Monumenten in de buurt van GEB-gebouw Rotterdam in Rotterdam

Voormalige kantoor Scheepvaartvereniging Zuid

Pieter de Hoochweg 110
Rotterdam
Inleiding KANTOORGEBOUW voor de 'Scheepsvaartvereeniging-Zuid' (SVZ) een in 1907 opgerichte werkgeversorganisatie voor de behartiging van ..

Drukkerij en Uitgeverij Wyt

Pieter de Hoochweg 111
Rotterdam
Inleiding UITGEVERIJ annex DRUKKERIJ, gebouwd in opdracht van het familiebedrijf M. Wyt en Zonen in 1923-1925, naar Zakelijk Expressionist..

Voormalige Kantoor der Rijksbelastingen met drie garages, fietsenstallen en transformatorhuis

Puntegaalstraat 15
Rotterdam
Inleiding BELASTINGKANTOOR der Rijksbelastingen, een bouwkundige eenheid vormend met drie GARAGES, een FIETSENSTALLING en een TRANSFORMATO..

Eerste Parkhavenbrug

Westzeedijk 375
Rotterdam
Complexonderdeel C: 1e Parkhavenbrug Inleiding BASCULEBRUG "1e Parkhavenbrug", deel uitmakend van het complex "Parksluizen", gelegen ov..

weg en waterwerk

Westzeedijk 375
Rotterdam
Complexonderdeel H: bedieningsgebouw buitensluishoofd Grote Sluis Inleiding BEDIENINGSGEBOUW van het buitensluishoofd van de Grote Parksl..

Kaart & Routeplanner

Route naar GEB-gebouw Rotterdam in Rotterdam

Foto's (1)