Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ruimzicht: hoofdgebouw in Doetinchem

Gebouw

Ds van Dijkweg 40
7001CV Doetinchem
Gelderland

Bouwjaar: 1853


Beschrijving van Ruimzicht: hoofdgebouw

Omschrijving De VILLA Ruimzicht is opgetrokken op een T-vormig plattegrond en telt drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak. Het dak is bedekt met leien in rensdekking (rensdak). Op het dak bevinden zich diverse kleine dakkapellen onder een steekkap. De grote dakkapellen zijn plat afgedekt en voorzien van een segmentvormig fronton met een geprofileerde deklijst. In totaal bevinden zich op het dak acht van deze dakkapellen. Het gebouw is geheel bepleisterd en wit geschilderd en heeft twee gekorniste cordonlijsten. De gevels worden aan bovenzijde afgesloten door een fries met casementen en een geprofileerde kroonlijst die ondersteund wordt door consoles. De ramen en deuren zijn alle uitgevoerd in hout en voorzien van decoraties die zijn uitgevoerd in terra-cotta. De ramen van de voorgevel zijn op de begane grond voorzien van persiennes. Op de verdieping hebben alle ramen en deuren van de voorgevel een wenkbrauw met consoles en een kuif uitgevoerd in terra-cotta. De ramen van de verdieping zijn -met uitzondering van het middenrisaliet- aan bovenzijde voorzien van een recht gevormde wenkbrauw. De VOORGEVEL is opgebouwd uit twee risalerende zijdelen en een langs geplaatst middenstuk met middenrisaliet. Over de gehele lengte van het middenstuk bevindt zich een houten veranda die aan bovenzijde voorzien is van geajoureerd houtwerk. Boven de veranda bevindt zich een gietijzeren balustrade. Het middenrisaliet is iets hoger opgetrokken en opgebouwd uit drie traveeën die van elkaar worden gescheiden door pilasters. Deze zijn aan bovenzijde met elkaar verbonden door middel van een segmentvormige decoratie. De begane grond heeft drie houten, tweeruits stolpdeuren met tweeruits bovenlicht. Op de eerste verdieping in het midden een tweeruits stolpdeur met tweeruits bovenlicht en aan weerszijden een vierruits raam met tweeruits bovenlicht. De ramen en de deur hebben een wenkbrauw die voorzien is van decoraties. Op de tweede verdieping bevinden zich drie vierruits schuiframen met tweeruits bovenlicht, aan bovenzijde voorzien van een getoogd uitgevoerde wenkbrauw met decoraties. De risaliet wordt aan weerszijden begrensd door vijfhoekige pilasters en wordt aan bovenzijde afgesloten door een fries en een geprofileerde kroonlijst gedragen door consoles. Ter hoogte van de zolder zit er in de voorgevel een vierruits raam met rondbogig tweeruits bovenlicht. Het fries en de kroonlijst volgen hier de halfronde vorm van het raam. Op deze hoogte staat in kapitalen de naam van de villa vermeld: `RUIM ZICHT'. De gevels aan weerszijden van het middenrisaliet zijn aan elkaar gelijk. Op de begane grond bevindt zich een vierruits stolpdeur met tweeruits bovenlicht. De eerste verdieping heeft een tweeruits stolpraam met een getoogd afgesloten tweeruits bovenlicht en aan weerszijden een vierruits zijraam. De risalerende zijdelen van de voorgevel zijn aan elkaar gelijk. Op de begane grond bevinden zich twee zesruits ramen met tweeruits bovenlicht. De ramen op de eerste en tweede verdieping zijn gelijk aan de rest van de voorgevel. De hoeken zijn voorzien van hoekpilasters De LINKER ZIJGEVEL heeft op de begane grond twee zesruits ramen met tweeruits bovenlicht. De ramen op de eerste en tweede verdieping zijn gelijk aan de ramen van de voorgevel. De gevel heeft links in de gevel een pilaster en is op de hoeken voorzien van hoekpilasters. De ACHTERGEVEL heeft links op de begane grond twee ramen die gelijk zijn aan de ramen in de linkerzijgevel. Op de eerste verdieping bevinden zich drie ramen en op de tweede verdieping vier