Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Slotplaats 4 De Slotplaats, bos en tuin in Bakkeveen

Tuin Park Landgoed

Foarwurker Wei 3
9243JZ Bakkeveen (gemeente Opsterland)
Friesland

Bouwjaar: 17e eeuw 18e eeuw begin 19e eeuw (Sterrebos) in of kort na 1922 (voor- en achtertuin) 1700 17e eeuw 18e eeuw begin 19e eeuw (Sterrebos) in of kort na 1922 (voor- en achtertuin)
Architect: W.J. Gerretsen en P.H. Endt (1922) Gerretsen 1922 W.J. Gerretsen en P.H. Endt (1922)


Beschrijving van Slotplaats 4 De Slotplaats, bos en tuin

Inleiding De aanleg van BOS en TUIN rondom de Slotplaats dateert uit verschillende perioden, respectievelijk de 17de of de 18de eeuw en omstreeks 1922. Tot de oudste onderdelen behoren de zichtas met bos aan de overzijde van de Compagnonsvaart, toponiem Slotsingel (1851-1855). De oorspronkelijke aanleg valt samen met de bouw van een buitenplaats ten tijde van of kort na de aanvang van de vervening rond Bakkeveen. Het zogeheten Sterrebos achter de Slotplaats is vermoedelijk aangelegd in het begin van de 19de eeuw en hangt mogelijk samen met de bouw van de boerderij in 1818. Tot de aanleg die werd gerealiseerd tegelijkertijd of kort na de verbouw van de Slotplaats in 1922 behoren de voor- en achtertuin met een formele aanleg naar ontwerp van Gerretsen en Endt uit Oosterbeek. Dit type aanleg was in de jaren twintig met name weer populair geworden in het oosten des lands bij de landhuizen van de textielbaronnen. Als gegevens vormen deze groenelementen het belangrijkste cultuurhistorisch continuüm van het complex. Op het visuele belang van de zichtas lijkt later te zijn ingespeeld door de bouw van een niet-beschermenswaardige boerderij. Omschrijving De zichtas aan de overzijde van de Compagnonsvaart wordt aan de waterzijde ingesloten door twee rechthoekige bospercelen, die een coulisse vormen en de zichtas visueel in een bos laten aanvangen. Achter de bospercelen wordt de zichtas aanvankelijk begeleid door een dubbele rij bomen, bestaande uit vooral eiken, maar ook beuken, enkele berken en een vliegden, en wordt de grens gevormd door een droge greppel. Ongeveer halverwege een kruisende afwateringssloot wordt de bomenrij enkelvoudig. Daarna heeft de zichtas aan weerszijden jonge bosaanplant, bestaande uit gemengd loofhout met onder meer beuken; ongeveer halverwege het eindpunt van de zichtas ligt aan de noordwestzijde open landschap. In 1922 ontwierpen de architecten Gerretsen en Endt bij de tot landhuis verbouwde boerderij eveneens een tuin met een formele aanleg. Aan de voorzijde van het landhuis is de structuur van de formele aanleg met ondermeer een verdiept bassin en een toerit nog herkenbaar en zijn de gemetselde trappen naar het verlaagde gedeelte nog aanwezig. De beplanting van zowel voor- als achtertuin is gewijzigd. De achtertuin van het landhuis is thans een gazon, zonder borders maar omzoomd door een beukenhaag, bomen en rhodondendrons, de structuur ervan is echter nog herkenbaar. Het aan de achtertuin grenzende bos, bekend als het Sterrebos, dateert vermoedelijk in aanleg uit de 18de of begin 19de eeuw. Het bos is in vier, tamelijk vierkante, perken beplant met voornamelijk beuken. Het bos is doorsneden door een kruis- en ruitvormig padenbeloop, als respectievelijk hoofd- en nevenpatroon. In één kwadrant van het Sterrebos is jonger naaldhout ingeplant. Waardering De aanleg van bossen en tuinen rondom de Slotplaats is van algemeen cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde: - vanwege de de redelijke mate van herkenbaarheid van een historische bos- en tuinaanleg uit verschillende perioden, - vanwege de herinneringswaarde aan het vroegere landgoed ter plaatse, - vanwege de zeer hoge mate van structurele en visuele gaafheid in relatie tot de bebouwing, - vanwege de hoge mate van typologische zeldzaamheid in Friesland van het hoofdgebouw met een, in oorsprong formele 17de-/18de en 18de-/19de-eeuwse aanleg en een kenmerkende tuinaanleg uit 1922. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513175
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Slotplaats
Natuurgebied
Slotplaats
Slotplaats
Situering
Land Nederland
Coördinaten 53° 5′ NB, 6° 15′ OL
Dichtstbijzijnde plaats Bakkeveen
Informatie
Oppervlakte 2 km²
Opgericht 1668
Beheer Natuurmonumenten

