Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hooihuisboerderij, in hout uitgevoerd, bestaande uit een achter elkaar gelegen woonhuis, stal en hooihuis in Watergang

Boerderij

Dorpsstraat 18
1454AK Watergang (gemeente Waterland)
Noord Holland

Bouwjaar: ouder dan 1826 (woonhuis) 1899 (stal) 1900 (hooihuis)


Beschrijving van Hooihuisboerderij, in hout uitgevoerd, bestaande uit een achter elkaar gelegen woonhuis, stal en hooihuis

Inleiding In hout uitgevoerde HOOIHUISBOERDERIJ aan de westzijde van de Dorpsstraat, bestaande uit een achter elkaar gelegen woonhuis, stal en hooihuis, welke laatste als hoogste element het beeld van de boerderij bepaalt. De boerderij staat op een lange smalle en haaks op de Dorpsstraat gericht kavel. Volgens gegevens uit het kadaster is het woonhuis in kern ouder dan 1826, werd de stal gebouwd in 1899 en het hooihuis in 1900. Mogelijk is de stal vernieuwd in 1934. Omschrijving Hooihuisboerderij met woongedeelte direct aan de Dorpsstraat. Hierachter staan de aaneengebouwde stal en het hooihuis. De bebouwing volgt de oost-west richting van de kavel. Het woonhuis is een houtskeletbouw van één bouwlaag met kap op een rechthoekig grondplan. Het woonhuis heeft een aankapping aan de noordzijde. De wanden zijn opgetrokken uit diverse typen beschot. Het zadeldak wordt aan de achterzijde (westzijde) met een schildeind afgesloten. De oostgevel van het woonhuis aan de Dorpsstraat is een grotendeels blinde puntgevel, opgetrokken uit brede verticale delen waarbij de eerste bouwlaag en de topgevel worden gescheiden door een puibalk. De geveltop kraagt boven deze puibalk licht uit en wordt afgesloten door eenvoudige windveren die samenkomen bij een makelaar. De voorgevel heeft rechts een zesruits schuifvenster en in de geveltop een laadluik met bovenlicht. De zuidgevel heeft een gepotdekseld beschot van brede delen en bevat de voordeur. Links van de deur een klein liggend venster en rechts een negenruits- en een zesruits venster. De linkerzijgevel wordt afgesloten met een houten goot op gesneden consoles. De noordgevel heeft nog het oorspronkelijke gepotdekseld beschot van brede handgeschaafde delen. Deze gevel is voorzien van drie kleine onregelmatig geplaatste vensters en wordt afgesloten door een houten goot op gesneden consoles. De achtergevel is wat betreft het beschot gelijk aan de noordgevel en is met uitzondering van een klein venster uiterst rechts, geheel blind. De stal is een houtskeletbouw van één bouwlaag met zadeldak belegd met rode en zwarte Hollandse pannen. De oostgevel heeft tot aan de geveltop gepotdekseld beschot, terwijl de geveltop verticaal is beschoten. De gevel heeft op de begane grond een een dubbele deur met zesruits bovenlicht. Aan weerszijden van de deur een vierruits venster. De geveltop heeft een hoog laadluik met drieruits bovenlicht, eenvoudige windveren en een eenvoudige makelaar. De gepotdekselde linkerzijgevel heeft vijf kleine vierruits vensters en een houten goot. De gepotdekselde rechterzijgevel heeft een deur met bovenlicht en drie vierruits vensters en een houten goot. De gepotdekselde achterzijde gaat voor de helft schuil achter het niet in lijn aangebouwde hooihuis. Het van buiten af zichtbare gedeelte van de achterzijde heeft een vierruits venster, de halve geveltop heeft een niet geprofileerde windveer. Het volledig gepotdekselde hooihuis heeft een houtskelet op een rechthoekig grondplan en is afgesloten met een met rode en zwarte Hollandse pannen gedekt schilddak met twee makelaars. De noklijn staat haaks op de noklijnen van woonhuis en stal. Het hooihuis heeft een vierkantsconstructie met tussen de vier hoekstijlen vier smallere stijlen. De hooihuis heeft aan alle zijden een centraal geplaatste laaddeur op maaiveldhoogte. De linkerzijde (Z) en rechterzijde (N) hebben een tweede laadluik hierboven. Waardering De in streekeigen trant gebouwde hooihuisboerderij is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard en zeldzaam geworden voorbeeld van geheel in hout opgetrokken boerderijbouw uit de negentiende eeuw. De boerderij heeft tevens situationele waarde als onderdeel van het dorpsbeeld van Watergang waarvan het uniek geworden ruimtelijk beeld wordt bepaald door de silhouetten van diverse hooihuizen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512666
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hooihuisboerderij, in hout uitgevoerd, bestaande uit een achter elkaar gelegen woonhuis, stal en hooihuis in Watergang

Hooihuisboerderij

Dorpsstraat 20
Watergang (Gemeente Waterland)
Inleiding HOOIHUISBOERDERIJ gebouwd in 1889, bestaande uit woning, stal en een hoog opgaand hooihuis. De boerderij ligt teruggerooid aan de..

Stal met aangebouwd hooihuis

Dorpsstraat 13
Watergang (Gemeente Waterland)
Inleiding STAL met aangebouwd HOOIHUIS uit omstreeks 1912, achter elkaar gesitueerd op een lange smalle kavel aan de oostzijde van en haak..

Hooihuis

Dorpsstraat 15
Watergang (Gemeente Waterland)
Inleiding HOOIHUIS gebouwd omstreeks 1900. Het hooihuis staat op een lange smalle kavel aan de oostzijde van en haaks op de Dorpsstraat. De..

Hervormde Kerk. Vijfzijdig gesloten gebouw in gotische trant

Dorpsstraat 37
Watergang (Gemeente Waterland)
Herv. Kerk. Vijfzijdig gesloten gebouw in gotische trant, 1642, met voorgevel, XIXa, waarboven een houten torentje. Gebeeldhouwde preekstoel..

Hooihuis. In 1904 werd tegen de westzijde een aangekapt gedeelte opgetrokken. Het hooihuis maakt deel uit van een boerderij bestaande uit woning en st ..

Dorpsstraat 42
Watergang (Gemeente Waterland)
Inleiding HOOIHUIS uit 1881 gesitueerd aan de T-splitsing van Dorpsstraat en Kerkweg met de noklijn haaks op de Dorpsstraat. In 1904 werd t..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)