Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Westergasfabriek: voormalige Watergasbriek (later transformatorhuis) in Amsterdam

Nijverheid Industrie

Klönneplein 2
1000AA Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1904
Architect: Isaac Gosschalk


Beschrijving van Westergasfabriek: voormalige Watergasbriek (later transformatorhuis)

Inleiding Voormalige Watergasbriek, later transformatorhuis, onderdeel van het complex Westergasfabriek. In 1904 werd aan het bestaande complex een water- ofwel cokesgasfabriek toegevoegd, bestaande uit de fabriek zelf, een ketelhuis annex laboratorium (het huidige ladderhuis) en een inmiddels verdwenen kleine gashouder. Hier werd volgens een ingenieus systeem blauw watergas geproduceerd, dat bestond uit een mengsel van gelijke delen koolmonoxide en waterstof. Toen in 1956 de nieuwe, volledig geautomatiseerde watergasfabriek de productie overnam werd de oude watergasfabriek uit gebruik genomen, waarna het gebouw ging fungeren als transformatorwerkplaats van de afdeling Kabelnet van het Gemeente Energie Bedrijf. Vanaf de jaren dertig is het gebouw diverse malen ingrijpend gewijzigd. Zo zijn onder meer de ventilatiekappen op de zadeldaken verdwenen. In 1931 werd het ketelhuis, dat was ondergebracht in het noordelijke deel van de dwarsvleugel, verbouwd tot zuiverhuis. Dit had ingrijpende gevolgen voor het aanzien van dit bouwdeel: het volume werd verhoogd met een verdieping en verlengd met één travee, en kreeg in verband hiermee een nieuwe kopgevel. Bij deze gelegenheid werden aan de westzijde en in de oostelijke oksel van het gebouw overkappingen toegevoegd. De verlenging gebeurde geheel in stijl, voor de verhoging daarentegen werd een stalen vakwerkconstructie met invullingen van steens metselwerk gebruikt. De thans aanwezige betonnen verdiepingsvloer werd toen of in een later stadium aangebracht. Ook het hoofdvolume heeft de nodige veranderingen ondergaan, onder meer doordat al snel na de ingebruikname technische aanpassingen nodig waren. Het dak werd geheel vernieuwd, waarbij de ventilatiekap verdween en de kopgevels overeenkomstig werden aangepast. Deze laatste vertonen duidelijk de sporen van eerdere ingrepen: bij de oostelijke kopgevel is een aanvankelijk aanwezig extern trappenhuis dat toegang gaf tot de werkvloer verwijderd, aan de westzijde waren herstelwerkzaamheden nodig omdat hier de cokeslift had gestaan. In de jaren zestig zijn ten behoeve van de transformatorwerkplaats wijzigingen opgetreden: op enkele plaatsen verschenen in de gevel betonnen portalen, intern kwamen in de zuidoosthoek gemetselde inbouwen en werd langs de gevels een betonnen constructie voor de kraanbaan aangebracht. In relatie hiermee werd ook de indeling van de aangrenzende ruimte - het zuidelijke deel van de dwarsvleugel - gewijzigd door de toevoeging van een controlekamer en enkele kleinere inbouwen. In de westelijke oksel van beide bouwdelen kwam een gemetselde voorziening voor laden en lossen. Omschrijving De oorspronkelijke watergasfabriek bestaat uit twee gedeelten. Het in oost- westrichting gesitueerde hoofdvolume is een grote hal van 46 bij 18 meter onder met pannen gedekt zadeldak met van oorsprong een over de gehele lengte uitgestrekte ventilatiekap die thans verdwenen is. De dwarsvleugel met een omvang van 32 bij 22 meter is op ongeveer een derde door een dwarsmuur in twee aparte ruimten verdeeld en heeft een zadeldak. De oorspronkelijke ventilatiekap is ook hier inmiddels verdwenen. Op verschillende plaatsen bevinden zich kleinere uitbouwen, terwijl in de westelijke oksel een hoge schoorsteen staat. De voormalige fabriek heeft een inwendige kapconstructie van geklonken dubbele Polonceauspanten, die in de 22 meter brede dwarsvleugel de grootste overspanning in zijn soort in Nederland vóór de Eerste Wereldoorlog vormde. Architectonisch wordt het gebouw gekenmerkt door een symmetrische opzet en een zorgvuldige vormgeving, die bij het hoofdgebouw zorgt voor een basiliekachtig uiterlijk. De grote gevelvlakken worden op regelmatige wijze geleed door middel van lisenen, spaarvelden, tandlijsten, gekoppelde boogvensters en ronde ramen, terwijl het geheel wordt verlevendigd met natuurstenen dorpels, goten en aanzetstukken. Waardering Voormalige watergasfabriek (transformatorhuis) van algemeen belang vanwege de typologische waarde en als historisch-functioneel onderdeel van het complex Westergasfabriek. Van belang zijn de samenhang met het belendende vroegere ketelhuis/laboratorium, de hoofdstructuur van twee haaks op elkaar staande, symmetrisch opgezette bouwdelen en de grotendeels nog aanwezige in- en uitwendige architectonische detaillering, waaronder de Polonceauspanten en het dakbeschot. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512961
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Westergasfabriek en Haarlemmertrekvaart.

