Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Warenhuis is het voormalige winkelhuis kneepkens in Heerlen

Gebouw

Dr. Poelsstraat 23
6411HG Heerlen
Limburg

Bouwjaar: 1939


Beschrijving van Warenhuis is het voormalige winkelhuis kneepkens

Inleiding Het WARENHUIS is het voormalige winkelhuis Kneepkens en is gelegen in de bocht van de Dr. Poelsstraat. Het pand is echter ontworpen voor een ligging in een gesloten straatwand, tegenover de voormalige HEMA. Het pand is gebouwd in 1939 tegen aan achterzijde gelegen winkel, naar ontwerp van architect F.P.J. Peutz en bevat elementen van het Nieuwe Bouwen. Het volume is trapsgewijs oplopend. De bovenste verdiepingen zijn tegenwoordig in gebruik als kantoorruimte, waarvoor de binnenruimte is verdeeld in kleinere ruimten en een inpandige verbinding is gemaakt met het naastliggende pand. Van BESCHERMING UITGESLOTEN zijn de aluminium kozijnen. Omschrijving Het WARENHUIS heeft een onregelmatige L-vormige plattegrond in vier bouwlagen en een souterrain, en is gelegen onder platte daken. De gevels zijn wit gepleisterd en in de gevels bevinden zich grote rechthoekige stalen en aluminium vensters met roedeverdeling, gedeeltelijk als vliesgevel. Houten deuren. De VOORGEVEL aan Dr. Poelsstraat heeft in de eerste bouwlaag een centraal gelegen entree met aan weerszijden etalages. De entree heeft twee houten deuren. De tweede en derde bouwlaag zijn voorzien van een over de verdiepingen doorlopende vliesgevel met aluminium profielen hoofdzakelijk met verticale roedeverdeling. Deze vliesgevel is omstreeks 1990 geplaatst voor de vliesgevel met stalen profielen. De vierde bouwlaag is terugliggend geplaatst achter een eveneens terugliggende borstwering. Hier bevindt zich ook een stalen vliesgevel. De RECHTERZIJGEVEL is blind en loopt, via een knik in de gevel door in een trappenhuis. Deze gevel is naar rechts trapsgewijs oplopend. In de gevel vier brede vensters met roedeverdeling. Tegen de gevel een volume van één bouwlaag met twee hoge vensters en een garagedeur. De ACHTERGEVEL heeft geheel links een volume van vier bouwlagen, ter plaatse van het trappenhuis en is blind. Rechts hiervan staat een volume van twee bouwlagen, dit is de voor de bouw reeds bestaande winkel. Achter dit volume ligt een volume van vier bouwlagen, waarvan de bovenste twee per bouwlaag een breed venster hebben. De STRUCTUUR VAN HET INTERIEUR is in redelijke mate in tact hetgeen blijkt uit de situering van de trappenhuizen, gangen en vml. verkoopruimten. Kenmerkend voor het gebouw is de toepassing van paddestoelkolommen. Deze zijn geplaatst in twee rijen van drie kolommen, waardoor de ruimte vrij indeelbaar is. Waardering Het winkelpand Kneepkens bezit cultuurhistorische waarden vanwege het belang voor de typologische ontwikkeling van winkelhuizen, vanwege de vrij-indeelbare verkoopruimte. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van het winkelpand als karakteristiek voorbeeld van Nieuwen Bouwen binnen het oeuvre van architect F.Peutz, mede door zijn betrokkenheid bij de stad Heerlen. Verder vanwege de toegepaste bouwstijl, de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp ondermeer door toepassing van de paddestoelkolommen en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het winkelpand is van bijzondere betekenis wegens de situering, die nauw verbonden is met de ontwikkeling van Heerlen en het aanzien van de stad. Verder is winkelhuis Kneepkens van algemeen belang wegens de belangrijke architectuurhistorische waarden en zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512801
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Warenhuis is het voormalige winkelhuis kneepkens in Heerlen

Winkel- en kantoorpand opvallend gesitueerd aan het raadhuisplein

Dr. Poelsstraat 8
Heerlen
Inleiding WINKEL- en KANTOORPAND opvallend gesitueerd aan het Raadhuisplein en de Dr. Poelsstraat. Het pand werd gebouwd in 1939 naar een o..

Heilig Hartbeeld

Tempsplein 2
Heerlen
Inleiding HEILIG HARTBEELD op sokkel, centraal gesitueerd op het Tempsplein. Het beeld betreft een ontwerp van Toon Dupuis uit 1922. De so..

Openbare bibliotheek

Tempsplein 10
Heerlen
Inleiding Openbare BIBLIOTHEEK gebouwd in 1917 naar een ontwerp van de architecten J. Pauw en J.M. Hardeveld. De toegepaste bouwstijl is Am..

Winkelwoonhuis

Geleenstraat 7
Heerlen
Inleiding WINKELWOONHUIS, gelegen op de hoek van de Dr. Poelstraat en de Geleenstraat in het centrum van Heerlen, was oorspronkelijk in ge..

Stadhuis

Geleenstraat 27
Heerlen
Inleiding Het STADHUIS is gelegen in het centrum van Heerlen, op de plaats van het voormalige stadhuis, maar richt zich van het centrum af...

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)