Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klooster der Broeders Franciscanen in Kerkrade

Kerkelijk Gebouw

Pannesheiderstraat 71
6462EB Kerkrade
Limburg

Bouwjaar: 1891-1892
Architect: M. Klein


Beschrijving van Klooster der Broeders Franciscanen

Inleiding Met invloed van Neo-Gotiek in 1891 naar een ontwerp van de Franciscaner broeder M. Klein gebouwde KLOOSTERKAPEL en KLOOSTERVLEUGEL. De kloosterkapel maakt deel uit van het L-vormige kloostercomplex van de Broeders Franciscanen. Het betreft een zogenoemd Kulturkampfklooster. De kloosterkapel bevindt zich in lengterichting aan de straatzijde, de kloostervleugel staat haaks op de linkerzijgevel van de kloosterkapel. Van het interieur van de kloosterkapel zijn vloer en kerkbanken van omstreeks 1950 en uitgesloten van bescherming. De aanbouw van omstreeks 1960 in een bouwlaag aan de linkerzijgevel van de kloostervleugel is uitgesloten van bescherming, evenals de aangebouwde kloostervleugel aan de rechterzijgevel. Naast de oprit naar het klooster staat een Sint Jozefbeeld uit 1906 met hieromheen een drietal rode beuken. Omschrijving KLOOSTERKAPEL De zaalkerk telt vijf traveeën, de koorzijde wordt afgesloten met een vijfhoekige absis. De zaalkerk wordt afgedekt met een zadeldak met zwarte pannen. Naaldspits met leien dak. Frontgevel deels gepleisterde plint, opstand baksteen met metselwerk in kruisverband, steunberen met hardstenen afdekplaten. Onder de dakrand spitsboogvormige boogfriezen op kleine consoles. Hoge spitsboogvormige glas-in-lood vensters met hardstenen dorpelstenen en sluitstenen. Aan de achtergevel van de kapel een uitbouw in twee bouwlagen met lessenaarsdak over de gehele breedte van de kapel. In de eerste bouwlaag rechthoekige vensters met bovenlichten, in de tweede bouwlaag spitsboogvensters met bovenlichten met geleding. In de linkerzijgevel van deze uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekig houten venster met spitsboogvormig bovenlicht, venster voorzien van traliewerk. In de tweede bouwlaag een rechthoekig houten venster met spitsboogvormig bovenlicht met geleding. Beide vensters met hardstenen dorpelstenen en sluitstenen. Van het INTERIEUR is onder meer van belang: het schip afgedekt met kruisribgewelven, voorzien van ribben en kraagstenen. De absis heeft een vijfhoekig kalot, eveneens met ribben. Paneeldeuren met rijk houtsnijwerk. In de achterwand van de kapel zijn de authentieke houten communiebanken herplaatst: rijk houtsnijwerk met diverse bijbelse voorstellingen. Oxaal met houten balustrade met rijk houtsnijwerk met o.a. twee musicerende engelen. Op het oxaal een kerkorgel uit 1908 vervaardigd door de firma Stahlhut uit Aken. Orgelkast met rijk houtsnijwerk met o.a. twee musicerende engelen. Authentieke altaarvloer met tegels met hierin een bloemmotief. Ribben in de altaarwanden rusten op consoles in de vorm van dierenkoppen, deze symboliseren de vier Evangelisten. Neogotisch hoofdaltaar met rijk houtsnijwerk en voorzien van twee uitklapbare panelen; houtsnijwerk met o.a. vier voorstellingen uit de jeugd van Christus; op de achterwand van de twee panelen voorstellingen geschilderd in olieverf. Neogotisch Sint Josefaltaar met rijk houtsnijwerk met o.a. twee voorstellingen uit het leven van Sint Josef. Neogotisch Maria-altaar met rijk houtsnijwerk met o.a. twee taferelen uit het leven van Sint Aloysius. Altaren, communiebank, balustrade van oxaal, en orgelkast vervaardigd door de Broeders Franciscanen Vitus, Joachim en Agathon. Neogotische Godslamp opgehangen aan drie kettingen. Glas-in-lood vensters van atelier H. Oidtmann te Linnich (Duitsland) van omstreeks 1900, atelier Essers te Roermond (1958) en atelier Vaessen te Vught. Bij de ingang van kapel in een nis in de zijwand een houten Mariabeeld, XV, toegeschreven aan beeldhouwer D. Holthuys. Veertien kruiswegstaties in de vorm van koperen panelen met hierop geschilderd voorstellingen uit het Lijdensverhaal. KLOOSTERVLEUGEL Entree in kopgevel van omstreeks 1980. Kopgevel telt drie bouwlagen en drie venstertraveeën, in elke travee een groot spitsboogvormig spaarveld met hardstenen sluitsteen. Zadeldak met Hollandse pannen. Dakkapellen met naaldspits met leien. In de eerste en tweede bouwlaag vier rechthoekige houten vensters met segmentboogvormige bovenlichten, bovenlichten tweede bouwlaag met accentuering in stucwerk. In de derde bouwlaag vier rechthoekige houten vensters met spitsboogvormige bovenlichten, tussen de twee middelste vensters een Sint Franciscusbeeld op een console en onder een baldakijn. Frontgevel uitlopend in een topgevel met hierin een rechthoekig houten venster met spitsboogvormig bovenlicht. Topgevel met schouderstukken en bekroning met bol-ornament Vensters met hardstenen dorpelsteen. Rechterzijgevel telt drie bouwlagen en zeven venstertraveeën. in de eerste en tweede bouwlaag rechthoekige houten vensters met segmentboogvormige bovenlichten. In de derde bouwlaag rechthoekige houten vensters met spitsboogvormige bovenlichen met hardstenen sluitsteen. Aan benedenzijde vensters derde bouwlaag en doorlopende hardstenen waterlijst. Linkerzijgevel vrijwel identiek met rechterzijgevel, met echter een forse aanbouw van omstreeks 1960 in een bouwlaag met plat dak. Geveldeel van linkerzijgevel uitlopend in een topgevel met hierin een rondboogvormig spaarveld en een rechthoekig houten venster met spitsboogvormig bovenlicht. Topgevel met schouderstukken en trapgevelbekroning. Interieurindeling in redelijke mate in tact met o.a. brede kloostergang met authentieke tegelvloer en trappenhuis met authentieke trapleuningen met decoratieve houten spijlen en houten handlijst. Naast de oprit naar het klooster staat een Sint Jozefbeeld in natuursteen uit 1906 op een bakstenen basement. Waardering Het klooster en de kapel van de Broeders Franciscanen, gebouwd als Kulturkampfklooster, zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en een typologische ontwikkeling van katholieke kloosters uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De kloosterkapel en in mindere mate de kloostervleugel bezitten architectuurhistorische waarde vanwege het bijzondere belang voor de geschiedenis van de bovenregionale architectuur, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, de belangwekkende inventaris van de kapel en de inrichting. Het klooster met de kapel bezitten ensemblewaarde wegens de bijzondere betekenis van het object voor het aanzien van de gemeente Kerkrade. Klooster en met name de kloosterkapel zijn van algemeen belang op grond van de cultuurhistorische waarde en de architectonische gaafheid van ex- en interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513755
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Franciscanerklooster van Bleijerheide
15e-eeuws beeld
15e-eeuws beeld
Land Nederland
Plaats Bleijerheide, Kerkrade
Stroming Priesterbroederschap Sint Pius X, sedert 2008
Kloosterorde Franciscanen
Gebouwd in 1891
Uitbreiding(en) 1960
Huidige bestemming kapel
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  513755
Architectuur
Architect(en)  M. Klein
Bouwmateriaal  baksteen
Stijlperiode neogotiek
Houten madonnabeeld
Houten madonnabeeld
Lijst van rijksmonumenten in Kerkrade
Portaal:  Religie

