Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Heilige Luciakerk in Mierlo

Kerkelijk Gebouw

Heer van Scherpenzeelweg 19
5731EG Mierlo (gemeente Geldrop Mierlo)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1856-1858


Beschrijving van Heilige Luciakerk

Inleiding St. LUCIAKERK, gebouwd in neogotische stijl tussen 1856 en 1858 naar ontwerp van H.J. van Tulder. De kerk staat op de plek van de oude middeleeuwse kerk. De toren hiervan is ombouwd. In 1936 voegde architect C. van Moorsel er een nieuwe sacristie en kinderkapellen aan toe. Bij recente restauraties zijn de oorspronkelijke polychromie en de kerkbanken in het interieur verdwenen, een deel van de handvorm baksteen is vervangen door machinale baksteen. Omschrijving De kruisvormige basilicale kerk met centrale westtoren en dakruiter is driebeukig en telt tot het transept vijf traveeën. Het koor telt twee traveeën en heeft een driezijdige sluiting. De gevels zijn opgetrokken uit handvorm baksteen met vlechtingen in de topgevels bij de zijbeuken. De zadeldaken zijn bekleed met leien in maasdekking; elk venster van de zijbeuken heeft een zadeldak dat het lessenaardak ervan doorbreekt. Op de kruising van transept en schip een achthoekige dakruiter met opengewerkte spitsboogjes en een ingesnoerde naaldspits met vergulde bol en kruis. De westgevel bezit overhoeks geplaatste steunberen bekroond door hardstenen pinakels. De plint is van hardsteen. Aan weerskanten van de toren een klimmend driepasfries. De toren bestaat uit vier geledingen. In de steunberen blindnissen en hardstenen traceringen en pinakels, horizontale geleding door hardsteen cordonlijsten. In de eerste geleding een portaal in laat-gotische stijl, onder ezelsrugboog. De vleugeldeur wordt geflankeerd door een geprofileerd basement en dagkanten, hardstenen zuiltjes met pinakel, op de boog met hogels een toppinakel. De boogvulling is van hardsteen vierpasmaaswerk. In de tweede geleding bevindt zich een roosvenster met visblaastracering. Onder de cordonlijst een driepasfries. De derde geleding heeft boven een vierpasfries een lancetfries met driepas. De vierde geleding bevat galmgaten onder een spitsbooglijst. Aan de vier zijden een steile topgevel geflankeerd door dubbele uitkragende spitsen. Hierboven een zeshoekige spits met leien in maasdekking en bol, kruis en windvaan. De zij- en achtergevels hebben eenvoudige baksteen steunberen met versnijding, afzaat en waterspuwer. Hiertussen de spitsboogvensters met afzaat en verschillende neogotische kalksteen tracering en glas-in-lood. Boven de zijbeukvensters natuursteen wenkbrauwbogen. De tracering is opgebouwd uit drie lancetten, alternerend bekroond door staande en liggende vierpassen met driepas en visblaas. De transeptfaçade is gevat tussen drie keer versneden overhoeks geplaatste steunberen, eindigend in een achthoekige pijler met bakstenen spits. Het venster is opgebouwd uit drie lancetten bekroond door driepas in sferische driehoek waar boven zeslobbige rozet. Tussen het koor en transept okselkapellen. Oostelijk daarvan bevindt zich een lager aangezette koorkapel. Aan de noordzijde bevindt zich de sacristie uit 1936, met als huisnummer 4A. Tussen de zware lage steunberen bevinden zich gekoppelde spitsboogvensters met diefijzers. Boven is een balustrade opgemetseld. Het koor bezit smeedijzeren ankers ter hoogte van gewelf en raaminzet. In de gevel is een eerste steen aangebracht met tekst: DOM Primem lapidem posuit R. Vissers pastor 6 juni MDCCCLVI. De binnenmuren en gewelven zijn gepleisterd. Tussen de spitsbogen die de ruimte verdelen bundelpijlers die leiden naar de geprofileerde kruisribgewelven met bewerkte sluitstenen. In het priesterkoor bevinden zich glas-in-loodramen van Jos Menke uit Goch, daterend 1899. De vensters hebben Petrus, de H. Lucia tussen Maria en Jozef, Paulus, als onderwerp. In het schip bevinden zich grisaille ramen van F. Nicolas & Zn uit Roermond, 1896. De figuratieve elementen hierin dateren uit 1950. In de kerk horen 14 kruiswegstaties op doek thuis, geschilderd door F.G.J. Beers uit Antwerpen, tussen 1890 en 1892. Tot het kerkmeubilair hoort verder onder meer; een doopvont uit het einde van de achttiende eeuw door Jac. Pijpers, met een deksel uit ca. 1935. Voorts een eikenhouten altaartombe uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Hierbij; een tabernakel uit ca. 1935, door Zimmerman en Van Wijnhoven. Het orgel uit 1930. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Tenslotte diverse heiligenbeelden. De kerk wordt deels omgeven door een lage vernieuwde bakstenen muur voorzien van oude hardstenen pijlerbekroningen. Waardering Het kerkgebouw met sacristie is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van het katholicisme in de tweede helft van de negentiende eeuw en de vorming van parochiecentra op het platteland. Het is tevens van belang voor de geschiedenis van de nederzetting, vanwege de continuïteit van het kerkelijk gebruik die tot uitdrukking komt in de aanwezigheid van de middeleeuwse toren, welke in de neogotische kerk is opgenomen. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de plaats in het werk van de architect Van Tulder, als bijzonder voorbeeld van de verwerking van motieven uit de Brabantse dorpsgotiek met elementen van de zuidelijke Neogotiek, welke Van Tulder tijdens zijn Belgische opleiding heeft leren kennen. Het gebouw heeft ensemblewaarden in samenhang met pastorie en parochiehuis. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513690
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Heilige Luciakerk
De ingang van de kerk
De ingang van de kerk
Plaats Mierlo
Coördinaten 51° 26′ NB, 5° 37′ OL
Gebouwd in 1856-1859
Gewijd aan Lucia van Syracuse
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  513690
Architectuur
Architect(en) Hendrik Jacobus van Tulder
Bouwmateriaal baksteen
Stijlperiode Neogotiek
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Heilige Luciakerk is de enige kerk in Mierlo en de parochiekerk van de Heilige Luciaparochie, een parochie die bestaat uit het dorp Mierlo. De kerk is gewijd aan Lucia van Syracuse. Per 1 januari 2015 is de parochie opgegaan in de parochie Heilige Nicasius. Dit is een parochie die de oude parochies uit Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel omvat.

