Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Reddingboothuisje KNRM in Hindeloopen

Gebouw

't Oost 1
8713JP Hindeloopen (gemeente Súdwest Fryslân)
Friesland

Bouwjaar: 1911


Beschrijving van Reddingboothuisje KNRM

Inleiding Het REDDINGBOOTHUIS van het Reddingsstation te Hindeloopen, dat deel uitmaakt van de "Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij", is in 1911 gebouwd door Tjeerd Diekkes uit Hindeloopen. De KNRM is opgericht met het doel om hulp te verlenen aan zeelieden die voor de Nederlandse kust voeren en in gevaar verkeerden. In eerste instantie was de reddingsmaatschappij actief langs de kust van de Noordzee, pas tegen het begin van de 20ste eeuw werd het reddingswerk ook langs de Wadden- en Zuiderzeekust verricht. Hindeloopen was één van de eerste reddingsstations langs de Zuiderzeekust. Het boothuis met helling voor de roei-reddingsvlet is op de dijk gebouwd. De eerste redding vond pas plaats in 1919. In 1941 is de roei-reddingsboot vervangen door een motor-reddingsboot. Na de afsluiting van de Zuiderzee is het IJsselmeer langzamerhand een zeer geliefd watersportgebied geworden, dat heeft tot gevolg dat er nog steeds reddingswerk wordt verricht. Het boothuis staat nog op de oorspronkelijke plek, aan de waterkant van de dijk aan de noordoostzijde van het dorp, ten zuiden van de oude haven en is naar het zuidoosten gericht. Zowel het exterieur als het interieur verkeert, op een klein aantal aanpassingen na, in oorspronkelijke staat. Van de betonnen helling is alleen een restant bij het water overgebleven. Het huis en de fundering zijn recent opgeknapt. Het boothuis is nu ingericht als een klein museum, waar oud materiaal, oude benodigdheden en gereedschap opgesteld staan. Omschrijving Het reddingsboothuis is opgetrokken uit hout, heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met zwarte geglazuurde gegolfde Friese pannen. De onderzijde steunt aan de zuidzijde op het dijkprofiel en aan de waterkantzijde op gemetselde vierkante palen op het dijklichaam. De ruimte tussen de onderzijde en de dijk wordt gevuld door vijf houten planken die horizontaal langs iedere zijde zijn geplaatst. Het houten plateau voor de ingang is vernieuwd. De voorgevel heeft over de gehele breedte dubbele houten deuren. In de top, die wordt omsloten door een vrij brede, eenvoudige windveer met opvallende makelaar en ijzeren windstrekenwijzer, zit een rond raam met radiale indeling. De zijgevels zijn blind. Tegen de naar het zuiden gerichte zijgevel is over de gehele lengte een houten bankje geplaatst. De achtergevel heeft twee kleine rechthoekige ramen. Ook de geveltop aan achterzijde heeft een windveer met makelaar. Het INTERIEUR is voor een groot deel origineel: de wanden -met kledinghangplaats en nummer voor iedere schipper-, de dakconstructie en de vloer, alle van hout, zijn op een paar details na oorspronkelijk. Het glijsysteem voor de boot is echter verdwenen. Waardering Het Reddingboothuis aan de haven van Hindeloopen is van algemeen cultuurhistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van een cultuurhistorische ontwikkeling; - als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het reddingswerk op het water; - vanwege de situering, verbonden met de functie; - voor het aanzien van de streek en in het bijzonder van de haven en in relatie tot de geschiedenis van het land, de streek en de stad; - vanwege de in grote mate aanwezige architectonische gaafheid van exterieur en interieur; - in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving; - vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513628
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Graaf van Bylandt, vernoemd naar Carel Jan Emilius van Bylandt
Roeireddingboot no. 15 in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder in 2017
KNRM-reddingboot Insulinde in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder
De Prins Hendrik, op 8 maart 1952 de nieuwe KNRM-reddingboot in Den Helder. Hier samen op de foto met de oude KNRM-reddingboot Dorus Rijkers uit 1923
Een sfeerbeeld van de redding van de bemanning van een in noord verkerend schip geeft deze film uit 1952. De bemanning van de Faustus wordt gered nadat hun schip bij Hoek van Holland is vastgelopen tijdens een hevige noordwesterstorm. Het schip vergaat uiteindelijk in de Nieuwe Waterweg[1]
150-jarig bestaan KNZHRM
Oud KNRM-gebouwtje in Hindeloopen
KNRM in Medemblik
Het collectebootje van de KNRM
KNRM-boot op Terschelling in 2015

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is een particuliere stichting voor het verlenen van hulp aan in nood verkerende mensen en schepen langs de Nederlandse kust. De Reddingmaatschappijen zijn opgericht in 1824 en vormen onderdeel van het Nederlandse reddingwezen. Aanleiding was een scheepsramp voor de kust van Huisduinen in oktober van dat jaar waarbij drie schipbreukelingen en zes redders het leven lieten.

