Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbele villa in Haarlem

Woonhuis

Florapark 10
2012HK Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: 1880
Architect: A.J. van Beek


Beschrijving van Dubbele villa

Inleiding In 1880 in eclectische trant gebouwde DUBBELE VILLA. De villa, gelegen aan de zuidzijde van het Florapark, is ontworpen door de architect A.J. van Beek in opdracht van jonkheer Quirin Hoeufft. De dubbele villa is in latere tijd verbouwd tot één grote villa en thans (1993) als kantoorruimte in gebruik. Het Florapark werd in 1873 door L.P. Zocher ontworpen en maakte onderdeel uit van een plan voor de aanleg en bebouwing van het Hazepatersveld. Het Hazepatersveld was een weiland, gelegen tussen de Dreef, Hazepaterslaan en Wagenweg, dat kort vóór 1873 door de gemeente Haarlem was aangekocht van de Doopsgezinde gemeente. De gemeente Haarlem stond voor ogen het weiland te transformeren tot een villapark en zij gaf hiertoe het bedrijf van L.P. Zocher's vader, J.D. Zocher & Co., de opdracht om een plan voor aanleg en bebouwing van het Hazepatersveld te ontwerpen. In dit plan van aanleg, dat in 1873 gereed kwam, is een contrast zichtbaar tussen enerzijds de formele, stedelijke aanleg zoals die aan het Floraplein en de Dreef gedacht was en anderzijds de landschappelijke aanleg van het Florapark en een deel van de Hazepaterslaan. In totaal waren er in het plan 50 woonhuizen geprojecteerd. In de uiteindelijke uitvoering zouden er echter 56 worden gerealiseerd, waardoor er sprake is van een zekere verdichting van het oorspronkelijke ontwerp. Als eerste kwam de stedelijk aandoende eclectische bebouwing langs het Floraplein tot stand (1876-'77), gevolgd door de neonrenaissancistische woonblokken langs de Dreef (1880 en 1882). Het Florapark en het westelijk deel van de Hazepaterslaan raakten pas in de periode na 1880 bebouwd, nadat de in Engelse landschapsstijl ontworpen parkaanleg alhier was voltooid. In het Florapark werden in de periode 1880-1892 acht vrijstaande villa's en drie dubbele villa's gebouwd. Eén van deze villa's, gelegen op de hoek met de Wagenweg, werd in 1939 afgebroken en vervangen door een school. De overige villa's zijn echter nog in het park aanwezig en verkeren voor een groot deel nog in originele staat. Ook de parkaanleg en de kavelverdeling (er heeft geen verdichting van de percelen plaatsgevonden) zijn nog merendeels oorspronkelijk. Het Florapark heeft hierdoor zijn aanzicht als villapark behouden. De erfafscheidingen tussen de openbare weg en de percelen aan het Florapark, Dreef en Hazepaterslaan zijn bij de aanleg van het villapark in één uniforme stijl ontworpen. Deze oorspronkelijke erfafscheidingen zijn nog bij alle panden aanwezig, al dan niet deels opnieuw opgebouwd. Omschrijving Direct aan de straat gelegen in oorsprong dubbele villa bestaande uit souterrain, bel-etage, verdieping en kapverdieping. Het pand is gebouwd op een in hoofdvorm rechthoekig grondplan en wordt gedekt door een afgeknot schilddak bekleed met grijze shingles. Het pand is opgetrokken in rode baksteen op een gebosseerde plint van natuursteen. De gevels van het pand zijn rondom rijk versierd met voornamelijk natuurstenen detailleringen. Tussen de bel-etage en de verdieping loopt een omlopende brede natuurstenen cordonlijst en over de gevels zijn verschillende omlopende horizontale natuurstenen banden aangebracht. Ook rondom de vensters en deuren zijn, met name in onder meer de strekken en vensterbanken, veel natuurstenen detailleringen aangebracht. Onder de vensters is op sommige plaatsen een mozaïek van gele, zwarte en blauwe tegeltjes als versiering aangebracht. Boven langs de gevels bevindt zich omlopend een gedeeltelijk houten gootlijst die wordt gedragen door houten consoles. De velden tussen de consoles zijn versierd met tegels en pleisterwerk. De gevels van het pand bevatten rondom onder meer schuifvensters, T-schuifvensters, draaiende vensters, vaste vensters en openslaande balkondeuren, alle in hout uitgevoerd in verschillende maten en vormen. Een aantal vensters zijn twee aan twee gekoppeld. In de voorgevel (noordwest) bevinden zich twee entrees met houten paneeldeuren. De rechter entree is overkapt door een balkon gedragen door onder meer een natuurstenen zuil. Deze entree is bereikbaar door middel van een drie treden tellende natuurstenen trap. In de voorgevel is de derde vensteras vanaf rechts doorgetrokken door de daklijst heen en wordt afgesloten door een afgeknot tentdak met inzwenkende dakschilden bekleed met grijze shingles. In drie van de vier dakschilden bevindt zich een kleine driehoekige dakkapel. Ter rechterzijde van de voorgevel bevindt zich in een afgeschuinde hoek een erker ter hoogte van het souterrain en de bel-etage. Deze erker, gelegen op de hoek met de zuidwest-gevel, wordt afgesloten door een balkon. In de linkerzijde van de voorgevel bevindt zich, ter hoogte van de verdieping, een overhoekse ronde hoekerker die wordt afgesloten door een rond puntdak bekleed met grijze shingles. Zowel in de linker (noordoost) als rechter (zuidwest) zijgevel bevindt zich ter hoogte van het souterrain en de bel-etage een enigszins naar voren springende bakstenen erker die wordt afgedekt door een balkon. In de noordoostelijke gevel bevindt zich eveneens een balkon ter hoogte van de bel-etage. Het interieur van het pand is deels gewijzigd en de oorspronkelijke tuin rondom de villa is grotendeels ingericht als parkeerplaats. Ter linker- en rechterzijde van het pand bevindt zich, langs de straatzijde, nog deels de oorspronkelijke erfafscheiding. Deze erfafscheiding bestaat uit een laag bakstenen muurtje afgedekt door een hardstenen plint, met daar boven op een smeedijzeren sierhekwerk. Waardering Gaaf bewaarde villa met bijbehorende erfafscheiding van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, alsmede wegens ensemblewaarde als onderdeel van de villa-bebouwing in het door zijn landschappelijke aanleg waardevolle Florapark. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513363
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dubbele villa in Haarlem

Vrijstaande villa in electische trant met tuin, stal, koetshuis en koetsierswoning

Florapark 9
Haarlem
Inleiding In 1889-1890 in eclectische trant gebouwde VRIJSTAANDE VILLA. De villa, gelegen aan de zuidzijde van het Florapark, is ontworpen ..

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 15
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw.

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 16
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw.

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 20
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw

Huis met classicistische kenmerken

Floraplein 21
Haarlem
HUIS met classicistische kenmerken, 2e helft 19e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbele villa in Haarlem

Foto's (1)