ramen. Het linkerdeel van de achtergevel is gelijk aan het rechter gedeelte. De RECHTER ZIJGEVEL heeft links op de begane grond een kelderingang. De gevel is voor de rest gelijk aan de linkerzijgevel. De -vanaf de voorgevel gezien- LINKER ZIJGEVEL van de vleugel is zes traveeën breed. Op de begane grond bevindt zich rechts in de oksel van de vleugel en het hoofdgebouw een platgedekte uitbouw. In de uitbouw bevinden zich drie zesruits ramen met tweeruits bovenlicht. De travee naast de uitbouw bevat een zesruits stolpdeur met tweeruits bovenlicht. De overige drie traveeën hebben een zesruits raam met tweeruits bovenlicht. De eerste en de tweede verdieping bevatten in elke travee een raam gelijk aan de voorgevel. De ACHTERGEVEL heeft op de eerste verdieping een balkon, gedragen door vier kolommen, die oorspronkelijk voorzien was van een gietijzeren balustrade. De gevel bevat drie traveeën. Op de begane grond bevinden zich links twee tweeruits stolpdeuren met tweeruits bovenlicht en een zesruits raam met tweeruits bovenlicht. De eerste en tweede verdieping hebben elk drie ramen die gelijk zijn aan de ramen in de voorgevel. De RECHTER ZIJGEVEL van de vleugel heeft zes traveeën. Op de begane grond bevindt zich ter plaatse van de eerste travee van rechts een driezijdige, plat gedekte uitbouw. In het voorvlak hiervan bevindt zich een niet originele deur met bovenlicht. De beide zijvlakken zijn aan elkaar gelijk en zijn opgebouwd uit een houten borstwering waarboven drie ramen met bovenlicht. De bovenlichten heggen een tracering in de vorm van een 'X'. De gevels van de uitbouw worden aan bovenzijde afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. De overige vijf traveeën bevatten eenzelfde raam als in de linkerzijgevel. De verdieping heeft in het midden een balkon ondersteund door consoles en voorzien van een gietijzeren balustrade. Het balkon is toegankelijk via een vierruits stolpdeur met tweeruits bovenlicht. De overige traveeën bevatten elk eenzelfde raam als in de voorgevel. De verdieping heeft in elke travee een raam als beschreven met uitzondering van de twee rechter traveeën: deze twee ramen zijn dichtgezet. Het INTERIEUR is deels verbouwd maar de indeling is nog oorspronkelijk. De lokalen in het hoofdgebouw zijn gesitueerd aan de voorzijde. In de achter vleugel liggen de lokalen aan weerszijden van de gang. Hier bevindt zich ook een brede, houten trap met gietijzeren balustrade. Op de zolder zijn nog enkele chambrettes aanwezig. Waardering Villa RUIMZICHT, in oorsprong daterend uit 1853 en in 1868 aangekocht door Ds van Dijk die het liet inrichten als internaat voor de opleiding tot predikant. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard gebleven internaat uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het object heeft een eclectische bouwstijl met overwegend classicistische kenmerken. Opvallend is dat de detailleringen zijn uitgevoerd in terracotta. - Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van een complex dat verder nog bestaat uit een theehuis en een tuinaanleg. De villa is goed zichtbaar en heeft in combinatie met de oorspronkelijke tuinaanleg en de theekoepel een waardevolle uitstraling. Het geheel is van belang voor de instandhouding van een belangrijk stuk geschiedenis van de gemeente Doetinchem. De oprichter van het Internaat, Dominee van Dijk, is een voor Doetinchem belangrijk historisch figuur. - Van cultuurhistorische waarde als internaat gesticht door Dominee van Dijk. Het geheel is van belang vanwege de bestemming van het internaat als predikantenopleiding welke verbonden is met het religieuze leven in Doetinchem. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 513126
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Voorzijde villa Ruimzicht in 2010