Ontstaan uit fusie

De KNRM is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen de in 1824 opgerichte Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij (KNZHRM) - eerder NZHRM geheten[2] - en de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreu­kelingen (KZHMRS) (opgericht door Willem van Houten). Laatstgenoemde organisatie nam het gebied ten zuiden van Scheveningen voor zijn rekening; eerstgenoemde het noordelijke deel van de Noordzeekust benevens het IJsselmeer.

Donaties en vrijwilligers

De KNRM steunt vooral op giften van donateurs, nalatenschappen, sponsoring, subsidies en de inzet van ruim 1.300 vrijwillige bemanningen en medewerkers. Sinds 1824 worden reddingboten gebouwd dankzij genereuze schenkingen. De namen van de reddingboten hebben daardoor altijd een relatie met de schenker of erflater. Zij ontvangt door eigen fondsenwerving gemiddeld 10 miljoen euro en uit nalatenschappen 4 miljoen euro. De KNRM ontvangt in geringe mate ook subsidie van de staat en van Europa.[3] Vrijwilligers van de KNRM zijn 24 uur per dag beschikbaar voor het uitvoeren van search-and-rescue- en andere hulpverleningstaken op het water in opdracht van de Kustwacht.

Aanvankelijk lag de nadruk van het werk op reddingactiviteiten ten behoeve van de beroepsvaart, doch in de loop der tijd wordt steeds meer hulp verleend aan watersporters. Schepen van de KNRM kwamen in 2017 2.119 keer in actie, daarbij werd aan 3.521 mensen en 78 dieren hulp verleend.

Technische ontwikkeling

De reddingboten hebben in de loop van de tijd een sterke technische ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk werd gebruikgemaakt van Groenlandse sloepen, die in zware zeegang snel omsloegen. Speciaal gebouwde reddingssloepen (afgeleid van het Engelse Beeching-Peake-type, voorzien van luchtkasten aan de bovenzijde van de voor- en achtersteven) vormden (vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw) een duidelijke verbetering. Doordat deze boten geroeid werden, duurder het vaak lang voordat een reddingboot een in nood verkerend schip bereikt had. Met de komst van (relatief) snelle motorreddingboten in de jaren 10 van de twintigste eeuw kon deze tijd aanmerkelijk bekort worden.

Een grote innovatie werd gevormd door de zelfrichtende reddingboot: hierbij zorgde een stelsel van kleppen ervoor dat asymmetrische tanks in het schip bij het omslaan volliepen, waardoor het schip doordraaide en zich daarna weer oprichtte. Het eerste schip van dit type, de Insulinde, bevindt zich nu in de collectie van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder. Dit principe is sedert de jaren 30 steeds toegepast, ook bij de in de jaren 60 en 70 gebouwde schepen.

Vanaf de jaren 80 werd het bouwprogramma gericht op kleinere doch snelle motorboten van het type rigid inflatable of RIB: een planerende romp, rondom voorzien van een luchtgevulde rubberen tube. Deze boten worden veelal voortgestuwd met waterjets. Hierbij zijn er geen schroeven die buiten de romp uitsteken. Schroefschade bij opereren in ondiep water behoort daarmee tot het verleden (hoewel de schroeven van reddingboten in een soort tunnel waren geplaatst, en daarmee minder kwetsbaar waren, was het risico van beschadiging niet geheel afwezig). Een nadeel is het betrekkelijk lage rendement. Dit wordt ondervangen door, voor schepen van deze afmetingen, zeer sterke motoren: bij het grootste scheepstype, met een lengte van bijna 19 meter, bedraagt het motorvermogen 2 x 735 kilowatt. Hiermee worden op vlak water topsnelheden bereikt tot 34 knopen (circa 65 km/h). Voor de dienst op kleinere stations zijn diverse kleinere typen gebouwd, die bij stations zonder haven in een botenhuis zijn gestationeerd, op een bootkar. Ze kunnen met behulp van een tractor vanaf het strand worden gelanceerd. In 2015 werd een revolutionair type reddingboot in dienst genomen. Deze Nh1816 heeft een rompvorm van het model bijlboeg waardoor het schip in slecht weer comfortabeler vaart op hoge snelheid.

De KNRM heeft 45 reddingstations in een groot aantal plaatsen aan de Nederlandse kust, de Zeeuwse Delta, aan het IJsselmeer en de Randmeren rond Flevoland. Op 10 reddingstations vaart de KNRM met een beroepsschippers, doch het overige personeel bestaat uit vrijwilligers (ruim 1.300 personen). Er zijn totaal 85 reddingboten in de vloot.

De KNRM werkt bij zijn activiteiten nauw samen met organisaties als de Kustwacht, de Reddingsbrigade, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en het Korps landelijke politiediensten.

