Meer dan 63.000 rijksmonumenten


't Wijnbergshofje in Haarlem

Gebouw

Barrevoetestraat 4
2011WP Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: 1662


Beschrijving van 't Wijnbergshofje

Inleiding Het WijnbergsHOFJE is in de zeventiende eeuw gesticht maar dateert in zijn huidige vorm grotendeels uit 1872. Het achterhuis met de voormalige regentenkamer en een lijstgevel in regencestijl vormt het restant van een oudere bouwfase. Het kleinschalige hofje ligt achter het hoofdgebouw in Eclectische trant aan de straatzijde en heeft een rechthoekige hoofdvorm rond een eenvoudige binnentuin met centraal rechthoekig beplantingsvak. Omschrijving Het symmetrisch opgezette hoofdgebouw heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een met rode Hollandse pannen gedekt schilddak waarvan de noklijn evenwijdig aan de straat ligt. De voorgevel (NO) is boven een natuurstenen plint opgetrokken in bruine baksteen en telt vijf vensterassen met een gepleisterde middenpartij en hoekpilasters. De middentravee met entree wordt geflankeerd door dubbele pilasters waarvan de binnenste ten opzichte van de buitenste iets risaleert. De sokkels van de pilasters zijn uitgevoerd in natuursteen. De entree bestaat uit een getoogd portiek met dubbele paneeldeur onder getoogd bovenlicht. Boven het portiek het opschrift "T Wijnbergshofje 1662 1872" onder een afsluitende uitkragende profiellijst. Op de verdieping een vierruits venster met tweeruits bovenlicht in een gepleisterde lijst met segmentboog. De middenpartij eindigt in een puntgevel met klein roosvenster onder ver overstekend zadeldak. Aan weerszijden daarvan wordt de gevel afgesloten door een brede lijst met uitkragende geprofileerde kroonlijst op decoratief gesneden consoles. Voor het overige in de voorgevel zesruits schuifvensters. In de middenas van de achtergevel (ZW) een dubbele glasdeur onder bovenlicht die opent op het binnenterrein van de hof en daarboven een zesruitsschuifvenster. Rechts van de entree een identiek venster en voor het overige blindvensters om de symmetrie te bewaren. De hofjeswoningen liggen in de bouwvolumes aan weerszijden (O en W) van de binnenhof en zijn opgebouwd uit één bouwlaag en een halve verdieping. De gevels zijn voorzien van een geprofileerde gootlijst. Aan elke gevel bevinden zich twee lichte risalieten waarin twee paneeldeuren onder bovenlichten en twee kleine vierkante vensters. In de geveldelen daartussen telkens twee zesruits schuifvensters. Aan weerszijden van het achterhuis twee schuin geplaatste entreepartijen met paneeldeuren. Op de verdieping tweeruits uitzetvensters. De voorgevel (NW) van het achterhuis onder met pannen gedekt schilddak telt twee vensterassen met beganegronds zesruits schuifvensters en op de verdieping vierruiters. De decoratieve daklijst bevat in het midden een vierruits venster onder rondboogvormig fronton. Onder het venster een decoratieve rand met festoenen en rondom het venster reliëfornamenten. Aan de uiteinden rust de kroonlijst op zware decoratieve consoles. Waardering Het Wijnbergshofje is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief en grotendeels gaaf voorbeeld van een kleinschalig hofje uit het laatste kwart van de 19de eeuw met een oudere kern waarin de regentenkamer bewaard is gebleven. De voorgevel van het voorgebouw heeft situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging in de gevelwand van de Barrevoetestraat in de rijksbeschermde historische binnenstad van Haarlem. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513351
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De entree van het Wijnbergshofje aan de Barrevoetstraat

Het Wijnbergshofje is een hofje in Haarlem, het is te vinden aan de Barrevoetestraat 4 in het centrum van Haarlem.

Het pand 'De Wijnberg' werd oorspronkelijk gebruikt als kerk van de Hoogduitse Doopsgezinde gemeente in Haarlem. In 1651 ging de Hoogduitse gemeente samen met de Doopsgezinde Vlaamse gemeente die een kerk had aan het nabijgelegen Klein Heiligland. Twee kerken waren niet nodig en zo werd De Wijnberg een behuizing voor oudere alleenstaande dames. De exacte datum waarop het hofje is gesticht, is onbekend. Het oudste nog bestaande archiefstuk is van 1696.

Het gebouw De Wijnberg werd gesloopt in 1871 en in 1872 werd het nieuwe Wijnbergshof opgeleverd dat bestond uit een hoofdgebouw aan de Barrevoetstraat met twee zijvleugels met daarin de hofjeswoningen. Het hofje had negen hofwoningen en een hoofdgebouw met daarin een regentenkamer en een woning voor de opzichteres. Het hofje werd, net als de meeste andere hofjes, bestuurd door een college van regenten en regentessen. De bewoonsters kregen van de regenten wekelijks een preuve (een gift), verder kregen ze de meest noodzakelijke levensmiddelen in natura. De bewoonsters betaalden geen huur.

De woningen zijn lange tijd ongeveer hetzelfde gebleven, wel werden ze gemoderniseerd. Zo kwamen er in de jaren zestig van de 20e eeuw keukens en wc's in de huisjes en werden de zolders omgebouwd tot slaapvertrek. In de jaren tachtig werden de woningen voorzien van badkamers en centrale verwarming. In de jaren negentig is het hof gerenoveerd. Er kwamen appartementen in het hoofdgebouw en door twee hofjeswoningen te laten vervallen, werden de huizen groter. De buitenkant van het hof is gelijk gebleven maar van binnen zijn de huizen opnieuw opgebouwd.


Monumenten in de buurt van 't Wijnbergshofje in Haarlem

Wijnbergshof

Barrevoetestraat 4
Haarlem
WIJNBERGSHOF, met aan de binnenplaats een oprijzende gevel met gebeeldhouwde régence kroonlijst, welke voor bescherming in aanmerking komt,..

Hof van Loo

Barrevoetestraat 7A
Haarlem
Hof van Loo. Bijzonder goed bewaarde serie van 14 HUISJES rond binnenplaats welke naar de straat open ligt, pomp met wapen van het grote ga..

De Doelen

Gasthuisstraat 32
Haarlem
Oude Cloveniers Doelen. Twee haaks op elkaar staande vleugels met trapgevels, 1612. Poortdoorgang geeft toegang tot binnenplaats, waaraan ..

Pand met trapgevel

Gasthuisstraat 46
Haarlem
PAND met trapgevel. Anno 1664, grotendeels herbouwd, rechte strekken boven de vensters met natuurstenen blokken, dubbele toppinakel door ty..

Pand met trapgevel, gedodekopt, met bogen en natuurstenen blokken boven de vensters versierd, haarlems type

Tuchthuisstraat 6
Haarlem
Pand met trapgevel, gedodekopt, met bogen en natuurstenen blokken boven de vensters versierd, Haarlems type, aanvang 17e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar 't Wijnbergshofje in Haarlem

Foto's (3)