Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schoolgebouw Voorm. schoolgebouw in decoratieve traditioneel-ambachtelijke bouwstijl in Franeker

Gebouw

Nieuwe Hof 18
8801MB Franeker (gemeente Franekeradeel)
Friesland

Bouwjaar: rond 1885 1885 rond 1885


Beschrijving van Schoolgebouw Voorm. schoolgebouw in decoratieve traditioneel-ambachtelijke bouwstijl

Inleiding Voormalig SCHOOLGEBOUW (bewaarschool) dat thans een woonfunctie heeft. Het blokje ligt aan een vierkant hofje, dat omsloten wordt door drie oudere bouwonderdelen -uit de 18de eeuw- van het Vrouwengasthuis te Franeker. De hof is te betreden via een 18de-eeuwse poort, nr. 27, ( met links nrs. 11, 12, 14 en 16; rechts nrs. 20, 22, 24 en 26; en vooraan nr. 27 en 28). Het voormalige schoolgebouw is rond 1885 gebouwd, in een decoratieve Traditioneel-ambachtelijke bouwstijl. Het INTERIEUR is volledig aangepast aan de woonfunctie en komt niet in aanmerking voor bescherming van rijkswege. De drie oudere bouwwerken en de toegangspoort van het Vrouwengasthuis zijn al Rijksmonument en staan geregistreerd onder nr. 15716. Omschrijving De voormalige bewaarschool heeft in hoofdvorm een rechthoekige plattegrond, is verdiepingloos en wordt gedekt door een samengesteld afgeknot dak met zwarte, ruitvormige daktegels. Het gebouw is opgetrokken uit bezande bruine baksteen, en verlevendigd met banden van witte kalkzandsteen. Rondom loopt een uitgemetselde plint van witte kalkzandsteen. Voor de decoratie van het fries zijn gele en oranje\rode strengpersbakstenen gebruikt. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd en bestaat uit twee bouwdelen met afgesnoten hoeken en een even terugspringend middendeel. In de afgesnoten hoeken bevinden zich de ingangen van de huidige wooneenheden, bestaande uit houten deuren met bovenlicht onder halfronde boog van witte kalkzandsteen met trommelveld met blauw-witte tegeltjes. Natuurstenen stoepjes. De voorgevel wordt geleed door drie twee aan twee gekoppelde (vernieuwde) T-vensters met enkelruits bovenlicht onder gebogen strekken van kalkzandsteen met boogtrommels met wit-blauwe tegeltjes. De tegeltjes zijn indertijd vermoedelijk vervaardigd bij aardewerkfabriek Van Hulst te Harlingen. De achtergevel is blind. Waardering Het voormalige schoolgebouw aan het Nieuwe Hof 18 en 19 is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociale ontwikkeling; - vanwege de esthetische kwaliteit van het sobere ontwerp; - vanwege het materiaalgebruik en de ornamentiek; - als essentieel onderdeel van een groter geheel - namelijk het Vrouwengasthuis - dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is en reeds op de Rijksmonumentenlijst staat; - vanwege de situering, verbonden met de maatschappelijke ontwikkeling; - voor het aanzien van de stad; - vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de omringende bebouwing; - vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur; - vanwege de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen - horend bij het Vrouwengasthuis -, die al Rijksmonument zijn; - in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de stedelijke omgeving; - vanwege de functionele zeldzaamheid, gekoppeld aan de overige onderdelen die onderdeel uitmaken van het complex van het Vrouwengasthuis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512689
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Schoolgebouw Voorm. schoolgebouw in decoratieve traditioneel-ambachtelijke bouwstijl in Franeker

Westervrouwengasthuis

Nieuwe Hof 20
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
18e eeuws poortje en erachter drie blokken huisjes van het Vrouwengasthuis om een hof.

Pandje onder voor afgeschuind zadeldak

Nieuwe Hof 10
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Pandje onder voor afgeschuind zadeldak.

Eenvoudig pand met rechte gootlijst op kleine consoles onder voor afgeschuind zadeldak met topschoorsteen

Nieuwe Hof 4
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Eenvoudig pand onder voor afgeschuind zadeldak met topschoorsteen, rechte gootlijst op kleine consoles.

Pand met rechte gootlijst met kleine gesneden consoles onder zadeldak met voorschild en schoorsteen

Voorstraat 23
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Pand onder zadeldak met voorschild waarboven schoorsteen. Rechte gootlijst met kleine gesneden consoles. Zesruitsvensters op de verdieping.

Pand onder hoog zadeldak tegen trapgevel

Voorstraat 21
Franeker (Gemeente Franekeradeel)
Pand onder hoog zadeldak tegen trapgevel met datumsteen 1615. In de top drie zesruitsvensters. Ontlastingsbogen van vensters op de verdiep..

Kaart & Routeplanner

Route naar Schoolgebouw Voorm. schoolgebouw in decoratieve traditioneel-ambachtelijke bouwstijl in Franeker