De Westergasfabriek is een voormalige gasfabriek in het Amsterdamse stadsdeel West. Begin 21e eeuw is het terrein helemaal opgeknapt en nu heeft het onder de naam de Westergasfabriek een culturele en recreatieve bestemming.

Gasfabriek

Vroeger voorzag de Westergasfabriek Amsterdam van steenkoolgas, dat voornamelijk werd gebruikt voor verlichting van straten en gebouwen. De Westergasfabriek is in 1883 gebouwd langs de Haarlemmertrekvaart voor het Britse Imperial Continental Gas Association. Destijds was het de grootste steenkolengasfabriek van Nederland. De fabriek stond op zo’n 4 ha grond. Er waren meerdere gashouders, kolenopslagplaatsen, zuiveringsinstallaties, een watertoren en kantoorgebouwen. Bij het ontwerp werd veel aandacht besteed aan de architectuur. De architect Isaac Gosschalk, die de meeste gebouwen van het complex ontwierp, hanteerde een rijke stijl die wel Hollandse neorenaissance wordt genoemd.

Voor het milieu was in die tijd veel minder aandacht. Het wassen van kolen en het vergassen van cokes heeft ervoor gezorgd dat er na de sluiting van de fabriek in de jaren zestig een zwaar vervuild terrein achterbleef.

Vanaf de jaren zestig tot de jaren negentig was het terrein in gebruik als opslagterrein van het Gemeente Energie Bedrijf (GEB). Een deel van de gebouwen (waaronder de watertoren) werd gesloopt, andere bleven behouden. Het oude kantoorgebouw van de gasfabriek werd in 1990 stadsdeelkantoor van het toenmalige stadsdeel Westerpark.

Cultuurpark

Cultuurpark, Westerpark
Het nieuwste deel van het Westerpark met speelvijver op het terrein van de vroegere Westergasfabriek.

In de jaren negentig werden plannen gemaakt om het oude gasfabriekterrein als park in te richten. Het plan hiervoor was kandidaat voor de Floriade in 2002, maar er werd gekozen voor een locatie in de Haarlemmermeer. Uiteindelijk heeft Amsterdam de plannen in vereenvoudigde uitvoering tot stand gebracht.

Het terrein is gesaneerd en er is een park aangelegd. Samen met het oude Westerpark is daardoor een groot stadspark ontstaan. De nog aanwezige historische gebouwen zijn gerenoveerd en worden gebruikt door creatieve en culturele ondernemers. Een deel van de ruimtes wordt verhuurd voor tijdelijke evenementen zoals feesten (Westerunie), festivals, productpresentaties (Westerliefde), theater (MC-Theater) of tentoonstellingen. In het Ketelhuis bevindt zich een bioscoop waar voornamelijk Nederlandse en Europese kwaliteitsfilms worden vertoond. Verder bevindt zich op het terrein diverse horeca zoals het Westergasterras.