Het Franciscanerklooster van Bleijerheide is een klooster in Bleijerheide in de gemeente Kerkrade in de Nederlandse provincie Limburg. Het klooster is van de Franciscanen en staat aan de Pannesheiderstraat 71.

Geschiedenis

De Franciscanen werden in 1877 verdreven uit het naburige Duitsland, ten gevolge van de Kulturkampf.

In 1891 werd het klooster gebouwd naar het het ontwerp van de Franciscaner broeder M. Klein.

In 1960 werd er een deel aangebouwd.

Sinds 2001 is het klooster een rijksmonument.

In 2008 werd de kapel onttrokken aan de Rooms-katholieke eredienst en werd ze verkocht aan de Priesterbroederschap Sint Pius X, die er sindsdien missen in opdraagt.

In dit klooster speelt zich de roman Het hout (2014) van Jeroen Brouwers af.

Opbouw

Het klooster werd opgetrokken in neogotische stijl en bestaat uit een L-vormig complex met een kloosterkerk en een kloosterkapel. De kapel staat haaks op de rest van het klooster. Het klooster is een Kulturkampfklooster.

De kloosterkapel is een eenbeukig kerkgebouw en heeft vijf traveeën en een vijfzijdige sluiting. De kapel wordt gedekt door een zadeldak met een spits boven de scheiding tussen de kloostervleugel en de kapel. De traveeën worden gescheiden door steunberen met ertussen spitsboogvensters.

Het interieur wordt overwelfd door spitsbooggewelven. Er zijn drie altaren: Een hoofdaltaar, geflankeerd door een Maria-altaar en een Jozef-altaar. Alle altaren zijn voorzien van rijk neogotisch houtsnijwerk. Ook verder bevat het interieur enkele neogotische voorwerpen. Er zijn een aantal glas-in-loodramen. Van belang is verder een 15e-eeuws Mariabeeld, dat wordt toegeschreven aan Dries Holthuys.


Monumenten in de buurt van Klooster der Broeders Franciscanen in Kerkrade

R.K. Kerk Antonius van Padua

Bleijerheiderstraat 165
Kerkrade
Inleiding Met elementen van het Expressionisme in 1930 naar een ontwerp van de architect Alphons Boosten uit Maastricht gebouwde ROOMS-KATH..

Schachtgebouw van de kerkraadse mijnen

Domaniale Mijnstraat 30
Kerkrade
SCHACHTGEBOUW op het terrein Nulland van de Dominiale Mijn, in 1907 gebouwd als luchtschacht - uit dit jaar dateert de uit baksteen opgetrok..

Dubbel woonhuis

Oranjestraat 7
Kerkrade
Inleiding Dubbel WOONHUIS gebouwd in 1916 naar een ontwerp van architect C.J. Duykers. De bouwstijl is beïnvloed door het Eclecticisme. P..

Blok met drie woonhuizen

Oranjeplein 6
Kerkrade
Inleiding Blok met oorspronkelijk drie WOONHUIZEN, opvallend gesitueerd op de hoek van Oranjeplein en Oranjestraat. Het woonhuis aan de rec..

Stadhuis

Markt 1
Kerkrade
Inleiding STADHUIS, 1912-1913, gebouwd in Neo-Renaissance stijl naar ontwerp van C.J. Duyk..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)