Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gesloten hoeve met binnenplaats in Beegden

Boerderij

Pannenhof 1
6099NE Beegden (gemeente Maasgouw)
Limburg

Bouwjaar: ca. 1850 1850 ca. 1850


Beschrijving van Gesloten hoeve met binnenplaats

Inleiding Gesloten hoeve met binnenplaats. Het oudste boerderijgedeelte bevindt zich aan de binnenplaatszijde. Dit oudste deel van de boerderij dateert van omstreeks 1850. Het boerderijgedeelte aan de straatzijde werd in 1890 in opdracht van Mej. Jurgens gebouwd. Het stalgebouw aan de rechterzijde van het hoofdwoonhuis dateert van omstreeks 1890. De toegepaste bouwstijl van de boerderijgebouwen aan de straatzijde is traditionalistisch met elementen Eclecticisme. De toegepaste bouwstijl van de overige gebouwen is traditionalistisch. Omschrijving Gesloten hoeve bestaande uit een boerderijgedeelte aan de straatzijde te weten het hoofdwoonhuis; aan de linkerzijde de pachterswoning en aan de rechterzijde van het hoofdwoonhuis stalgebouwen; en een ouder boerderijgedeelte aan de binnenplaatszijde met woonhuis en schuren. HOOFDWOONHUIS: het hoofdwoonhuis telt twee bouwlagen plus dakverdieping met een zadeldak in dwarsrichting met kruispannen. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en hardsteen. Gehele frontgevel met speklagen in hardsteen. Frontgevel uitlopend in een asymmetrische trapgevel. Aan de rechterzijde van het hoofdwoonhuis een uitbouw in twee -deels een- bouwlaag met plat dak resp. schilddak. Rechthoekige houten deur met bovenlicht. Rechthoekige houten vensters met bovenlichten. Venster aan bovenzijde deur met rondboogvormig bovenlicht. Venster in de topgevel met rondboogvormig vulstuk. Overige vensters met segmentboogjes. Frontgevel met diverse smeedijzeren muurankers. Decoratief metselwerk onder de dakrand. ACHTERGEVEL hoofdwoonhuis met gecementeerde plint; met rechthoekige houten vensters met bovenlichten en een rechthoekige houten deur. Vensters en deur met segmentboogvormige vulstukjes. Vensters met gecementeerde dorpelstenen. In de topgevel achtergevel een klein rechthoekig venster. Achterdeur met hardstenen toegangstreden. Aan de linkerzijde van de achterdeur een klein rechthoekig venster. Decoratief metselwerk onder de dakrand aan de linkerzijde. Het bouwdeel links van het hoofdwoonhuis is teruggelegen en telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een zadeldak met kruispannen. In dit geveldeel bevindt zich een grote segmentboogvormige inrijpoort. Links van deze poort is het PACHTERSWOONHUIS gesitueerd. Dit woonhuis heeft een symmetrische indeling van de frontgevel. Het pand telt een bouwlaag en een dakverdieping met schilddak met pannen. Frontgevel loopt uit in een trapgevel bekroond met een nokpion. In de topgevel een rechthoekig houten venster met bovenlicht. Rechthoekige houten voordeur met bovenlicht. Voordeur met gecementeerde omlijsting. De voordeur in een groot segmentboogvormig gevelvlak. Aan de linker- en rechterzijde van het geveldeel met trapgevel een rechthoekig houten venster met getoogde strek. Aan de linkerzijde van het woonhuis een doorlopend muurgedeelte met hierin een klein rechthoekig houten poortje in een rondboogvormige omlijsting. Binnenplaatsgevel van het pachterwoonhuis met keukendeur in een gecementeerde omlijsting met aan de linkerzijde van deze deur een tweetal rechthoekige houten vensters. Deze gevel is onder de overkapping van de inrijpoort gesitueerd. STALGEBOUW uit omstreeks 1890 met schilddak met kruispannen. Aan de rechterzijde van het hoofdwoonhuis een stalgebouw met vooruitspringend middengeveldeel. Dit middengeveldeel met in de eerste bouwlaag verbouwingssporen loopt uit in een trapgevel. In de trapgevel een rechthoekig houten luik. Aan de rechterzijde van het vooruitspringend geveldeel twee vensters met segmentboogvormige bovenlichten. De vensters zijn geplaatst in een segmentboogvormig gevelvlak. Aan de linkerzijde van het vooruitspringend geveldeel een segmentboogvormige houten poort. Links van deze poort een rechthoekig houten venster met bovenlicht. In de rechterzijgevel van het