Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ripperdakazerne: manage en vier paardenstallen in Haarlem

Militair Object

Karabiniersstraat 1
2023GH Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: 1883-1884


Beschrijving van Ripperdakazerne: manage en vier paardenstallen

Inleiding In 1883-1884 gebouwde MANEGE met vier PAARDESTALLEN ten noordwesten van het stallengebouw van de Ripperdakazerne naar ontwerp van F.R. van Roijen in sobere eclectische bouwtrant met utilitair karakter. Omschrijving Centraal geplaatste manege met direct aan weerszijden hiervan twee paar paardestallen. Het geheel staat op een H-vormig grondplan. Centraal element vormt de aan voor- en achterzijde risalerende manege die in situering samenvalt met de middenbalk van de H. De deels van souterrain voorziene manege is gebouwd op rechthoekig grondplan en bestaat merendeels uit één bouwlaag onder breed, flauw hellend zadeldak (dwarskap) met rode kruispan. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. Plint en onderdorpels zijn uitgevoerd in hardsteen. In de decoratie zijn zandsteen en cementpleister toegepast, zoals rond de bovenzijden van de vensters. Alle vier de gevels zijn symmetrisch ingedeeld en met uitzondering van de achtergevel door toepassing van spaarvelden en uitgemetselde partijen reliëfrijk van karakter. De voorgevel (O) heeft een breedte van zeven vensterassen, waarvan de middelste en de twee buitenste assen zich in verdiepte spaarvelden bevinden. Het muurwerk wordt aan de bovenzijde afgesloten door een fors uitgemetseld opgaand motief (in de vorm van het afhangsel van een baldakijn). De gevel wordt horizontaal geleed door een zandstenen lijst en door twee boven elkaar lopende tandlijsten tussen de onderdorpels en de vensters onder de zandstenen lijst. Deze vensters zijn getoogd en voorzien van meerruits ramen. Boven de zandstenen lijst bevinden zich twee paar smalle gekoppelde en halfrond beëindigde vensters met meerruits ramen. Midden onder de geveltop is een groot rond venster met rechthoekige roedenverdeling. De tuitvormige topgevel is bij de top-en hoekpilasters voorzien van vaas-en bolvormige bekroningen. De twee zijgevels bestaan uit zes door spaarvelden gevormde arcaden tussen uitgemetselde muurdammen. In elk spaarveld bevindt zich een getoogd meerruits schuifvenster. De achtergevel (W) is in opzet gelijk aan de voorgevel echter zonder risalerende gevelvlakken en sculpturen op de hoeken en de geveltop. Aan weerszijden van de centrale toegangsdeuren bevinden zich twee vensters die zijn voorzien van getoogde schuifvensters met meerruits ramen. Boven in de geveltop is net als in de voorgevel een centraal rond venster geplaatst. In het interieur bevindt zich nog ter weerszijden van de toegangspoort een houten tribune op bakstenen onderbouw. De noordelijke tribune is ingericht tot werkkamer. De houten kapconstructie heeft een brede overspanning en bestaat uit negen spanten met daarop gordingen en dakbeschot. Aan weerszijden van de manege staan haaks op de beide zijgevels twee paar langgerekte paardestallen op rechthoekig grondplan. De stallen worden door overdekte gangen met de manege verbonden. De stallen bestaan uit parterre met kapverdieping onder zadeldak met zwarte kruispan. De gebouwen hebben elk een lengte van vijfentwintig vensterassen, behalve het noordwestelijke gebouw, dat 20 meter korter is. De oorspronkelijke toegangsdeuren vormen thans blindnissen in de kopgevels, De vensters zijn nog ten dele voorzien van oorspronkelijk houten meerruitsvensters. In de gevels bevinden zich tussen de vensters nog kleine ijzeren ringen om de teugels van de paarden aan te binden. Waardering De manege met bijbehorende stalgebouwen uit 1884 behorende bij de Ripperdakazerne en opmerkelijke H-vormige aanleg is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van laat 19e -eeuwse utilitaire architectuur ten dienste van de cavalerie en vanwege de ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513327
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Ripperda kazerne
Ripperdakazerne in 2010
Ripperdakazerne in 2010
Locatie Haarlem
Coördinaten 52° 24′ NB, 4° 38′ OL
Oorspr. functie kazerne
Huidig gebruik woningen
Start bouw 1882
Bouw gereed 1884
Verbouwing 2005
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 513325
Architect majoor I.J.H. Gijsberti Hodenpijl
Portaal:  Civiele techniek en bouwkunde
Ripperdakazerne eind 19e eeuw

