Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbele villa in Haarlem

Woonhuis

Linnaeuslaan 22
2012PP Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: ca. 1910


Beschrijving van Dubbele villa

Inleiding DUBBELE VILLA, rond 1910 gebouwd in het toen nog onder de gemeente Heemstede ressorterende villapark Oosterhout. Het pand ligt op de hoek van de Linnaeuslaan en de Oosterhoutlaan. Stilistisch is het pand te beschouwen als een voorbeeld van de Engelse landhuisstijl. Omschrijving Op vrij, doch gespiegeld, grondplan gebouwde dubbele villa bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping. Het pand bestaat in hoofdvorm uit een rechthoekig bouwblok dat aan de lange zijde (evenwijdig aan de Oosterhoutlaan) is uitgebouwd met een dubbele kopgevel en aan de beide korte zijden (haaks op de Oosterhoutlaan) met enkele kopgevels. Het pand heeft een samengestelde kap die bestaat uit een evenwijdig aan de Oosterhoutlaan lopend schilddak en aan aantal zadeldaken die het schilddak snijden. De dakschilden van het schilddak zijn door aankapping geknikt. De kap is bedekt met rode Hollandse pannen. De grootste hoogte wordt bereikt door de evenwijdig aan de Oosterhoutlaan lopende noklijn van het schilddak. Anders dan bij het schilddak gebruikelijk zijn de uiteinden van de noklijn verder doorgetrokken, waardoor onder de beide uiteinden driehoekige toppen zijn ontstaan. Deze toppen zijn gevuld met houten kozijnen waartussen zich meerruits draaivensters bevinden. In deze noklijn bevinden zich drie schoorstenen: een dubbele in het midden en twee enkele nabij de uiteinden van de noklijn. Het muurwerk bestaat grotendeels uit witgepleisterd metselwerk. Alleen de parterre is tot op deurhoogte is rode baksteen opgetrokken. De uitgebouwde dubbele kopgevel evenwijdig aan de Oosterhoutlaan is tot verdiepinghoogte in rode baksteen opgetrokken. De kapverdieping heeft overkragend vakwerk met daartussen verticale stroken witgepleisterd metselwerk. De geveltoppen zijn steeds uitkragend en rustend op buiten de gevellijn doorgetrokken balkkoppen van de vlieringvloer. De kap rust hier op doorgetrokken vlieringen. Het vullende muurvlak ligt terug en is witgepleisterd. De plaatsing van de vensters in het muurwerk is evenals de plattegrond vrij doch gespiegeld. De dubbele kopgevel aan de Oosterhoutlaan en de beide haaks hierop staande kopgevels hebben op de verdieping en kapverdieping een centraal geplaatste oriël. De twee hoogste oriëls in de dubbele kopgevel bevinden zich in het naar voren springende vakwerk en komen daardoor verder naar buiten dan de oriëls in het muurwerk hieronder. In de beide kopgevels haaks op de Oosterhoutlaan lopen oriëls van verdieping en kapverdieping in elkaar over. De oriëls van de kapverdieping wijken hier echter af door hun rechthoekige hoofdvorm. De hoofdingangen van de dubbele villa zijn temidden van vensterstroken in deze beide kopgevels geplaatst. Waardering De gaaf bewaarde uit omstreeks 1910 daterende dubbele villa in Engelse Landhuisstijl is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, alsmede vanwege de stedenbouwkundige betekenis als beeldbepalend onderdeel van het vroeg twintigste-eeuwse villapark Oosterhout. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513476
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dubbele villa in Haarlem

Oosterhout

Oosterhoutlaan 19
Haarlem
"Oosterhout", 18e eeuws gepleisterd rechthoekig landhuis, benedenramen in de aanvang der 19e eeuw verlaagd. K. v. Mander Lyceum, moderne vle..

Spaer en Hout

Hek Spaer en Hout
Haarlem
Hek van "Spaer en Hout", gesmede naamletters, gemetselde pijlers, 18e eeuw.

De Zwanenhof

Vijverlaan 1
Haarlem
Inleiding Temidden van rondomgaande tuin tussen Vijverlaan en openbare vijver gelegen VILLA, genaamd "De Zwanenhof", in hoofdvorm geïnspir..

Vierdiepingloos pand

Vijverlaan 14
Haarlem
Tot dit gedeelte van het complex behorend, achter het pand Zonnelaan 51 gebouwd, verdiepingloos pand, dat oorspronkelijk als gemeenschapsrui..

Montessorischool

Churchilllaan 70
Haarlem
Inleiding In opdracht van de Haarlemse Montessori Schoolvereeniging gebouwde MONTESSORISCHOOL naar ontwerp van A.M.J. Sevenhuijsen uit 1923..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbele villa in Haarlem

Foto's (1)