Meer dan 63.000 rijksmonumenten


R.K. St. Jozefkerk in Kerkrade

Kerkelijk Gebouw

Kapelweg 5
6466AT Kerkrade
Limburg

Bouwjaar: 1928
Architect: J.H.H. van Groenendael


Beschrijving van R.K. St. Jozefkerk

Inleiding ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de parochie van de H. Jozef te Kaalheide gebouwd in 1928. Ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael met invloed van het Eclecticisme. De aanbouw van omstreeks 1980 aan de sacristie is uitgesloten van bescherming. De Lourdesgrot voor de linkerzijgevel van kerk wordt eveneens bij de bescherming betrokken, de Lourdesgrot is vervaardigd uit kunststeen en dateert uit 1938. Omschrijving Kruiskerk met absidaal afgesloten schip met zadeldak. de kruisarmen zijn voorzien van een lager zadeldak. Het toegepaste bouwmateriaal is Nievelsteiner zandsteen, mergel en hardsteen. De gevels worden horizontaal geleed door banden van mergel. Op plinthoogte is een druipsteenband aangebracht van hardsteen. De vensters zijn gedeeltelijk omlijst met mergel. De daken zijn gedekt met leien. Op de viering is een angelustoren met peerspits geplaatst. De klokketoren bevindt zich rechts aan de portaalgevel en is eveneens voorzien van een peerspits, verzonken in een tentdak. Onder het torenoverstek zijn de uurwerken geplaatst, daaronder de galmgaten en een uitgebouwde galerij met op de hoeken van de toren gestyleerde voorstellingen van de vier Evangelisten. Onder aan de toren bevindt zich een rondboograam en daarboven een beeldennis met beeld Sint Jozef. In de rechterzijgevel van de toren in de eerste bouwlaag een boogvormig uitgebouwd geveldeel met koepeldak met leien. Links naast de klokketoren bevindt zich de voorgevel, uitlopend in een topgevel en afgedekt met een zadeldak met leien. Middendeel voorgevel met uitgebouwd portiek met segmentboogvormige houten toegangsdeur met hierboven een vijfzijdig vulstuk met hierin een tegeltableau. Portiek eveneens met zadeldak met leien. Aan de linkerzijde van het portiek een rechthoekige houten deur met rondboogvormig bovenlicht en een rondboogvormig glas-in-lood venster. Aan de bovenzijde van deze toegangsdeur drie smalle verticaal geplaatste glas-in-lood vensters. Aan de rechterzijde van het portiek een rondboogvormig glas-in-lood venster. Aan de bovenzijde van het portiek een driedelig spitsboogvenster en in de topgevel van de voorgevel een zeskantig glas-in-lood venster. De zijgevels van het schip met telkens drie topgevels met zadeldaken, allen zijn voorzien van een driedelig glas-in-lood spitsboogvenster. De kopgevels van de kruisarmen hebben in de top een klein zeskantig venster met daaronder eveneens een driedelig spitsboogvormig glas-in-lood venster. In de kopgevel van de rechter kruisarm bevindt zich een zij-ingang met een segmentboogvormige houten deur met hierboven een rondboogvormig vulstuk met tegeltableau. Deur met bovenafsluiting in de vorm van een topgeveltje. Aan de altaarzijde een rondboogvormige absis met kegeldak met leien. Aan de linkerzijde van de absis een kleinere rondboogvormige uitbouw met kegeldak met leien. Aan de rechterzijde van de absis een uitbouw met tentdak met hieraan een aanbouw in een bouwlaag met plat dak en een aanbouw met schilddak met hierin de sacristie. Schilddak met nokpionnen en dakkapel. Sacristie met rechthoekige houten vensters met traliewerk en hoge rondboogvormige bovenlichten. Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. De hoofdbeuk en het transept zijn afgedekt met spitsbooggewelven. De twee zijbeuken ter plaatse van de kapelgevels zijn elk voorzien van drie dwars op het schip geplaatste spitsbooggewelven, inclusief scheibogen op pijlers. Het hoofdaltaar uit omstreeks 1930 is ontworpen door J.H.H. van Groenendael en in marmer uitgevoerd door steenhouwer Laudy uit Sittard. Het smeedwerk van het hoofdaltaar is vervaardigd door edelsmid Kersten uit Maastricht. Boven het altaar een groot houten triomfkruis uit omstreeks 1928. De gewelven zijn als gevolg van mijnschade bekleed met plaatmateriaal. Twee authentieke gebrandschilderde ramen met voorstellingen van H. Paschalis en H. Clara in de absis. Onder de toren bevindt zich een devotiekapel met hierin een Lourdesgrot vervaardigd uit kunststeen, deze dateert uit 1932. Waardering Het kerkgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling. Het kerkgebouw bezit architectuurhistorische waarde vanwege het bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van architect J.H.H. van Groenendael, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent het kerkgebouw aan de situering en daarmee van belang voor het aanzien van de gemeente Kerkrade. Het kerkgebouw is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur, en de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513746
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Jozefkerk
Overzicht zuidwestgevel met terzijde staande kerktoren - Spekholzerheide - 20355154 - RCE.jpg
Plaats Kaalheide, Kerkrade
Gebouwd in 1928
Gewijd aan Sint-Jozef
Monumentale status rijksmonument
Architectuur
Architect(en) Hubert van Groenendael
Bouwmateriaal Nievelsteiner zandsteen, mergel en hardsteen
Lijst van rijksmonumenten in Kerkrade
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Jozefkerk is een kerkgebouw in de wijk Kaalheide in Kerkrade in de Nederlandse provincie Limburg. De kerk staat aan de Kapelweg en voor de linker zijgevel ligt een Lourdesgrot.