De Slotplaats (Fries: slotpleats) is een 200 hectare groot landgoed nabij Bakkeveen. Het gebied is sinds 1997 eigendom van Natuurmonumenten.

Het gebied wordt gekenmerkt door grote brede lanen met veel oude bomen. Het gebied bestaat voornamelijk uit bos, zowel loofbomen als naaldbomen.

Geschiedenis

De Slotplaats werd in 1668 aangelegd toen de familie Aylva een slot liet bouwen, het Blauwhuis genoemd. Dit Blauwhuis werd in 1838 afgebroken. In 1818 verrees achter het Blauwhuis een landgoedwoning, die in 1920 verbouwd is tot de huidige vorm van het theehuis De Slotplaats. Rond 1750 werd begonnen met het aanplanten van het bos als onderdeel van een siertuin. Vanaf het einde van de 19de eeuw zijn de onrendabel geworden gronden ten westen van de Slotplaats aangeplant met productiebos. Deze gronden bestonden voor een groot deel uit gedegradeerde of verlaten middeleeuwse agrarische veenontginningen. De historische verkaveling van deze veenontginningen is nog altijd duidelijk terug te vinden in de huidige landgoedbossen. In het voormalige koetshuis van het slot is een informatiepunt ingericht.

Schans

In het gebied ligt een schans. Deze is in oude staat hersteld. Het gaat hier vermoedelijk om een oefenschans. Hij is door de wiskundige Johann Hermann Knoop ontworpen. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid nooit enige militaire betekenis gehad.


Monumenten in de buurt van Slotplaats 4 De Slotplaats, bos en tuin in Bakkeveen

Slotplaats 1 De Slotplaats

Foarwurker Wei 3
Bakkeveen (Gemeente Opsterland)
Inleiding Het LANDHUIS "De Slotplaats" is in 1922 ontstaan uit een verbouwing van oudere boerderij ter plaatse. De verbouwing tot landhuis ..

Slotplaats 2 De Slotplaats, zonnewijzer

Foarwurker Wei 3
Bakkeveen (Gemeente Opsterland)
Inleiding De ZONNEWIJZER, gedateerd 1750, bevindt zich in de verdiepte voortuin van het voormalige landhuis 'De Slotplaats'. Het is gedeelt..

Slotplaats 3 De Slotplaats, Burmaniazuil

Foarwurker Wei 3
Bakkeveen (Gemeente Opsterland)
Inleiding Het TUINSIERAAD is een zuil, die lokaal bekend staat als de Burmaniazuil. Het object bevindt zich op het snijpunt van het kruisv..

Boschzicht

Weverswâl 32
Bakkeveen (Gemeente Opsterland)
Tegenover de Slotplaats gelegen woning waarvan de ermede verbonden schuur een hoog schilddak met korte nok draagt. De woning heeft een zadel..

Kop-hals-rompboerderij met lang voorhuis met brede topgevel aan de wegzijde en met topschoorsteen met bord

Foarwurker Wei 5
Bakkeveen (Gemeente Opsterland)
Boerderij van het kop-hals-romptype met lang voorhuis dat gaaf bewaard is gebleven. Brede topgevel aan de wegzijde met drie zesruitsvensters..

Kaart & Routeplanner

Route naar Slotplaats 4 De Slotplaats, bos en tuin in Bakkeveen

Foto's (1)