Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in Eclectische trant in Haarlem

Woonhuis

Prinsen Bolwerk 1
2011MA Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: 1869
Architect: J.H. van Ek


Beschrijving van Villa in Eclectische trant

Inleiding Tegen glooiing van de bolwerken gebouwde VILLA in Eclectische trant naar ontwerp van J.H. van Ek uit 1869. Het pand behoort tot de bouwstroom die in hoofdzaak tussen 1864 en 1870 resulteerde in de realisering van elf villa's op de bolwerken, die kort na 1821 naar ontwerp van J.D. Zocher jr. tot geaccidenteerd wandelpark in Engelse landschapsstijl waren getransformeerd. De villa werd na 1900 aan de oostzijde met een verdiepingloze uitbouw in de vorm van en ter grootte van een serre uitgebreid. Het pand heeft tegenwoordig een kantoorfunctie. Omschrijving De merendeels symmetrisch opgezette villa heeft een rechthoekig grondplan en bestaat uit souterrain, bel ├ętage, verdieping en kapverdieping. Het rechthoekige pand staat met de lange zijgevel (zuid) evenwijdig aan de rijweg, voorgevel (west) en achtergevel (oost) staan haaks op de rijweg. De voor- en achtergevel zijn ter breedte van drie vensterassen, beide zijgevels ter breedte van vijf vensterassen. Boven het rondomgaande fries met kroonlijst bevindt zich een met zwarte Hollandse pan gedekt schilddak waarvan de noklijn evenwijdig loopt aan de rijweg. De gootlijst rust op consoles die zowel individueel, paarsgewijs als in reeksen zijn geplaatst. De voorgevel (west) heeft een smalle middenrisaliet die zich in fries en kroonlijst voortzet en die door een dakkapel wordt geaccentueerd In de risaliet bevindt zich de in een portiek geplaatste ingang, met daarboven een balkon dat via dubbele openslaande deuren vanuit de verdieping wordt betreden. Aan weerszijden van de risaliet is op bel ├ętage en verdieping een dubbel venster geplaatst. De beide zijgevels zijn identiek. Van de vijf vensterassen zijn de tweede en vierde voorzien van spaarvelden. De achtergevel heeft net als de voorgevel een middenrisaliet doch verschilt van de voorgevel door de toepassing van niet-gekoppelde vensters op de verdieping. Rechts (noord) van de middenrisaliet bevindt zich de in de inleiding genoemde uitbouw met plat dat vanuit de verdieping toegankelijk is. De villa is opgetrokken in witgepleisterde baksteen op licht vooruitspringende donkere plint. De decoratie bevat neoclassicistische elementen, zoals de rondomgaande cordonlijsten ter verbinding van de onderdorpels en de op consoles rustende kroonlijsten en neogotische elementen zoals de wenkbrauwen boven de vensters en de behandeling van de bovenzijde van de middenrisaliet in de voorgevel. De borstweringen zijn versierd met rankmotieven. De vensters zijn overwegend licht getoogd, T-vormig en in hout uitgevoerd. De paneeldeur in de voorgevel dateert uit de bouwtijd. Waardering De in hoofdvorm en detaillering merendeels gaaf bewaarde villa uit 1869 in Eclectische trant is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde, tevens vanwege de ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van de villabebouwing die tussen 1864 en 1870 in relatie tot de landschappelijke aanleg van de bolwerken tot stand kwam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513409
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa in Eclectische trant in Haarlem

Villa in neoclassicistische trant

Prinsen Bolwerk 3
Haarlem
Inleiding Tegen helling van de bolwerken en op geruime afstand van rijweg gebouwde VILLA in neoclassicistische trant naar ontwerp van J. va..

IJzeren spoorwegviaduct met bijbehorend hekwerk

Stationsplein 5
Haarlem
Inleiding IJzeren SPOORWEGVIADUCT met bijbehorend HEKWERK, als onderdeel van het in Art Nouveau gedetailleerde station (monnr. 19786) naar ..

Dubbele villa in sobere eclectische trant

Kennemerplein 11
Haarlem
Inleiding Dubbele VILLA in sobere eclectische trant naar ontwerp van P. Jung uit 1869. Het pand is stedenbouwkundig prominent gesitueerd en..

Dubbele villa in eclectische trant

Prinsen Bolwerk 9
Haarlem
Inleiding Tegen een glooiing van de bolwerken gebouwde dubbele VILLA in eclectische trant naar ontwerp van L. Tollenaar uit 1869. Het pand ..

Villa in eclectische trant

Kennemerplein 3
Haarlem
Inleiding VILLA in eclectische trant naar ontwerp van L.P. Zocher uit 1866. Het pand is stedenbouwkundig prominent gesitueerd tegen een hel..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)