Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ter Horst: historische tuin- en parkaanleg in Loenen

Tuin Park Landgoed

Hoofdweg 74
7371AK Loenen (gemeente Apeldoorn)
Gelderland

Bouwjaar: 1800


Beschrijving van Ter Horst: historische tuin- en parkaanleg

Onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Omschrijving De structuur van de gaaf bewaarde formele aanleg uit circa 1800 wordt bepaald door verschillende eikenlanen, die vrijwel loodrecht op de Hoofdweg zijn geprojecteerd en met elkaar verbonden worden door de Molenallee, die het gehele goed omvat. Vanaf de Hoofdweg wordt Ter Horst ontsloten middels een eikenlaan, die aan de zuidwestzijde van het huis en het beukenbos doorloopt, eindigend bij de Eerbeeksedijk; deze laan heeft een lengte van 530 meter, waarvan het tracé onduidelijk is geworden. Dwars op de oprijlaan, parallel aan de Hoofdweg, ligt een langgerekte vijverpartij bestaande uit drie terrasvijvers, die uitkomen op het grachtenstelsel rond het kasteel. Over de vijver was een zicht op de kerk van Loenen geprojecteerd, welke thans is dichtgegroeid. Bij de verkoop in 1924 werden de vijvers aanbevolen voor de forellenteelt, thans worden ze gebruikt als houtwaterplaats. De kern van de buitenplaats wordt gevormd door de 18de-eeuwse classicistische opzet van een omgracht hoofdgebouw met twee bouwhuizen die een met Veluwse veldkeien bestraat voorplein omsluiten. Vanaf de as van het huis loopt een breed zicht over het voorplein tussen lindelanen door naar het door opgaande beplanting omzoomde weiland aan de overzijde van de Hoofdweg. Aan de zuid- en oostzijde van het huis is een kleinschalige aanleg van verschillende compartimenten, waarvoor de tuinarchitect L. Springer in 1919 het ontwerp in neo-formele (gemengde) stijl maakte: aan de oostzijde voor de oranjerie ligt de bloementuin, thans grasparterre, waarvan alleen de padenstructuur resteert, deze tuin wordt aan de oostzijde begrensd door een houten schutting waarachter de moestuin met kas en koude bakken en de boomgaard zijn gesitueerd. In het verlengde van de bloementuin ligt een dichtgegroeid langwerpig bosperceel met links daarvan een geometrische aanleg waarvan thans de uitgegroeide heesters en een taxusgroep resteren. Achter deze aanleg strekt zich een beukenbos (Horsterbos genaamd) tot aan de Loenensche Beek en de Molenallee uit. De noordelijke bosrand wordt afgesloten in de vorm van een boog als enig landschapselement van de aanleg. De omgeving van Ter Horst bestaat uit een coulissenlandschap van afwisselend graslanden met sloten, akkers, houtwallen en bosjes. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Ter Horst is van algemeen belang: - vanwege de gaaf bewaarde 18de-eeuwse classiscistische opzet van de aanleg met een middenas en een lanenstelsel; - vanwege de restanten van de aanleg van L. Springer uit 1919; - vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513520
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Ter Horst: historische tuin- en parkaanleg in Loenen

Ter Horst: moestuin met kas, koude bakken, houten en houten schutting

Hoofdweg 74
Loenen (Gemeente Apeldoorn)
Onderdeel 11: MOESTUIN MET KAS, KOUDE BAKKEN EN HOUTEN SCHUTTING. Omschrijving Naast de oranjerie ligt een rechthoekige moestuin a..

Ter Horst: ijskelders

Hoofdweg 74
Loenen (Gemeente Apeldoorn)
Onderdeel 12: IJSKELDERS. Omschrijving Ten oosten van het hoofdgebouw naast het hoenderhok gelegen ijskelders, bestaande uit drie bakstene..

Huis Ter Horst

Hoofdweg 74
Loenen (Gemeente Apeldoorn)
Onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Ter Horst). Omschrijving Geheel omgracht, bakstenen kasteel in renaissance-stijl uit 1557 met een front van gep..

Ter Horst: toegangshek

Hoofdweg 74
Loenen (Gemeente Apeldoorn)
Onderdeel 3: TOEGANGSHEK. Omschrijving Aan het begin van de oprit staat een laat-18de-eeuws toegangshek bestaande uit vier geblokte pijler..

Ter Horst: brug

Hoofdweg 74
Loenen (Gemeente Apeldoorn)
Onderdeel 4: BRUG. Omschrijving Naar het voorplein een 18de-eeuwse brug bestaande uit bakstenen halfronde keermuren (circa1791) en een ho..

Kaart & Routeplanner