stalgebouw een horizontale reeks stalen vensters met roedeverdeling. Decoratief metselwerk onder de dakrand. In het middendeel van de rechterzijgevel een houten hooizolderluik. In het rechterdeel van deze gevel een rechthoekige houten poort. Haaks op dit stalgebouw een SCHUURGEDEELTE van omstreeks 1850. Schuur met zadeldak met Hollandse pannen. In de kopgevel van de schuur in de eerste bouwlaag twee kleine houten poorten en twee segmentboogvormige vensters met stalen kozijnen. In de topgevel een houten zolderluik met aan weerszijden een stalen venster. Aan de achtergevel van het schuurgebouw een uitbouw in een bouwlaag met doorlopend dak. Geheel rechts gaat het schuurgedeelte over in het oudste woonhuisgedeelte. Dit woonhuisgedeelte dateert eveneens van omstreeks 1850. Haaks op de rechterzijgevel van dit woonhuis een SCHUURGEBOUW dat in het verlengde staat van het pachterwoonhuis. Schuur met zadeldak met Hollandse pannen. In de kopgevel van deze schuur enkele houten vensters. Tegen de buitengevel van deze boerderijvleugel een open schuur met lessenaarsdak aansluitend op het schuurdak. Dit dak rust op houten spanten geplaatst op een aantal bakstenen kolommen. BINNENPLAATSGEVEL van stalgebouw uit omstreeks 1890 met een rechthoekige houten deur met bovenlicht en aan de rechterzijde van de deur een venster. In de gevel links vijf stalvensters met roedeverdeling. In deze gevel diverse verbouwingsporen en een carport uit omstreeks 1980. BINNENPLAATSGEVEL van schuur-woonhuisgedeelte uit omstreeks 1850 met diverse deuren en vensters, deels met bovenlichten, deels met roedeverdeling. Twee houten hooizolderluiken. Twee kleine dakkapellen. Diverse verbouwingssporen. BINNENPLAATSGEVEL van schuur in het verlengde van de pachterwoning met twee segmentboogvormige houten schuurpoorten en vier stalen stalvensters met roedeverdeling. Een rechthoekige houten schuifpoort met bovenlicht. Schuur met zadeldak met Hollandse pannen. INTERIEUR hoofdwoonhuis. Het hoofdwoonhuis bezit een authentieke interieurindeling. Van belang zijn onder meer: de gang met plavuizenvloer; gangplafond met ovaalvormig stucwerk rozet met bloemen en plantenmotief. In twee kamers aan linkerzijde van de gang twee grote stucwerk rozetten met zelfde vorm als rozet in de gang. Authentieke trap met houten spijlen. Waardering De boerderij Pannenhof bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De boerderij bezit architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere belang van het object voor de bovenregionale geschiedenis van de architectuur, de esthetische kwaliteiten van het ontwerp; het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent de boerderij aan haar markante ligging in het buitengebied van de gemeente Heel. Het object is tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512937
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gesloten hoeve met binnenplaats in Beegden

Schuurgebouwen bij Pannenhof

Pannenhof 1
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Inleiding Tegenover de boerderij Pannenhof gelegen schuren. Het gesloten schuurgebouw dateert uit 1854; de open schuur betreft een latere a..

Nederhoven: hoofdgebouw

Nieuwstraat 65
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW. Pand op rechthoekige plattegrond, XVIIa + wijzigingen XVIIId; baksteen met mergelbanden onder schild..

Nederhoven: koetshuis

Nieuwstraat 65
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 2: KOETSHUIS, XVIII. Het koetshuis is gebouwd met rode baksteen onder rode Oud-Hollandse pannen (zuidzijde) en grij..

Nederhoven: tuinmuur

Nieuwstraat 65
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 6: TUINMUUR, baksteen, XVIII. De muur, die de scheiding vormt tussen de binnenplaats en de tuin bij het huis en van..

Nederhoven: dam met toegangspoort

Nieuwstraat 65
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 5: DAM met TOEGANGSPOORT, XVIII-XIX. De dam heeft flanken en borstweringen van baksteen; borstweringen met rollaag ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gesloten hoeve met binnenplaats in Beegden