Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kapel in Haarlem

Kerkelijk Gebouw

Kleverlaan 1
2023JC Haarlem
Noord Holland

Bouwjaar: 1832
Architect: J.D. Zocher jr.


Beschrijving van Kapel

Inleiding Aan de noordzijde van een open plek in het rooms-katholieke deel van de begraafplaats gelegen houten KAPEL met voorgevel op het zuiden. De witte kapel in zeer vroege neo-gotische trant werd in 1831 ontworpen door J.D. Zocher jr. en in 1832 gebouwd door de Haarlemse aannemer N. Swarte. Omschrijving Het kleine rijzige gebouw staat op rechthoekig grondplan en heeft één bouwlaag onder overstekend zadeldak, in oorsprong met riet gedekt. De wanden zijn opgetrokken uit horizontale houten delen boven een gemetselde plint en worden aan de bovenzijde afgesloten door een kamachtige versiering. Op de vier hoeken zijn ter decoratie dunne zuilen geplaatst waarvan de gladde kapitelen door middel van een omgaande cordonlijst met elkaar worden verbonden. Deze cordonlijst bevindt zich ter hoogte van de aanzet van de spitsbogen boven de ingang in de voorgevel en boven de vensters in het midden van de beide zijwanden. De achterwand is blind. De ingang bestaat uit een omlijste dubbele spitsboog met daarin een dubbele paneeldeur. Boven de dubbele spitsboog bevindt zich een blinde spitsboog. Direct onder de nok hangt een metalen kruisbeeld. De beide vensters in de zijgevels zijn eveneens omlijst, onder de aanzet van de spitsboog in de vorm van kleine houten zuilen evenals bij het hoofdvolume. De gladde kapitelen van deze kleine zuilen worden ook door de cordonlijst verbonden. De ramen in deze vensters hebben een houten roedenverdeling met neo-gotisch motief. Paneeldeuren en ramen zijn groen geverfd. Het interieur vormt een afspiegeling van het exterieur. Ook hier is de geleding met kleine hoekzuilen en een omgaande lijst toegepast. Het altaar bevindt zich tegenover de ingang in een nis die de vorm heeft van een dubbele spitsboog. Het plafond heeft de vorm van een troggewelf. Waardering Gaaf bewaarde en zeldzaam geworden witte houten kapel van belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt alsmede van belang als één van de oudste historisch-functionele onderdelen van het complex van de Algemene Begraafplaats Akendam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513293
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kapel in Haarlem

Hoofdingang van de algemene begraafplaats

Kleverlaan 1
Haarlem
Inleiding HOOFDINGANG van de Algemene Begraafplaats Akendam aan de Kleverlaan, ontstaan bij de uitbreiding uit 1916, toen de hoofdingang we..

Abri

Kleverlaan 1
Haarlem
Inleiding Op de rotonde in de as van de oprijlaan gesitueerde ABRI met openbare toiletten, gebouwd als onderdeel van de uitbreiding van 191..

Mausoleum

Kleverlaan 1
Haarlem
Inleiding Aan noordelijke rand van de begraafplaats gesitueerd openbaar MAUSOLEUM in neo-classicistische trant, gebouwd in 1893 naar ontwer..

Steenhouwershuisje

Kleverlaan 1
Haarlem
Inleiding Eenvoudige en op een lichte verhoging bij de noordelijke zij-ingang gesitueerde MATERIAALBEWAARPLAATS, ook wel "steenhouwershuisj..

Graf C. Outshoorn

Kleverlaan 1
Haarlem
Inleiding In het oudste deel van de begraafplaats aan de zijde van de Schoterweg staande GRAFMONUMENT ter ere van de 19de-eeuwse Nederlands..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kapel in Haarlem