Onderscheidingen van de reddingmaatschappijen

Medaille van de Maatschappij tot Redding van Schip-
breukelingen

De Medaille van den Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij, later[4] de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij werd in 1840 door het bestuur van deze vereniging die zich richtte op het redden van schipbreukelingen ingesteld. De overheid en de burgerij wilden een mentaliteitsverandering bewerkstelligen. In eerdere eeuwen bekommerden de bewoners van vissersdorpen zich uitsluitend om het jutten en het leegroven van wrakken. Men liet de in moeilijkheden gekomen opvarenden van schepen verdrinken en stak geen hand naar ze uit.[5] De Medaille van de Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen werd in 1838 door de toen nog niet Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen ingesteld. Voorbeelden waren de medailles, het waren legpenningen, van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen die sinds 1767 een legpenning gaf aan redders van mensen die in een gracht of sloot dreigden te verdrinken en de in Engeland door particulieren ingestelde medaille van de Royal National Lifeboat Institution die sinds 1824 werd uitgereikt.

Later volgden onder meer de Medaille voor trouwe dienst van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen en de Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen. In 1991 werd de Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in drie graden ingesteld.

Monument voor verdronken redders

Sinds 1824 verloren 69 redders het leven tijdens reddingsacties door het kapseizen van de reddingboot of het overboord slaan van bemanningsleden tijdens stormweer. Het laatste fatale incident voltrok zich in 1981. De redders worden herdacht met een Nationaal Monument voor het Reddingswezen op het Helden der Zeeplein in Den Helder. Het monument, met carillon werd in 1934 door Koningin Wilhelmina. Een naamlijst van de verdronken redders staat vermeld op de website van de KNRM.[6]

Reddingmuseum

De historie van het Nederlandse reddingswezen wordt beheerd en tentoongesteld in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder. Hier liggen diverse oude reddingboten en wordt de ontwikkeling van het reddingswerk getoond op een interactieve manier. Het Reddingmuseum is genoemd naar Dorus Rijkers (1847-1928), één van de beroemdste redders uit de historie, die als schipper van de roeireddingboot van Den Helder tussen 1886 en 1911 493 schipbreukelingen heeft gered.

Strandbewaking

Sinds 2010 doet de KNRM ook de strandbewaking op de Friese Waddeneilanden. Deze tak heet KNRM Lifeguards Hiervoor zijn circa 100 KNRM strandwachten opgeleid die voldoen aan de internationale eisen. In 2016 werden op 10 reddingsposten door de strandwachten 1.840 hulpverleningen verricht. Per 2015 maakt ook de Wassenaarse Reddingsbrigade gebruik van de diensten van de KNRM.

De life guards maken gebruik van 130 pk sterke waterscooters, maar ook kunnen zij reddingen uitvoeren met een zogeheten paddleboard (een soort van surfplank) of tubes (een schuimrubberen band). Door gebruik van geel-rode vlaggen wordt een zwemmersgebied aangegeven. Badgasten worden uitgenodigd tussen deze vlaggen te zwemmen omdat het strand daar beveiligd wordt.

Dochteronderneming

De KNRM heeft een dochteronderneming samen met de STC-Group. Deze opende op 27 juni 2013 een drijvend oefenbassin in de Heysehaven in Heijplaat (Rotterdam). In het bassin kunnen stormen met windkracht 8 en slagregens worden gesimuleerd, terwijl een golfmachine golven van anderhalve meter opwekt. In dit offshore safety opleidingscentrum STC-KNRM worden de vrijwilligers van de KNRM opgeleid en geoefend in kapseisontsnappingstrainingen en eigen veiligheidsprocedures.[7]

Diverse reddingboten

Externe links


Monumenten in de buurt van Reddingboothuisje KNRM in Hindeloopen

Stadsboerderij van het stolptype met inrit aan de voorzijde

Tuinen 31
Hindeloopen (Gemeente Súdwest Fryslân)
Stadsboerderij van het stolptype, met inrit aan de voorzijde. Zesruitsvensters. In metselwerken gevels Friese drielingsteen. Schilddak va..

Westelijke havendam

't Oost 5
Hindeloopen (Gemeente Súdwest Fryslân)
Langs de westelijke havendam een houten loopsteiger en aan het einde daarvan een schermwand met op de dam een houten lichtopstand, langs tra..

Pand onder voor afgeschuind zadeldak

Kalverstraat 13
Hindeloopen (Gemeente Súdwest Fryslân)
Pand onder voor afgeschuind zadeldak. Eenvoudige vensters met roedenverdeling.

Schutsluis met houten ophaalbrug (Sluis Hindeloopen)

bij 't Oost 12 Oost 12 bij 't Oost 12
Hindeloopen (Gemeente Súdwest Fryslân)
Schutsluis met houten ophaalbrug. Sluis met trapje van de dijk. Langs trap en dijk gietijzeren hekken; op de dijk de hameipoort van een kl..

Klein pand onder zadeldak tussen topgevels doorsneden door een geblokt fries

Kalverstraat 4
Hindeloopen (Gemeente Súdwest Fryslân)
Klein pand onder zadeldak tussen topgevels doorsneden door een geblokt fries.

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)