Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huize Olterterp, voorm. koetshuis in Olterterp

Kasteel Buitenplaats

Van Harinxmaweg 17
9246TL Olterterp (gemeente Opsterland)
Friesland

Bouwjaar: 1906-'07
Architect: verm. H.H. Sandberg van Boelens Sandberg 1907 verm. H.H. Sandberg van Boelens


Beschrijving van Huize Olterterp, voorm. koetshuis

Inleiding Het KOETSHUIS, thans berghok, bij het landhuis Huize Olterterp is gelijktijdig met het landhuis in 1906/1907 gebouwd. De vormgeving en het materiaalgebruik zijn aangepast aan die van het landhuis, zodat mag worden aangenomen dat het ontwerp vermoedelijk eveneens van Jhr. H.H. Sandberg van Boelens is, ingenieur bij de Staats Spoorwegen. H.H. Sandberg van Boelens was de schoonzoon van de bewoners van het landhuis. De grote dubbele deuren voor de koetsstalling zijn vervangen door twee zesruitsvensters. Aan de noordzijde zijn een moderne schuifdeur en een houten aanbouw onder doorgetrokken aankapping; deze aankapping is van ondergeschikt belang voor de bescherming van rijkswege. Omschrijving Het koetshuis heeft een rechthoekige plattegrond en staat met de nokrichting parallel aan die van het landhuis. Het bestaat uit één bouwlaag; de gevels zijn deels gepleisterd met een plint; onder overstekend zadeldak, belegd met zwart geglazuurde gegolfde Friese pannen. In de zuidgevel zijn twee opgeklampte deuren met meerruits bovenlichten (de linker gaf toegang tot de paardestal, de rechter tot de koetsstalling) en een smal T-venster. De westgevel is opgetrokken in bruine bakstenen, ongepleisterd en blind. De noordgevel is opgetrokken in bruine bakstenen en aan de oostzijde gedeeltelijk bepleisterd. De oostgevel heeft twee zesruitsvensters en een ijzeren roosvenster in de geveltop. Waardering Het voormalige koetshuis bij Huize Olterterp uit 1906/1907 is van algemeen cultuurhistorisch belang: - vanwege de functionele en visuele samenhang met het landhuis, - als oorspronkelijk en essentieel onderdeel van het complex, - vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513169
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huize Olterterp te Olterterp nabij Beetsterzwaag

De Huize Olterterp is een monumentaal pand in de Friese plaats Olterterp, nabij Beetsterzwaag.

Geschiedenis

Oorspronkelijk stond op de plek van het huidige Huize Olterterp het slot van de familie Van Boelens. Leden van deze familie bezaten een groot deel van het gebied in en rond Olterterp. In de nabijgelegen kerk van Olterterp herinnert een wapensteen aan Ayzo van Boelens. Zijn kleinzoon Ambrosius Ayso van Boelens liet in 1793 het Slot Boelens bouwen. Het slot werd in 1906 afgebroken en vervangen door een landhuis.

De landschapstijl van het bijbehorende Park Olterterp doet denken aan de tuinaanleg van Lucas Pieters Roodbaard, die in deze omgeving ook de parken van Lyndenstein en van de Harinxmastate heeft aangelegd. In de jaren negentig is het pand verbouwd, maar het oorspronkelijke karakter is nog goeddeels bewaard gebleven.

Sinds die tijd wordt Huize Olterterp gebruikt als het hoofdkantoor van de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. Het pand is erkend als een rijksmonument.Monumenten in de buurt van Huize Olterterp, voorm. koetshuis in Olterterp

Huize Olterterp

Van Harinxmaweg 17
Olterterp (Gemeente Opsterland)
Inleiding Het LANDHUIS Huize Olterterp, thans hoofdkantoor van het Fryske Gea, is het hoofdgebouw van het vm. landgoed Olterterp. Het landh..

Huize Olterterp, voorm. ketelhuis

Van Harinxmaweg 17
Olterterp (Gemeente Opsterland)
Inleiding Het voormalig KETELHUIS, thans berghok, bij het landhuis Huize Olterterp is in 1927 gerealiseerd naar tekening van de architect G..

Sint-Hippolytuskerk, Hervormde kerk

Achterwei 6
Olterterp (Gemeente Opsterland)
Herv. Kerk. In 1913 gerestaureerd middeleeuws gebouw waarbij een toren uit 1744. In de kerk 18e eeuwse preekstoel met achterschot en klankbo..

Bethlehem

Van Harinxmaweg 7
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Gave kleine boerderij van het kop-romptype met bijgebouwen tussen het geboomte gelegen, midden of tweede helft 17e eeuw. De voorgevel evenal..

Kop-hals-rompboerderij met gewijzigde schuur en met voorgevel met smalle lichtopeningen in de top

Poostweg 2
Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland)
Boerderij waarvan het voorhuis en voorste schuurgedeelte het kop-hals-romptype vertegenwoordigen, bij vernieuwing van de schuur echter gewij..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)