Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Eenlaags woonhuis met inrijpoort in Doesburg

Woonhuis

Paardenmarkt 6
6981AL Doesburg
Gelderland

Bouwjaar: ca. 1887


Beschrijving van Eenlaags woonhuis met inrijpoort

Inleiding L-vormig éénlaags WOONHUIS met INRIJPOORT voor de achtergelegen bedrijfsfunctie, in zijn huidige verschijningsvorm uit ca 1887 stammend. Het woonhuis is via de poort gekoppeld aan het erachter gelegen aannemersbedrijf. De bedrijfsgebouwen vallen niet onder de bescherming. Hoewel het pand op het eerste gezicht een dwarshuis lijkt, waarvan het rechter deel als poortweg fungeert, is het van oorsprong een diep koetshuis, uitgebreid met een aangekapt bouwdeel, waarin de genoemde poort. Het pand ligt in de middeleeuwse stad, in de rooilijn. Links sluit een fors woonhuis aan, rechts een lage garage. Het pand is markant gelegen aan een ruim, driehoekig plein. Omschrijving Het BEDRIJFSCOMPLEX MET WONING bestaat uit niet beschermde bedrijfsgebouwen achter een woning met poort in de rooilijn. Onder het voorste deel van het linker deel van het pand ligt een kelder met troggewelf loodrecht op de voorgevel. De toegang bevindt zich rechts achter de kelderruimte. Noch de kelder, noch de zolder geven voldoende zekerheid om tot een oudere oorsprong dan de 19de eeuw te kunnen concluderen. In die tijd had het pand de functie van koetshuis of schuur. Nadien werd het diepe pand naar rechts uitgebreid; later werd aan de achterzijde het diepe deel verlengd met een forse werkplaats, waarop een rechts ervan gelegen andere werkplaats, uitziende op de poortweg, aansluit. Inwendig is de bedrijfruimte doorgebroken. Het L-vormige dak draagt machinale, gesmoorde oud-Hollandse pannen. Op het voorschild staan drie dakkapellen, deze zijn nieuw gemaakt naar het voorbeeld van de oorspronkelijke, die op de plaats van de middelste stond. De witte eclecticistische VOORGEVEL heeft rijke stucwerkversieringen. De plint is grijs geschilderd. Links bevinden zich twee T-vensters, gevolgd door de ingang en nog een T-venster. De gevelopeningen zijn getoogd uitgevoerd. Rechts is de poortdoorgang, een rondboog op gladde pilasters, omlijst met een neo-renaissance portaal. De geblokte pilasters hiervan hebben, in stucwerk, alternerend een diamantkop en een rustica-blok. Op de pilasters staat een relatief laag hoofdgestel met het opschrift "AANNEMERSBEDRIJF". De boogzwikken zijn voorzien van velden die ook als rustica uitgevoerd zijn. De detaillering van de gevel is gaaf bewaard gebleven. De ingang heeft een door de bewoner naar foto's van de oorspronkelijke gemaakte voordeur met twee staande panelen en boven en onder een liggend paneel. De T-ramen hebben sierlijk glas-in-lood in hun bovenlichten. De vensters bezitten nog hun persiennes met opklapbare luikjes onderaan, inclusief de uitzetijzers. De betegeling van de particuliere stoep, van rond 1920, sluit aan bij het historische beeld. Het gaat om gele vloertegels, die steeds vier kleinere suggereren, verlevendigd met enkele malen een ruitmotief in soortgelijke grijze tegels. Mogelijk horen deze bij een renovatie waarbij ook de bovenlichten van het glas-in-lood voorzien werden. De LINKER ZIJGEVEL is ingebouwd. De RECHTER ZIJGEVEL is ingebouwd door de belendende garage. De zijgevel van de voorkamer van de woning in de poort is blind. De wat terugspringende gevel van de kamer hierachter heeft een 19de-eeuwse zesruiter bewaard. De ACHTERGEVEL is ingebouwd. Van het INTERIEUR is in de grote kamer links en de kleine rechts van de gang een bij de voorgevelafwerking passend stucplafond gaaf bewaard gebleven. De grote kamer links heeft tegen de linker zijmuur een schouw, waarvan de boezem in dezelfde vormentaal van stucwerk is voorzien. De kleurstelling op het rechter plafond is door de huidige bewoners aangebracht. De gang heeft een 'lambrisering' van okerkleurige tegels met een blauwige bovenrand. Waardering Van het BEDRIJFSCOMPLEX MET WONING is van belang de woning met naastgelegen poort, in eclectische vormgeving. De bescherming beperkt zich tot het L-vormige woonhuis met de poortweg; de bedrijfsbebouwing valt hier dus buiten. - van architectuurhistorische waarde vanwege de opzet en de rijke gevelarchitectuur, die gaaf bewaard is gebleven. - van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging aan het pleinvormig uitwaaierende deel van de Paardenmarkt; dit pand levert daarbij een duidelijke en positieve bijdrage aan het historische straatkarakter. Ook het contrast met het dubbel zo hoge linker buurpand benadrukt het karakter van dit gebied aan de rand van de stad, evenals de nadrukkelijke verwijzing naar de bedrijfsfunctie van het achter gelegen pand. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513144
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Eenlaags woonhuis met inrijpoort in Doesburg

Herenhuis onder schilddak

Paardenmarkt 8
Doesburg
Herenhuis (XIXc) onder schilddak. Deur met pilasteromlijsting.

Huis met hoog schilddak, dat aan de achterzijde aansluit tegen een gotische puntgevel

Paardenmarkt 10
Doesburg
Huis met hoog schilddak, dat aan de achterzijde aansluit tegen een gotische puntgevel.

Gasthuiskerk

Gasthuisstraat 41
Doesburg
Gasthuiskerk. Bakstenen zaalkerk (XVa), bestaande uit drie vierkante traveeën met rechte koorsluiting en kleine toren met nissenarchitectuu..

Herenhuis onder zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen

Bergstraat 5
Doesburg
Herenhuis (in oorsprong twee woningen XVII) onder zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen. Gepleisterde gevel onder rechte lijst en in de..

Dwarshuis van alleen begane-grond met hoog zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen

Paardenmarkt 16
Doesburg
Dwarshuis van alleen begane-grond met hoog zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen (XVI B). Ramen voorgevel en bovenlichten in Empirevorm..

Kaart & Routeplanner

Route naar Eenlaags woonhuis met inrijpoort in Doesburg

Foto's (2)