Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Beambtenwoning in Eygelshoven

Woonhuis

Sint Janstraat 7
6471GA Eygelshoven (gemeente Kerkrade)
Limburg

Bouwjaar: 1922
Architect: A. Bartels


Beschrijving van Beambtenwoning

Inleiding In een traditionele stijl in 1922 naar een ontwerp van architect A. Bartels uit Heerlen gebouwde beambtenwoning. Het gehele complex waarvan dit woonhuis deel uitmaakt werd gebouwd in opdracht van de mijn Laura en Vereeniging en was bestemd voor mijnopzichters en een hoofdopzichter. De aanbouw aan de achtergevel is uitgesloten van bescherming, evenals de vensterpui in de achtergevel. Het totale complex bestaat uit een straatwand met links op de hoek een winkelwoning, vervolgens zes aaneengesloten aangebouwde beambtenwoningen, waarvan dit woonhuis deel uitmaakt, en rechts op de hoek een beambtenwoning die in 1925 werd gerealiseerd. Omschrijving De beambtenwoning telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met een zadeldak met pannen. De entreepartijen van de panden met de huisnummers 5 en 7 bevinden zich in een vooruitspringend geveldeel dat uitloopt in een topgevel en is voorzien van een zadeldak. Dakkapel van omstreeks 1970. Het toegepaste bouwmateriaal is Kunradersteen, hardsteen en baksteen. Vensters met hardstenen dorpelstenen en kunststenen lateien. Entree in linkerdeel voorgevel met rechthoekige houten deur met segmentboogvormig bovenlicht en smalle afgeronde zijlichten. Entree met decoratieve omlijsting in Kunradersteen in de vorm van een Florentijnse boog. Topgevel met cementering en een ruitvormige baksteen versiering. In de tweede bouwlaag en in de topgevel een rechthoekig venster met kunststof kozijn. Terugliggend geveldeel met plint in Kunradersteen. In de eerste bouwlaag twee rechthoekige vensters met kunststof kozijnen met bovenlichten. In de tweede bouwlaag eveneens twee rechthoekige vensters met kunststof kozijnen met bovenlichten. De tweede bouwlaag wit gepleisterd. In de achtergevel een grote pui van omstreeks 1970 met venster en tuindeur. Aan de achtergevel tevens een aanbouw van omstreeks 1970 in een bouwlaag met plat dak. In het rechterdeel achtergevel in de eerste bouwlaag een klein rechthoekig venster. In de tweede bouwlaag drie rechthoekige T-vensters met kunststof kozijnen. Interieur aangepast en niet beschermenswaardig. Waardering Deze beambtenwoning aan de Sint Jansstraat is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling en is van belang voor de geschiedenis van de huisvesting in de mijnstreek. De beambtenwoning bezit architectuurhistorische waarde vanwege het bijzonder belang van het complex waar dit pand deel van uitmaakt voor de geschiedenis van de bovenregionale architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van architect Anton Bartels, wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent deze beambtenwoning aan de betekenis als essentieel onderdeel van een straatwand die cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van belang is en ook stedenbouwkundig van waarde is vanwege de situering nabij de R.K. kerk. De beambtenwoning is tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur en de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513732
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Beambtenwoning in Eygelshoven

Beambtenwoning

Sint Janstraat 9
Eygelshoven (Gemeente Kerkrade)
Inleiding In een traditionele stijl in 1922 naar een ontwerp van architect A. Bartels uit Heerlen gebouwde BEAMBTENWONING. Het gehele comp..

Beambtenwoning

Sint Janstraat 5
Eygelshoven (Gemeente Kerkrade)
Inleiding In een traditionele stijl in 1922 naar een ontwerp van architect A. Bartels uit Heerlen gebouwde BEAMBTENWONING. Het gehele comp..

Winkelwoning

Sint Janstraat 3
Eygelshoven (Gemeente Kerkrade)
Inleiding In een traditionele stijl in 1922 naar een ontwerp van architect A. Bartels uit Heerlen gebouwde WINKELWONING. Het gehele comple..

Beambtenwoning

Sint Janstraat 11
Eygelshoven (Gemeente Kerkrade)
Inleiding In een traditionele stijl in 1922 naar een ontwerp van architect A. Bartels uit Heerlen gebouwde BEAMBTENWONING. Het gehele comp..

Beambtenwoning

Sint Janstraat 13
Eygelshoven (Gemeente Kerkrade)
Inleiding In een traditionele stijl in 1922 naar een ontwerp van architect A. Bartels uit Heerlen gebouwde beambtenwoning. Het gehele comp..

Kaart & Routeplanner

Route naar Beambtenwoning in Eygelshoven