Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in neoclassicistische trant in Haarlem

Woonhuis

Prinsen Bolwerk 3
2011MA Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: 1865
Architect: J. van Ek


Beschrijving van Villa in neoclassicistische trant

Inleiding Tegen helling van de bolwerken en op geruime afstand van rijweg gebouwde VILLA in neoclassicistische trant naar ontwerp van J. van Ek uit 1865. Het pand behoort tot de bouwstroom die in hoofdzaak tussen 1864 en 1870 resulteerde in de realisering van elf villa's op de bolwerken, die kort na 1821 naar ontwerp van J.D. Zocher jr. tot geaccidenteerd wandelpark in Engelse landschapsstijl waren getransformeerd. De rond 1930 als school in gebruik genomen villa werd toen aan de oostzijde met een vleugel uitgebreid. Het pand heef nog steeds een functie als school. NB De rond 1930 gebouwde vleugel valt buiten de bescherming. Omschrijving De symmetrisch opgezette villa heeft een rechthoekig grondplan met een middenrisaliet in de lange zijden. De lange zijden liggen respectievelijk op het zuidoosten en het noordwesten. De middenrisaliet aan de noordwestzijde is minder diep dan die aan de zuidoostzijde Het pand bestaat uit souterrain, bel étage, verdieping en lage kapverdieping en staat overhoeks ten opzichte van de rijweg. Omdat het pand tegen een helling is gebouwd is het souterrain alleen aan de zuidoostzijde zichtbaar, alwaar het zich als sokkel manifesteert. Bel étage en verdieping zijn van gelijke hoogte. De lange zijden tellen elk vijf vensterassen, waarvan drie in de risalieten. De beide korte zijden, respectievelijk op het zuidwesten en het noordoosten, hebben elk drie vensterassen. Het pand heeft een flauw hellend schilddak met zwarte Hollandse pan. De noklijn loopt evenwijdig aan de lange zijden. In het zuidwestelijk dakschild bevindt zich een dakkapel. De villa is opgetrokken uit witgepleisterde baksteen op grijsgepleisterde sokkel. Het pleisterwerk van de sokkel heeft op de hoeken en in de midderisaliet het motief van natuurstenen blokken. Het geheel staat op een licht vooruitspringende plint. Het muurwerk boven de sokkel heeft glad pleisterwerk binnen een horizontale en verticale geleding. Deze geleding bestaat tussen sokkel en hoger muurwerk uit een omgaande cordonlijst, terwijl bel étage en verdieping elk door omgaand fries en kroonlijst worden afgesloten. De verdieping heeft als extra geleding een cordonlijst die de onderdorpels van de vensters met elkaar verbindt. De verticale geleding van de gevels boven de sokkel bestaat uit gekoppelde lisenen op en nabij de hoeken van de hoofdmassa en de risalieten. Behalve in de risalieten zijn de vensterassen voorzien van geprofileerde omlijstingen, op de verdieping bovendien van een fries met kroonlijst. Het lage muurwerk tussen cordonlijst en onderdorpel van de vensters is op de bel étage glad en licht vooruitspringend en op de verdieping gedecoreerd en in het vlak gehouden. De vensters zijn alle van hout en nog merendeels voorzien van de T-vormige draairamen. Waardering De in hoofdvorm en detailllering merendeels gaaf bewaarde villa uit 1865 in Eclectische trant is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde, tevens is de villa van algemeen belang wegens ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van de witte villa-bebouwing in relatie tot de landschappelijke aanleg van de bolwerken. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513410
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa in neoclassicistische trant in Haarlem

Dubbele villa in eclectische trant

Prinsen Bolwerk 9
Haarlem
Inleiding Tegen een glooiing van de bolwerken gebouwde dubbele VILLA in eclectische trant naar ontwerp van L. Tollenaar uit 1869. Het pand ..

Villa in Eclectische trant

Prinsen Bolwerk 1
Haarlem
Inleiding Tegen glooiing van de bolwerken gebouwde VILLA in Eclectische trant naar ontwerp van J.H. van Ek uit 1869. Het pand behoort tot d..

IJzeren spoorwegviaduct met bijbehorend hekwerk

Stationsplein 5
Haarlem
Inleiding IJzeren SPOORWEGVIADUCT met bijbehorend HEKWERK, als onderdeel van het in Art Nouveau gedetailleerde station (monnr. 19786) naar ..

Willem van Oranjeschool

Rozenhagenstraat 15
Haarlem
Inleiding Naar ontwerp van Tj. Kuipers in 1921 gebouwde SCHOOL in geprononceerde stedenbouwkundige situering. De school ligt in de as van h..

Dubbele villa in sobere eclectische trant

Kennemerplein 11
Haarlem
Inleiding Dubbele VILLA in sobere eclectische trant naar ontwerp van P. Jung uit 1869. Het pand is stedenbouwkundig prominent gesitueerd en..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa in neoclassicistische trant in Haarlem

Foto's (1)