De kerk is gewijd aan Sint-Jozef.

Geschiedenis

In 1928 werd de kerk gebouwd naar het ontwerp van architect Hubert van Groenendael.

In 1938 werd de Lourdesgrot gebouwd in kunststeen.

Sinds 2001 is de kerk samen met de Lourdesgrot een rijksmonument.

Opbouw

Het georiënteerde kerkgebouw is een kruiskerk met invloeden van het eclecticisme opgetrokken in Nievelsteiner zandsteen, mergel en hardsteen. Het bestaat uit een toren rechts naast de frontgevel geplaatst, een narthex, een driebeukig schip met drie traveeën in pseudobasilicale opstand, een transept en een koor met een travee en apsis. De toren heeft een balustrade met daarboven twee galmgaten iedere gevel en bekroond door een peerspits (ui) op een verzonken tentdak. Op de kruising heeft men een angelustoren met peerspits gebouwd. Het schip, transept en het koor worden onder een zadeldak gedekt. Het dak van het middenschip loopt in de zijbeuken over, maar lopen deels uit in topgevels met zadeldaken.


Monumenten in de buurt van R.K. St. Jozefkerk in Kerkrade

Hoeve vauputs, van baksteen om gesloten binnenplaats

Vauputsweg 171
Kerkrade
Hoeve Vauputs, van baksteen om gesloten binnenplaats; boven poort 1844.

Hoeve schifferheide, opgetrokken van baksteen om een binnenplaats

Schifferheidestraat 1
Kerkrade
Hoeve Schifferheide, opgetrokken van baksteen om een binnenplaats, XIX A.

Tunnel Hamweg

Hamweg
Kerkrade
Inleiding Omstreeks 1928 naar een ontwerp van ir. L.J.M. Dirickx van de Nederlandse Spoorwegen gebouwde TUNNEL onder de spoordijk van de sp..

Botanische Tuin

St.Hubertuslaan 81
Kerkrade
Inleiding BOTANISCHE TUIN ontworpen in 1939 naar een ontwerp van tuinarchitect John Bergmans uit Oisterwijk. De tuin is ontworpen in Engels..

RK Kerk O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen

St.Hubertuslaan 80
Kerkrade
Inleiding ROOMS-KATHOLIEKE KERK van de parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, gebouwd in 1921 met naast liggende pastorie. Ontwerp van archit..

Kaart & Routeplanner