Op het terrein vinden vele evenementen plaats. In het verleden het Drum Rhythm Festival en Triple X, in het heden de Amsterdam International Fashion Week, het Holland Festival, Picnic 2006 & 2007, de technofeesten van Awakenings, openluchtconcerten van grote buitenlandse artiesten zoals Peter Gabriel (2007), R.E.M. (2008) John Legend (2007), Nelly Furtado (juli 2008) en Radiohead (2008) onder de naam Live at Westerpark, de Wetenweek, Cinekid en de Kunstvlaai. Verder worden de gebouwen ook veel verhuurd voor bedrijfsevenementen.

Openbaar vervoer

Bus 21 rijdt vanaf station Amsterdam Centraal naar de Westergasfabriek. Vanuit het centrum is de Westergasfabriek bereikbaar met tramlijn 5 die zijn eindhalte in de nabijheid heeft, in de Van Hallstraat. Sinds 2015 wordt op de trams de bestemming 'Westergasfabriek' aangegeven.

Trivia

 • Het televisieprogramma 'De Nieuwste Show' werd in de Westergasfabriek opgenomen.
 • De 3FM Awards van gelijknamige radiozender werden van 2009 t/m 2014 vanuit de Westergasfabriek uitgezonden.
 • De battle-shows van The voice of Holland werden opgenomen in de Westergasfabriek.
 • Vanaf het zesde seizoen (2010-2011) wordt De Wereld Draait Door uitgezonden vanuit de Westergasfabriek.
 • Vanaf het vijfde seizoen (2010-2011) wordt Pauw & Witteman uitgezonden vanuit de Westergasfabriek.
 • Het 125-jarige Jubileum van het Leger des Heils werd in het weekend van 12-13 mei 2012 gehouden in de Westergasfabriek.
 • Vanaf 2015 worden de VEED Awards gehouden in de Westergasfabriek.
 • Van 2007 t/m 2012 vond Manuscripta plaats op het Westergasfabriekterrein, de opening van het nieuwe boekenseizoen.

Literatuur

 • Cultuurpark Westergasfabriek, Transformatie van een industrieterrein, Olof Koekebakker, NAi uitgevers, 2003
 • Westergasfabriek, het terrein en de gebouwen, een cultuurhistorische verkenning, Kees Somer, Bureau Monumentenzorg Amsterdam, 1998
 • De toekomst van het industrieel verleden, ‘Wandel fuer die Menschen – mit den Menschen’, Stadsdeel Westerpark 1995

Externe links

Afbeeldingen


Monumenten in de buurt van Westergasfabriek: voormalige Watergasbriek (later transformatorhuis) in Amsterdam

Westergasfabriek

Klönneplein 10
Amsterdam
Inleiding Ladderhuis, onderdeel van het complex Westergasfabriek. Het zogenaamde ladderhuis werd in 1904 in samenhang met de watergasfabrie..

Westergasfabriek: ingenieurswoning

Haarlemmerweg 4
Amsterdam
INGENIEURSWONING. De voormalige ingenieurswoning, vrijstaand gesitueerd aan de oostzijde van het terrein nabij de ingang, is met verdieping ..

Westergasfabriek: zuiveringsgebouw

Haarlemmerweg 8
Amsterdam
ZUIVERINGSGEBOUW. Het v.m. zuiveringsgebouw omvat twee zuiveringsruimten, die aan elkaar gespiegeld, te weerszijden van een tussenlid zijn o..

Westergasfabriek: regulateurshuis met cokeskantoor

Haarlemmerweg 8
Amsterdam
REGULATEURSHUIS MET COKESKANTOOR. Het oorspronkelijke regulateurshuis met cokeskantoor is ondergebracht in een nabij de ingang gesitueerd ve..

Westergasfabriek: werkplaatsgebouw

Haarlemmerweg 8
Amsterdam
WERKPLAATSGEBOUW behorende tot de gebouwen, gesitueerd aan de oostzijde van het terrein en oorspronkelijk bestemd voor werkplaatsen, kantore..

Kaart & Routeplanner


Foto's (6)