Geschiedenis

De middeleeuwse kerk dateerde uit 1496. Ze werd in 1648 genaast door de hervormden en in 1814 kregen de katholieken hem weer terug. Ze werd echter na enige tijd te klein bevonden. In 1856 werd daarom begonnen aan de bouw van een nieuwe kerk. Deze werd geopend op 1 november 1858, met Allerheiligen, maar pas in 1859 was de kerk volledig voltooid. De kerk is ontworpen door de architect Hendrik Jacobus van Tulder, die ook vele andere kerken in Zuidoost-Brabant heeft ontworpen.

Binnenin de huidige toren zijn nog overblijfselen van de oorspronkelijke gotische toren te vinden. Ook is er nog een klok uit 1414, waarschijnlijk gegoten door Jan van Venlo. De twee andere klokken zijn uit 1953 en gegoten door Klokkengieterij Eijsbouts.

Literatuur

  • Th. de Groof, 2008, 150 jaar Heilige Luciakerk

Externe link


Monumenten in de buurt van Heilige Luciakerk in Mierlo

Calvarieberg op het kerkhof

Heer van Scherpenzeelweg 19
Mierlo (Gemeente Geldrop Mierlo)
Inleiding: Op het kerkhof bij de St. Luciakerk bevindt zich een geheel uit natuursteen opgetrokken CALVARIEBERG die in 1919 werd gebouwd do..

Patronaat

Heer van Scherpenzeelweg 14
Mierlo (Gemeente Geldrop Mierlo)
Inleiding PATRONAAT, gebouwd rond 1920, met een toneelzaal. De deuren zijn vernieuwd rond 1960. De ruimte is heden in gebruik als horecagel..

Pastorie met een aanbouw

Heer van Scherpenzeelweg 18
Mierlo (Gemeente Geldrop Mierlo)
Inleiding PASTORIE met een aanbouw, beide gebouwd in 1906 in ambachtelijk-traditionele stijl, ten dienste van de er rechts achter gesitueer..

Oude Raadhuis

Dorpsstraat 134
Mierlo (Gemeente Geldrop Mierlo)
Inleiding Voormalig GEMEENTEHUIS, opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant en daterend uit 1806. Het pand is enigszins terzijde ..

Standerdmolen Mierlo

Dorpsstraat 147
Mierlo (Gemeente Geldrop Mierlo)
Molen. Halfgesloten standaardmolen.

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)