Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Brug over de Stroobossertrekvaart in Augsbuurt

Weg En Waterwerk

Trekweg 3
9292ML Augsbuurt (gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Friesland

Bouwjaar: 1907


Beschrijving van Brug over de Stroobossertrekvaart

Inleiding De VERKEERSBRUG te Augsbuurt is een vaste balkbrug over de Stroobosser Trekvaart uit 1907, volgens een jaartal in het landhoofd. De Trekvaart tussen Stroobos en Dokkum stamt van 1651-1655, en de vele bruggen over deze vaart waren en zijn in beheer bij het Rijk. Vanaf 1880 werden de bestaande bruggen geleidelijk vervangen door één type brug, waarvan de hier genoemde er één is. De meeste van deze bruggen zijn sinds die tijd sterk gewijzigd of vervangen; de brug naar Augsbuurt is van een weinig voorkomende gaafheid. In het landschap en in stedebouwkundig opzicht completeert de brug een eenheid: de brug vormt de enige toegang naar het langs de oude trekvaart gelegen buurtschap Augsbuurt, dat met haar historische kerk, een karakteristiek en bepalend landschapselement vormt. De brug en de landhoofden zijn gaaf. De brug heeft schuin geplaatste bakstenen vleugelwanden. Mogelijk vormen de twee houten beschoeiingen/vleugelwanden, parallel aan de liggers aan de westzijde, een restant van de voorganger van de huidige brug. De afmeerpalen zijn vernieuwd. Omschrijving Vaste balkbrug met ijzeren liggers met I-profiel, waarop een houten rijdek ligt. De gemetselde landhoofden hebben schuin geplaatste vleugelwanden, die naar beneden aflopen naar de oevers. In de baksteen bevinden zich vlechtingen; aan de bovenzijde van de frontwanden en op de hoeken met de vleugelwanden natuurstenen blokken; in de meest zuidwestelijke is het jaartal 1907 gebeiteld. De ijzeren onderdelen van de brug zijn aan elkaar geklonken. De brugleuning bestaat uit aan de liggers geklonken verticalen, waartussen horizontale platte staven en driehoeken die, met de punten tegen elkaar, kruisende diagonalen vormen. Aan de oevers loopt de bovenrand van de leuning schuin af naar de grond. Aan de westkant bevinden zich in het verlengde van het rijdek aan beide zijden houten steile vleugelwanden of oude beschoeiing, in verticale planken. Waardering De verkeersbrug te Augsbuurt uit 1907 is van algemeen cultuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als voorbeeld van de bruggen over de Stroobosser Trekvaart, die vanaf 1880 werden geplaatst als vervanging van de oudere bruggen over de Trekvaart; - als onderdeel van het land- en waterwegennet in Friesland in de negentiende eeuw; - vanwege de gaafheid van de constructie en het uiterlijk; - als kenmerkend landschapselement behorende bij het buurtschap Augsbuurt; - vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van dergelijke bruggen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512869
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Stroobossertrekvaart
Location Stroobosser trekvaart.PNG
Jaar ingebruikname 1656
Van Dokkum
Naar Prinses Margrietkanaal
Loopt door Friesland
Stroobossertrekvaart bij Westergeest
Stroobossertrekvaart bij Westergeest
Portaal  Portaalicoon   Maritiem

De Stroobossertrekvaart (officieel, Fries: Strobosser Trekfeart), ook wel Dokkumer Trekvaart genoemd, is een vaart die loopt van Dokkum naar Gerkesklooster en Stroobos, waar hij aansluit op het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal, provincie Friesland (Nederland).

Geschiedenis

De trekvaart werd de jaren 1654 - 1656 gegraven in opdracht van het stadsbestuur van Dokkum. Het deel van de trekvaart tussen Kollum en Gerkesklooster was in de 16e eeuw al aangelegd. Dokkum dacht door een betere verbinding over het water met Groningen meer scheepvaartverkeer aan te trekken. Naast de vaart loopt een jaagpad waarop de paarden konden lopen die de trekschuit moesten voortbewegen.

Door de hoge kosten van de aanleg van de vaart ging de stad Dokkum failliet. Het eigendom van de vaart kwam toen in handen van een groep schuldeisers. Deze hebben jarenlang een aantal tolhuizen aan de vaart gevestigd die er voor moesten zorgen dat de vaart zijn geld opbracht.

De tolhuizen stonden op de volgende plaatsen:

Route

De Stroobossertrekvaart loopt van Dokkum in zuidoostelijke richting naar de noordkant van Wouterswoude en Driesum. Daar kruist de trekvaart de Nieuwe Zwemmer/Petsloot. Vervolgens loopt de vaart zuidelijk van Westergeest, Oudwoude en Kollum. Na Kollum buigt de vaart af naar het zuiden, om langs Augsbuurt bij Gerkesklooster en Stroobos in het Prinses Margrietkanaal uit te komen. Provinciale weg 910 loopt de gehele route langs de Stroobossertrekvaart en wordt daarom ook wel trekweg genoemd.


Monumenten in de buurt van Brug over de Stroobossertrekvaart in Augsbuurt

Kerk van Augsbuurt

Lutjewoude 5
Augsbuurt (Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Ned. Herv. Kerk. In 1782 gebouwd kerkje. Grotendeels 17e eeuwse preekstoel met wapen Aylva; twee rouwkassen van Scheltinga, grote zerk, 1617..

Tjasker Augustinusga

Oost 8
Buitenpost (Gemeente Achtkarspelen)
Molen. Tjasker z.g. Boktjasker, zich bevindend ten westen van de Uterwei, onder Augustinusga, een van de twee exemplaren in Friesland. In 19..

Wegwijzer

Eyso de Wendtstraat 36
Kollum (Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Inleiding De WEGWIJZER staat in de berm van de weg die langs de Kollumer Trekvaart voert, zeer waarschijnlijk op zijn originele plaats. De ..

Gereformeerde kerk (Oosterkerk)

Oostenburgstraat 1
Kollum (Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Inleiding De GEREFORMEERDE KERK staat op een ruim rechthoekig terrein even ten zuiden van de Voorstraat, de oost-west hoofdas van het oude ..

Postkantoor Voorm. postkantoor. Oudheidkamer Mr. Andreae

Eyso de Wendtstraat 11
Kollum (Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Inleiding Het voormalig POSTKANTOOR met directeurswoning dateert van 1888. De gemeente Kollumerland besloot indertijd, na rijkstoestemming ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Brug over de Stroobossertrekvaart in Augsbuurt

Foto's (1)