Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ripperdakazerne: hoefsmederij in Haarlem

Nijverheid Industrie

Karabiniersstraat 20
2023GH Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: 1883-1884


Beschrijving van Ripperdakazerne: hoefsmederij

Inleiding Voormalige HOEFSMEDERIJ, gebouwd in 1883-1884 als onderdeel van de cavaleriekazerne en gelegen ten noordwesten van het hoofdgebouw van de Ripperdakazerne in sober eclecische trant naar ontwerp van F.R. van Roijen. Omschrijving De hoefsmederij staat op rechthoekig (nagenoeg vierkant) grondplan en heeft een hoogte van één bouwlaag met kapverdieping onder zadeldak met zwarte kruispan en rondom geprofileerde daklijsten. Centraal in de nok bevindt zich een samengestelde schoorsteen van groot formaat. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen boven hardstenen plint. De onderdorpels van de vensters zijn eveneens in hardsteen. De ontlastingsbogen in de voorgevel (O) zijn aan de bases en in de sluitsteen uitgevoerd in een zandsteen. De voorgevel heeft op de hoeken en onder de gootlijst uitgemetseld muurwerk dat onder de geveltop is gedecoreerd met een hoefijzer in zandsteen. Op de parterre bevinden zich elk twee gekoppelde vensters aan weerszijden van een later toegevoegde kleine vierkante uitbouw met ingang. Boven deze uitbouw is een gekoppeld venster van kleiner formaat ter verlichting van de kapverdieping. De koppeling bestaat steeds uit éénsteens muurdammen. De identieke zijgevels (Z en N) hebben een centrale deur met twee flankerende vensters. De achtergevel (W) is blind. Alle vensteropeningen en de deuropeningen in de zijgevel zijn rondboogvormig en voorzien van een bewerkte sluitsteen in zandsteen. De vensters hebben alle houten ramen. Op de parterre zijn dit zesruits ramen beneden en halfronde ramen met bladvormige roedenverdeling in de boog daarboven. De gekoppelde vensters in de geveltop hebben bovenaan elk een cirkel boven twee halve bogen. Waardering De voormalige hoefsmederij uit 1884 behorende bij de Ripperdakazerne is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis en ensemblewaarde als overwegend gaaf bewaard historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513328
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Ripperda kazerne
Ripperdakazerne in 2010
Ripperdakazerne in 2010
Locatie Haarlem
Coördinaten 52° 24′ NB, 4° 38′ OL
Oorspr. functie kazerne
Huidig gebruik woningen
Start bouw 1882
Bouw gereed 1884
Verbouwing 2005
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 513325
Architect majoor I.J.H. Gijsberti Hodenpijl
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde
Ripperdakazerne eind 19e eeuw

De Ripperda Kazerne is een voormalige kazerne van de cavalerie in Haarlem, de voormalige kazerne is te vinden aan de Kleverlaan in Haarlem-Noord. Op het terrein waar ooit de kazerne gevestigd was, bevinden zich nu woningen en kleine kantoorruimten. Het terrein heet tegenwoordig 'De Ripperda'.

In de 19e eeuw waren de manschappen van het garnizoen van Haarlem gelegerd in de kazerne aan de Koudenhorn 2, het huidige Haarlemse politiebureau. De officieren en onderofficieren waren ingekwartierd verspreid in de stad. In 1877 stelt de Minister van Oorlog voor om aan de Kleverlaan een cavaleriekazerne te bouwen waar iedereen ondergebracht kon worden. Op 11 oktober 1882 werd begonnen met de bouw van de nieuwe kazerne en twee jaar later werd het complex opgeleverd en in gebruik genomen. Het ontwerp is van de hand van majoor I.J.H. Gijsberti Hodenpijl en bestond onder andere uit een kazernegebouw, een foeragemagazijn, woningen voor getrouwde officieren, een gymzaal, een manege en vier paardenstallen. Bijna alle gebouwen zijn bewaard gebleven, één stal en de gymzaal zijn in de 20ste eeuw afgebroken. Vanaf de jaren '20 van de 20ste eeuw worden de paarden vervangen door auto's en motoren, de stallen worden garages. In 1934 werd de kazerne, die in aanvang Cavaleriekazerne heette, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum omgedoopt in Ripperdakazerne naar Wigbolt Ripperda, een geus die leiding gaf aan de Haarlemmers tijdens het beleg van Haarlem.

In 1999 zijn alle militairen uit de kazerne vertrokken, het terrein werd aangekocht door de gemeente Haarlem om er woningen en kantoren te bouwen. De oude gebouwen zijn blijven staan en omgevormd tot eengezinswoningen en appartementen, daarnaast zijn er ook nieuwe gebouwen gebouwd. Tot de aanvang van de bouw (in 2005) was er enige tijd een asielzoekerscentrum in de kazerne gevestigd. De renovatie en nieuwbouw op het terrein van de Ripperdakazerne startte in 2005 en werd in 2009 afgerond. Het foeragegebouw dient nu als kinderdagopvang en in de oude paardenmanege zijn nu bedrijven gevestigd.


Monumenten in de buurt van Ripperdakazerne: hoefsmederij in Haarlem

Restant voorburcht van Huis ter Kleef

Kleverlaan 9
Haarlem
Restant voorburcht van Huis ter Kleef, voormalige kaatsbaan en torentje, later verbouwd tot boerderij. Architectuur van historische waarde.

Huis ter Kleef

Kleverlaan 9
Haarlem
Inleiding Kasteelruïne met omgrachting en funderingsresten van de voorhof van het Huis ter Kleef, ook wel Huis te Schoten genaamd, in kern..

Ripperdakazerne: fouragegebouw

Huzarenstraat 1
Haarlem
Inleiding Ten noorden van het hoofdgebouw gelegen FOURAGEGEBOUW, gebouwd in 1883-1884, als onderdeel van de cavaleriekazerne in een sobere ..

Ripperdakazerne: hoofdgebouw

Sint-Jorisveld 135
Haarlem
Inleiding HOOFDGEBOUW van het zogenaamde 'Type Française 1874-1875', in 1883-1884 gebouwd in een gemengde trant van Neo-Renaissance en Neo..

Ripperdakazerne: manage en vier paardenstallen

Karabiniersstraat 1
Haarlem
Inleiding In 1883-1884 gebouwde MANEGE met vier PAARDESTALLEN ten noordwesten van het stallengebouw van de Ripperdakazerne naar ontwerp va..

Kaart & Routeplanner

Route naar Ripperdakazerne: hoefsmederij in Haarlem

Foto's (1)