De Ripperda Kazerne is een voormalige kazerne van de cavalerie in Haarlem, de voormalige kazerne is te vinden aan de Kleverlaan in Haarlem-Noord. Op het terrein waar ooit de kazerne gevestigd was, bevinden zich nu woningen en kleine kantoorruimten. Het terrein heet tegenwoordig 'De Ripperda'.

In de 19e eeuw waren de manschappen van het garnizoen van Haarlem gelegerd in de kazerne aan de Koudenhorn 2, het huidige Haarlemse politiebureau. De officieren en onderofficieren waren ingekwartierd verspreid in de stad. In 1877 stelt de Minister van Oorlog voor om aan de Kleverlaan een cavaleriekazerne te bouwen waar iedereen ondergebracht kon worden. Op 11 oktober 1882 werd begonnen met de bouw van de nieuwe kazerne en twee jaar later werd het complex opgeleverd en in gebruik genomen. Het ontwerp is van de hand van majoor I.J.H. Gijsberti Hodenpijl en bestond onder andere uit een kazernegebouw, een foeragemagazijn, woningen voor getrouwde officieren, een gymzaal, een manege en vier paardenstallen. Bijna alle gebouwen zijn bewaard gebleven, één stal en de gymzaal zijn in de 20ste eeuw afgebroken. Vanaf de jaren '20 van de 20ste eeuw worden de paarden vervangen door auto's en motoren, de stallen worden garages. In 1934 werd de kazerne, die in aanvang Cavaleriekazerne heette, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum omgedoopt in Ripperdakazerne naar Wigbolt Ripperda, een geus die leiding gaf aan de Haarlemmers tijdens het beleg van Haarlem.

Eind 1992 vertrokken alle militairen uit de kazerne, het terrein werd aangekocht door de gemeente Haarlem om er woningen en kantoren te bouwen. De oude gebouwen bleven staan en werden omgevormd tot eengezinswoningen en appartementen, daarnaast werden er ook nieuwe gebouwen gebouwd. Tot de aanvang van de bouw, tussen december 1992 en 2000, deed het centrum dienst als opvanglocatie voor vluchtelingen, eerst voor Bosnische vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië, daarna als (tijdelijk) opvangcentrum voor asielzoekers. De renovatie en nieuwbouw op het terrein van de Ripperda Kazerne startte in 2005 en werd in 2009 afgerond. Het foeragegebouw dient nu als kinderdagopvang en in de oude paardenmanege zijn nu bedrijven gevestigd.


Monumenten in de buurt van Ripperdakazerne: manage en vier paardenstallen in Haarlem

Ripperdakazerne: dienstwoning

Saenredamstraat 87
Haarlem
Inleiding Meest westelijk blok van een groep van vijf blokken voormalige DIENSTWONINGEN, voor gehuwde militairen, gebouwd in 1883-1884 en b..

Ripperdakazerne: dienstwoning

Saenredamstraat 77
Haarlem
Inleiding Midden-westelijk blok van een groep van vijf blokken voormalige DIENSTWONINGEN, voor gehuwde militairen, gebouwd in 1883-1884 en ..

Ripperdakazerne: dienstwoning

Saenredamstraat 73
Haarlem
Inleiding Middelste blok van een groep van vijf blokken met voormalige DIENSTWONINGEN. Het middelste blok werd in 1883-1884 gebouwd in sobe..

Ripperdakazerne: tweede overdekte rijbaan

Nieuwe Manegeplein 1
Haarlem
Inleiding Ten zuidoosten van het manege-en stallengebouw van de Ripperdakazerne gelegen voormalige tweede overdekte RIJBAAN met tribune, ge..

Ripperdakazerne: dienstwoning

Saenredamstraat 63
Haarlem
Inleiding Midden-oostelijk blok van een groep van vier blokken voormalige DIENSTWONINGEN, voor gehuwde militairen, gebouwd in 1883-1884 en ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)