Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stalhouderij in Eclectische stijl met twee bovenwoningen in Haarlem

Gebouw

Floraplein 25 A
2012HM Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: 1882


Beschrijving van Stalhouderij in Eclectische stijl met twee bovenwoningen

Inleiding In 1882 in Eclectische stijl gebouwde STALHOUDERIJ met twee bovenwoningen. De stalhouderij, die nu in gebruik is als garagebedrijf, bevindt zich in de noordoosthoek van het Floraplein. Het pand is enigszins naar achteren gelegen en grenst met zijn zuidgevel aan Floraplein 26. De bebouwing langs het Floraplein maakt deel uit van een in 1873 door L.P. Zocher ontworpen plan voor de aanleg en bebouwing van het Hazepatersveld. Het Hazepatersveld was een weiland, gelegen tussen de Dreef, Hazepaterslaan en Wagenweg, dat kort vóór 1873 door de gemeente Haarlem was aangekocht van de Doopsgezinde gemeente. De gemeente Haarlem stond voor ogen het weiland te transformeren tot een villapark en zij gaf hiertoe het bedrijf van L.P. Zocher's vader, J.D. Zocher & Co., de opdracht om een plan voor aanleg en bebouwing van het Hazepatersveld te ontwerpen. In dit plan van aanleg, dat in 1873 gereed kwam, is een contrast zichtbaar tussen enerzijds de formele, stedelijke aanleg zoals die aan het Floraplein en de Dreef gedacht was en anderzijds de landschappelijke aanleg van het Florapark en een deel van de Hazepaterslaan. De voormalige stalhouderij bevindt zich temidden van de stedelijk aandoende eclectische bebouwing zoals die in 1876-'77 langs het Floraplein tot stand kwam. Vermoedelijk diende de stalhouderij als collectieve stal voor de panden langs het Floraplein of als stal bij één van de villa's die sinds 1880 in het Florapark gebouwd werden. Omschrijving Voormalige stalhouderij bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde bouwvolumes op rechthoekig grondplan. Het halfvrijstaand gelegen linkerbouwvolume (Floraplein 25a) bestaat uit een begane grond met daarboven een kapverdieping onder afgeknot zadeldak bekleed met zwarte Hollandse pannen. Het rechter bouwvolume (Floraplein 25b) is ingebouwd tussen Floraplein 25a en 26 en bestaat uit twee bouwlagen onder een schilddak met zwarte Hollandse pan. Het geheel is opgetrokken in rode baksteen. De pui van de voorgevel (west) is wit gesausd met een donkergrijs geverfde plint. De staldeuren in de voorgevel zijn enigszins gewijzigd ten behoeve van de huidige functie van het pand. Over de gehele voorgevel loopt tussen de begane grond en de verdieping een brede gepleisterde cordonlijst. Ook zijn er enkele horizontale pleisterbanden over de voorgevel aangebracht. Floraplein 25a bezit links in de voorgevel een houten voordeur die naar de bovenwoning leidt. De voorgevel van Floraplein 25a wordt afgesloten door een door bepleisterde Dorische pilasters ondersteund houten hoofdgestel. Deze geveltop, die een vierruits houten venster onder rondboogvormig spaarveld met gepleisterde sluitsteen bevat, wordt aan weerszijden gemarkeerd door bepleisterde vleugelstukken. Het pand Floraplein 25a wordt ter hoogte van de verdieping, door middel van een wit gesausde bakstenen uitbouw onder plat dak, verbonden met Floraplein 25b. Deze uitbouw bevat een vierruits houten venster. De linker zijgevel van Floraplein 25a is geheel blind en wordt afgesloten door een geprofileerde houten gootlijst. De voorgevel van Floraplein 25b is vier vensterassen breed en heeft in de, enigszins risalerende, linker en rechter vensteras een houten voordeur op de begane grond. Deze deuren worden omlijst door, in hout opgetrokken, Dorische pilasters en een hoofdgestel. Boven dit hoofdgestel bevindt zich een in stuc- en pleisterwerk uitgevoerd paneel met daarin een paardenhoofd. De twee risalerende hoekvensterassen bevatten op de verdieping dubbele houten, halfrond beëindigde koofluiken en worden net onder de kroonlijst afgesloten door een pleisterwerk fries met triglyfen. De twee middelste vensterassen van deze voorgevel bevatten op de verdieping twee vernieuwde vensters onder segmentbogen met gepleisterde sluitsteen. Waardering Voormalige stalhouderij uit 1882 in Eclectische trant van algemeen belang wegens cultuurhistorische en typologische waarde als zijnde een zeldzaam bewaard gebleven voorbeeld van een stalgebouw dat is gebouwd temidden van een stedelijke uitbreiding. Daarnaast is de stalhouderij van belang door zijn ensemblewaarde als onderdeel van het Floraplein. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513369
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Stalhouderij in Eclectische stijl met twee bovenwoningen in Haarlem

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 25
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw.

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 26
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw.

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 24
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw.

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 27
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw.

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 23
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Stalhouderij in Eclectische stijl met twee bovenwoningen in Haarlem

Foto's (1)