Ruimzicht is een massale villa in de Nederlandse stad Doetinchem (provincie Gelderland) die in de huidige vorm hoofdzakelijk uit 1885 dateert. Het is een wit gebouw van meer dan 30 meter breed, en 20 meter diep. In het verleden is het als schoolgebouw in gebruik geweest. Onder anderen de schrijver Dèr Mouw gaf er les. Villa Ruimzicht met theekoepel en arboretum werd in 1999 aangewezen als rijksmonument. Het gebouw wordt gekenmerkt door diverse neostijlen.

Geschiedenis

Tekening van Ruimzicht in 1881, vier jaar voor de uitbreiding.

Ruimzicht was, voordat in 1853 een begin werd gemaakt met de huidige villa, een boerenlandhuis met vier kamers, een stal en drie hectare land. Landhuis Ruimzicht lag op korte afstand van de stad Doetinchem aan de weg naar De Kruisberg waar ooit het klooster Sion stond. In 1868 werd het nieuwe landhuis aangekocht door dominee Van Dijk die het pand liet inrichten als internaat voor begaafde leerlingen van de Latijnse school die predikant wilden worden. Na enige vertimmering namen de zeven eerste kwekelingen er hun intrek. Op 26 november 1868 werd het internaat feestelijk ingewijd. Door het toenemend aantal kwekelingen werd Ruimzicht te klein, daarom vergrootte men in 1885 het gebouw. Het kreeg toen ongeveer de huidige vorm door de bouw van twee hoekpaviljoens en een verlenging van de achtervleugel. Tot 1952 diende het gebouw als internaat. Daarna is het door de gemeente Doetinchem aangekocht en werd het Gemeentelijk Lyceum er ondergebracht. In 1971 vond de laatste grote bouwkundige verandering plaats. Achter Ruimzicht werd door architect Gerrit Rietveld het strakke moderne gebouw van het Rietveld Lyceum gebouwd. De theekoepel werd gebouwd voor de conciërge en bleef als zodanig tot 1965 in gebruik.

Arboretum

Arboretum rondom villa Ruimzicht uit 2007

Dominee Van Dijk hield zich ook intensief bezig met de inrichting van de omgeving. Er kwam een park in landschapsstijl met een educatief aspect. Een groot assortiment bomen uit binnen- en buitenland werd aangeplant. Zo ontstond het huidige arboretum met ruim tachtig verschillende soorten, sommige bomen zijn meer dan 100 jaar oud. Van 2007 tot 2009 is het arboretum hersteld en deels heringericht. De gemetselde vijver voor het pand is gerestaureerd en voorzien van een waterspuitend ornament.

Hotel-restaurant Ruimzicht

Theekoepel bij Ruimzicht uit 1905

Begin eenentwintigste eeuw is Ruimzicht verbouwd tot luxehotel met restaurant. Uitgangspunt was de negentiende-eeuwse uitstraling van het gebouw.

De bestaande (hoofd)structuur van het pand is zoveel als mogelijk intact gelaten en daarnaast zijn zo veel mogelijk gebouwonderdelen, aan de hand van een bouwhistorische rapportage in oorspronkelijke staat terug gebracht. Zo werden de kuif op het dak aan de voorzijde en het gietijzeren hekwerk op de balkons weer teruggebracht en intern kreeg de monumentale trap weer haar oude gezicht terug. Aan de buitenkant van het pand is nagenoeg niets veranderd.

Externe linkMonumenten in de buurt van Ruimzicht: hoofdgebouw in Doetinchem

Ruimzicht: Arboretum

Ds van Dijkweg 40
Doetinchem
Omschrijving ARBORETUM aangelegd op het terrein rondom villa Ruimzicht. Het Arboretum is waarschijnlijk aangelegd na 1868, de datum van aan..

Ruimzicht: theekoepel

Kruisbergseweg 2
Doetinchem
Omschrijving THEEKOEPEL gesitueerd aan de oostzijde van de Kruisbergseweg in het arboretum van villa Ruimzicht. De theekoepel is opgetrokk..

Predik het Evangelie

Burgemeester van Nispenstraat 19
Doetinchem
Inleiding De KERK "PREDIK HET EVANGELIE" met aaneen gebouwde PASTORIE en een IJZEREN SIERHEK is gelegen aan de Burgemeester van Nispenstraa..

Voormalig postkantoor en directeurswoning

Burgemeester van Nispenstraat 2
Doetinchem
Inleiding Dit plastisch vormgegeven, voormalig POSTKANTOOR met DIRECTEURS-WONING uit 1920, is gelegen in het centrum van Doetinchem aan de ..

Hagen

Kelderlaan 11
Doetinchem
Havezate "Hagen". Rechthoekig bakstenen gebouw met van ezelsrugafdekkingen voorziene trapgevels en een zadeldak. Het uit XVI A daterende geb..

Kaart & Routeplanner

Route naar Ruimzicht: hoofdgebouw in Doetinchem

Foto's (5)