Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Julianapark in Bolsward

Tuin Park Landgoed

Snekerstraat 56
8701XE Bolsward (gemeente Súdwest Fryslân)
Friesland

Bouwjaar: 1913
Architect: M. Meijer Meijer 1913 M. Meijer


Beschrijving van Julianapark

Inleiding Het JulianaPARK ligt aan de Snekerstraat te Bolsward en wordt ingesloten door de Secretaris Haitsmalaan, de Prof. dr Titus Brandsmalaan en de Koningin Wilhelminalaan. De hoofdingang, in de vorm van een monumentale toegangspartij, ligt aan de Snekerstraat. Het park is aangelegd in 1913 en is een geschenk van het Old Burger Weeshuis en het Sint Anthonygasthuis aan de gemeente Bolsward ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing. De opdracht voor de aanleg werd gegeven aan de firma Wybren Krijns & Co uit Joure, die het park in een Gemengde Tuinstijl realiseerde naar ontwerp van haar tuinarchitect M. Meijer. De aanleg is een combinatie van formele en landschappelijke elementen, waarbij een formele en een landschappelijke vijver de landschappelijke structuur grotendeels bepalen. Omschrijving Vanaf de monumentale ingangspartij (FR-BOL-86B) leidt een door knot-iepen geflankeerde LAAN via een "rotonde" met "Beatrix"-boom en haagbeuken naar een formele aanleg met langwerpige waterpartij, gazons en bloemenborders. Aan de overzijde van het water ligt, in de centrale as en bedoeld als blikvanger, een witte houten BALUSTRADE, bestaande uit een gebogen middendeel en twee rechtgesloten zijvleugels met geprofileerde bekroning. Voor de balustrade staan twee vroeg-20ste-eeuwse kunststenen PIEDESTALS met ramkoppen, guirlandes en een kapiteel met eierlijst, bekroond door kunststenen VAZEN. Centraal in het park ligt op een kleine verhoging een muziekkoepel die tegenwoordig dienst doet als volière (FR-BOL-86D). Links van de waterpartij verschaft een y-vormige loofgang van haagbeuk toegang tot een knooppunt van paden met "rotende". Hierachter ligt een landschappelijke aanleg met gazons, borders, een grillige waterpartij met eilandje en slingerpaden. Aan de westzijde ligt een tweede (witte), houten BALUSTRADE. Zuidelijk van de waterpartij ligt het (thans verwaarloosde en incomplete) ROSARIUM. Waardering Het Julianapark uit 1913 met monumentale onderdelen aan de Snekerstraat te Bolsward, is van algemeen cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - vanwege de betekenis voor het sociale en culturele leven in de gemeente Bolsward; - vanwege de ontwerpkwaliteiten van het ontwerp; bijzondere betekenis van - als geslaagd voorbeeld van een ontwerp van tuinarchitect M. Meijer van de fa. Wybren Krijns en Co. uit Joure; -als geslaagd voorbeeld van de Gemengde Tuinstijl door de combinatie van een formele en een landschappelijke aanleg; -vanwege de betekenis voor de directe omgeving; -vanwege de bijzondere betekenis voor het aanzien van Bolsward; -vanwege de vrij grote gaafheid en oorspronkelijkheid van de aanleg; -als vrij zeldzaam voorbeeld van een kleinschalig stadspark in de provincie Friesland uit het begin van de 20ste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512821
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Julianapark in Bolsward

Julianapark, toegangspartij

Snekerstraat 56
Bolsward (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding Toegangspartij tot het Julianapark te Bolsward, gerealiseerd tegelijk met de aanleg in 1913 van het park dat een ontwerp is van..

Julianapark, tuinmanswoning

Snekerstraat 56
Bolsward (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding De TUINMANSWONING, met invloeden van Chaletstijl en Vernieuwingsstijl, is gelegen aan de noordoostzijde van het Julianapark te Bo..

Julianapark, muziektent

Snekerstraat 56
Bolsward (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding De MUZIEKTENT gelegen in het Julianapark is gebouwd in 1922 naar een ontwerp van de toenmalige gemeente-architect J.P. Postma en ..

Julianapark, Eisma-bank

Snekerstraat 56
Bolsward (Gemeente Súdwest Fryslân)
Inleiding De EISMA-BANK is in 1936 tot stand gekomen naar een zeer sober ontwerp van de gemeente architect J. Postma ter ere van de familie..

Broerekerk

Broereplein 10
Bolsward (Gemeente Súdwest Fryslân)
BROEREKERK. Kerk van het 1580 verwoeste Franciscanenklooster, 1903-07 gerestaureerd. In hout gewelfde pseudobasiliek.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)